Ferdinand Julius Troyer z Troyersteinu – Další jazyky