Přímořská říše

historický státní útvar

Přímořská říše (či Přímořské království, Přímořská země nebo jen Přímoří), akkadsky URU. KUki nebo později Dilmun a mat Tamti, je název starověké oblasti přiléhající k horní části Perského zálivu a bažinaté delty do něj se vlévajících řek. Královské seznamy uvádějí deset nebo jedenáct jmen z Přímořské dynastie, která jsou akkadského nebo sumerského původu a honosí se titulem králů mořského pobřeží. Zdá se, že byli současníky prvních kassitských vládců na severu. Ze záznamů je např. známý boj o babylonský trůn mezi kassitským králem Agumem II. a Gulkišarem. I když nevíme mnoho o trvání této entity, existuje dostatek babylonských zdrojů z konce druhého a poloviny prvního tisíciletí př. n. l., které dokládají jeho existenci a aktivní podíl na boji proti asyrské nadvládě.

Starověká
Mezopotámie
Dějiny Mezopotámie
EufratTigris
Sumer
EriduKišUrukUr
LagašNippur
Elam
SúsyAnšan
Akkadská říše
AkkadMari
Amorité
IsinLarsaEkallatum
BabylonieNovobabylonská říše
BabylónBorsippaChaldea
Přímořská říše
AsýrieNovoasyrská říše
AššúrNimrud
Dúr ŠarrukínNinive
Chronologie panovníků
Sumer
Akkad
Asýrie
Babylonie
Enúma elišGilgameš
MardukAššúrSín
EnlilAnunnaki
Jazyky
SumerštinaElamština
AkkadštinaAramejština
ChurritštinaChetitština

Kolem roku 1720 př. n. l. zde vypuklo povstání proti babylonskému králi Samsu-Ilunovi, po kterém se v krajině ujímá vlády Přímořská dynastie a za vlády Ulam-Buriaše a Kaštiliaše III. je tato oblast definitivně přičleněna k Babylonii. Na začátku 10. století př. n. l. do této oblasti migrují chaldejské kmeny a později dostává region řecký název Chaldea.

I. přímořská dynastie editovat

(tzv. II. dynastie babylonská, i když její členové neovládali samotný Babylón)

Ovládala zemi na konci 18. století př. n. l.:

?? – neúplné záznamy

II. přímořská dynastie editovat

(tzv. V. Babylonská 10291006 př. n. l.)

Související články editovat

Externí odkazy editovat