Seznam akkadských králů

seznam na projektech Wikimedia