Psáře (Praha)

Psáře (Psáry) byla ves na území dnešních Nuslí v Praze. Ležela buď v Nuselském údolí nebo v prostoru mezi školou Ladislava Hanuse a rozcestím Na paloučku. V době předhusitské ves náležela vyšehradské kapitule (stejně jako Nusle). Poslední písemné záznamy o Psárech jsou z 1. poloviny 16. století.

ZdrojEditovat

  • František Holec: Zaniklé vesnice na území hlavního města Prahy, Pražský sborník historický XXIX (1996), str. 117-148