Sumerský královský seznam

výpis sumerských králů, a to jak ze sumerských, tak i z cizích dynastií

Sumerský královský seznam je starověký text v sumerštině. Jedná se o výpis sumerských králů, a to jak ze sumerských, tak i z cizích dynastií. Později prakticky podle tohoto vzoru vznikl i Seznam babylonských králů a Seznam asyrských králů. Sumerové věřili, že královský seznam pochází od bohů.

Starověká
Mezopotámie
Dějiny Mezopotámie
EufratTigris
Sumer
EriduKišUrukUr
LagašNippur
Elam
SúsyAnšan
Akkadská říše
AkkadMari
Amorité
IsinLarsaEkallatum
BabylonieNovobabylonská říše
BabylónBorsippaChaldea
Přímořská říše
AsýrieNovoasyrská říše
AššúrNimrud
Dúr ŠarrukínNinive
Chronologie panovníků
Sumer
Akkad
Asýrie
Babylonie
Enúma elišGilgameš
MardukAššúrSín
EnlilAnunnaki
Jazyky
SumerštinaElamština
AkkadštinaAramejština
ChurritštinaChetitština

V těchto seznamech jsou zvláštním způsobem promíchány historické postavy, legendární postavy a mytologické či polomytologické postavy, u kterých často nelze určit nejen pořadí panovníků, ale ani celých dynastií. Problémem sumerských seznamů je, že Sumerové neměli letopočet, datovali pouze podle let vlády panovníka (v tom a tom roce vlády toho a toho), což samozřejmě vede k nejasnostem ohledně datování. Časové určení některých raných dynastií je proto zcela nemožné, jen u některých ho lze určit alespoň přibližně. Pozdější dynastie lze určit relativně přesně, protože se zachovala korespondence s jinými datovatelnými panovníky.

Dalším problémem je vypouštění některých vládců. Zcela zde například chybějí panovníci z Lagaše i někteří jiní historicky doložení panovníci (nápisy, hroby, nálezy osobních předmětů, atp.).

Tyto seznamy dobytím města přecházely z dobytého města do vítězného města. Tím mohlo dojít, vzhledem k centrálnímu sestavování, k sečtení délky vlády v jednotlivých městech, což by vysvětlovalo dlouhou dobu vlády některých panovníků (vyjma nerealistických představ o počátečních dynastiích). Dále pravděpodobně docházelo ke splynutí jednotlivých vládců v rámci dynastií.

V seznamu je jediná žena a to ve III. kišské dynastii - Kubaba

Jednotlivé dynastie editovat

Předpotopní dynastie editovat

Po královském majestátu pocházejícím z nebe, byl královský majestát v Eridu

 • Alulim, vládl v Eridu 28800 let, není historicky doložen
 • Alalgar, vládl v Eridu 36000 let, není historicky doložen

Poté Eridu padlo a královský majestát byl vzat do Bad-tibiry

 • En-men-lu-ana, vládl v Bad-tibiře 43200 let, není historicky doložen
 • En-men-gal-ana, vládl v Bad-tibiře 28800 let, není historicky doložen
 • Dummuzid, pastýř, vládl v Bad-tibiře 36000 let, není historicky doložen

Poté Bad-tibira padla a královský majestát byl vzat do Laraku

 • En-sipad-zid-ana, vládl v Laraku 28800 let, není historicky doložen

Poté Lagaš padl a královský majestát byl vzat do Sipparu

 • En-Men-Dur-ana, vládl v Sipparu 21000 let, není historicky doložen

Poté Sippar padl a královský majestát byl vzat do Šuruppaku

 • Ubara-Tutu, vládl v Šuruppaku 18600 let, není historicky doložen

Celkem: 8 králů v pěti městech 241200 let, po smrti Ubaratuta přišla potopa.“ (Tento součet, který je uveden za každou dynastií, dělali Sumerové)

Poté co potopa zničila svět, královský majestát sestoupil z nebe, a byl přenesen do Kiše.

I. dynastie z Kiše editovat

V této dynastii se věk vládců radikálně snižuje, ale stále se drží na nereálné úrovni

 • Gaur, Ngusur kol.2900 př. n. l. vládl v Kiši 1200 let
 • Gulla-Nidabaannapad, Kullasinabel vládl v Kiši 960 let
 • Palakinatim, vládl v Kiši 900 let
 • Nanginšlišma, vládl v Kiši, doba jeho vlády je neznámá
 • Bachina, vládl v Kiši, doba jeho vlády je neznámá
 • Buanun, Buannum vládl v Kiši, doba jeho vlády je neznámá
 • Kalibum , vládl v Kiši 340 let
 • Galumum, Kalumu vládl v Kiši 840 let
 • Zukakip, vládl v Kiši 900 let
 • Atab, vládl v Kiši 600 let
 • Mašda, vládl v Kiši 840 let
 • Arpurim, Arvium vládl v Kiši 720 let
 • Etana, vládl v Kiši 1500 let
 • Balich, vládl v Kiši 400 let
 • Enmenuanna, vládl v Kiši 660 let
 • Melamkiš, vládl v Kiši 900 let
 • Baršalnunna, vládl v Kiši 1200 let
 • Meszamuk, Samug vládl v Kiši 140 let
 • Tizkar, vládl v Kiši 306 let
 • Ilku, vládl v Kiši 900 let
 • Itasadum, vládl v Kiši 1200 let
 • Enmenbaragesi, vládl v Kiši 900 let
 • Agga, kol. 2650 vládl v Kiši 625 let

Celkem: 23 králů v Kiši 24 510 let, 3 měsíce, 3 1/2 dne.

Pak byl Kiš poražen a královský majestát přešel do Uruku

I. dynastie z Uruku editovat

 • Meskiagašer, vládl v Uruku 325 let, není historicky doložen, syn boha slunce, poté odešel do moře
 • Enmenkar, vládl v Uruku 420 let
 • Lugalbanda rybář , vládl v Uruku 1200 let, není historicky doložen, ale existují důvody domnívat se, že se jedná o reálnou postavu, bývá považován za otce Gilgameše (není pravda) a syna Enmenkara.
 • Dumunzi rybář, vládl v Uruku 100 let, v některých nečastých případech není uváděn vůbec, není historicky doložen.
 • Bilgameš (Gilgameš), vládl v Uruku 126 let, s velkou pravděpodobností se jedná o historickou postavu
 • Ur-Nungal, vládl v Uruku 30 let, není historicky doložen, ale podle některých teorií se jedná o reálnou postavu.
 • Udulkalamma, vládl v Uruku 15 let
 • Labašer, vládl v Uruku 9 let
 • Ennunnadaranna, vládl v Uruku 8 let
 • Mešede, vládl v Uruku 36 let
 • Melamanna, vládl v Uruku 6 let
 • Lugalkidul, vládl v Uruku 30 let

Celkem 12 králů 2310 let

Pak byl Uruk poražen a královský majestát přešel do Uru

I. Dynastie Uru editovat

 • Mesannipada, vládl v Uru 80 let
 • Meskiagnannar, vládl v Uru 36 let
 • Elulu , vládl v Uru 25 let
 • Balulu, vládl v Uru 36 let

Celkem 4 králové 177 let

Pak byl Ur poražen a královský majestát přešel do Awanu

Chybějící dynastie z Lagaše editovat

Zde je zajímavé, že zcela chybí I. dynastie z Lagaše, přestože její králové jsou známi z nápisů a lze je považovat za historické postavy.

Dynastie z Awanu (někdy též Avan) editovat

V této dynastii podle těchto seznamů vládli 3 králové po dobu 356 let, jejich jména nejsou známa.

Pak byl Awan poražen a královský majestát přešel znovu do Kiše

II. dynastie z Kiše editovat

 • asi Susuda, vládl v Kiši asi 201 let
 • Dadasig , vládl v Kiši asi 81 let
 • Mamagal, vládl v Kiši asi 360 let
 • Kalbum, vládl v Kiši asi 132 let
 • Tuge, vládl v Kiši asi 360 let
 • Menumna, vládl v Kiši asi 180 let
 • Lugalmu, vládl v Kiši asi 420 let, někdy bývá udáváno opačné pořadí s Iberiem
 • asi Iberia, vládl v Kiši asi 290 let, někdy bývá udáváno opačné pořadí s Lugalmem

Celkem 8 králů 3195 let. Celkový součet neodpovídá a dává dohromady pouze 2024 let. Chyba pravděpodobně vznikla u součtů a zaokrouhlování, častým řešením této chyby je udávat nejméně jisté přepisy (Dadasig a Susuda) bez roků.

Pak byl Kiš poražen a královský majestát přešel do Chamazu

Dynastie z Chamazu (někdy též z Hamazu) editovat

Chadaniš (někdy i Hadaniš) vládl 360 let

Pak byl Chamaz poražen a královský majestát přešel znovu do Uruku


II. dynastie z Uruku editovat

 • Enšakanšana, vládl v Uruku 60 let
 • Lugalure, vládl v Uruku 120 let
 • Argandea, vládl v Uruku 7 let

Celkem 3 králové 187 let

Pak byl Uruk poražen a královský majestát přešel znovu do Uru

II. dynastie z Uru editovat

 • Lugalkinišedudu, vládl v Uru, doba jeho vlády je neznámá
 • Lugalkisalsi, vládl v Uru, doba jeho vlády je neznámá
 • Jméno není známo, vládl v Uru pravděpodobně 2 roky
 • Kakug, vládl v Uru, doba jeho vlády je neznámá

Celkem 4 králové 116 let

Pak byl Ur poražen a královský majestát přešel do Adabu

Dynastie z Adabu editovat

 • Lugalanemundu vládl v Adabu 90 let

Pak byl Adab poražen a královský majestát přešel do Mari

Dynastie z Mari editovat

Přepis všech jmen v této dynastii je nejistý a lze se setkat i s jinými variantami jmen

 • Ilšu, vládl v Mari 30 let
 • Anba , vládl v Mari 17 let
 • Bazi , vládl v Mari 30 let
 • Zizi, vládl v Mari 20 let
 • ?-bi-mušmaš , vládl v Mari 30 let
 • Šarrumiter , vládl v Mari 9 let

Celkem 6 králů 136 let

Pak bylo Mari poraženo a královský majestát přešel znovu do Kiše

III. dynastie z Kiše editovat

 • Kubaba, krčmářka, jedná se o jedinou ženu v těchto seznamech, vládla 100 let

Pak byl Kiš poražen a královský majestát přešel do Akshaku

Dynastie z Akšaku editovat

 • Unzi, vládl v Akšaku 30 let
 • Undalulu, vládl v Akšaku 6 let
 • Urur, vládl v Akšaku 6 let
 • Puzur-Nirah , vládl v Akšaku 20 let
 • Išu-Il, vládl v Akšaku 24 let
 • Išu-Il, vládl v Akšaku 24 let
 • Šu-Sin, vládl v Akšaku 7 let

Celkem 7 králů 117 let

Pak byl Akšak poražen a královský majestát přešel znovu do Kiše

IV. dynastie z Kiše editovat

 • Puzur-Sin, vládl v Kiši 25 let
 • Ur-Zababa, vládl v Kiši 400 let
 • Zimudar, vládl v Kiši 30 let
 • Ussi-Watar, vládl v Kiši 7 let
 • Eštar-Muti, vládl v Kiši 11 let
 • Išme-Šamaš, vládl v Kiši 11 let
 • Šu-Ilišu, vládl v Kiši 15 let
 • Nannija klenotník, vládl v Kiši 7 let

Celkem 8 králů 506 let

Pak byl Kiš poražen a královský majestát přešel znovu do Uruku

III. dynastie z Uruku editovat

Externí odkazy editovat