Seznam zaniklých vesnic na území Prahy

seznam na projektech Wikimedia

Seznam zaniklých vesnic na území Prahy obsahuje osady (případně čtvrti), jejichž názvy se nezachovaly ani jako pojmenování městských částí ani jako názvy katastrálních území v Praze, a které buď zanikly fyzicky nebo nikdy nebyly správními celky nebo jako samostatné celky zanikly při spojování obcí a při reformách územní správy nebo jsou dnes jejich názvy jen pomístními jmény, někdy obsaženými i v názvech ulic. Mezi takto nejznámější území patří např. Pankrác, Těšnov či Holešovičky.

Seznam editovat

Levobřežní centrum – Hradčany a Malá Strana editovat

Pravobřežní centrum – Staré a Nové Město editovat

Praha 4 editovat

Vinohrady a Praha 3 a 10 editovat

Praha 9 editovat

Praha 8 a zbytek Libně editovat

Praha 7 a 6, pobřeží Vltavy na severu editovat

Praha 5 editovat

Nezjištěno editovat


Literatura editovat

  • František Holec: Zaniklé vesnice na území hlavního města Prahy, Pražský sborník historický XXIX (1996), str. 117–148
  • M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství, Libri Praha 1997 (1. díl A–N) + 1998 (2. díl O–Ž)
  • Správní a územněsprávní členění Prahy – Územní vývoj Prahy, Archiv hlavního města Prahy, Marek Lašťovka, převzato z: Barbora Lašťovková, Marek Lašťovka: Plán Prahy podle indikačních skic stabilního katastru (1840–1842)
  • Soupis památek historických a uměleckých v království českém. Periodikum. Praha, 1897–1913. Depositum.cz – digitalizovaná knihovna Katolické teologické fakulty UK. Dostupné online.

Související články editovat

Externí odkazy editovat