Seznam papyrů Nového zákona

seznam na projektech Wikimedia

Novozákonní papyrus je opisem části Nového zákona na papyru. V současnosti je známo přes 120 novozákonních papyrů, od celých knih až po nepatrné zlomky. Některé z nich patří mezi nejstarší s nejlepší svědky původního textu Nového zákona.[1] Papyrus 52 (papyrus 52), zlomek evangelia podle Jana, který se datuje nejpozději do roku 150, je nejstarším zachovaným rukopisem Nového Zákona.

Rub Papyru 37

HistorieEditovat

Toto výjimečné postavení bylo papyrům Nového zákona přiřčeno až ve 20. století. První klasifikaci zavedl Caspar René Gregory, který papyrovým textů přiřadil gotický znak   kombinovaný s číselným exponentem. Před rokem 1900 bylo známo pouze 9 papyrových manuskriptů, a pouze jeden byl citován v kritickém aparátu ( 11, Konstantin von Tischendorf). Těchto 9 papyrů bylo pouhými jednotlivými fragmenty s výjimkou  15, který obsahoval celý jeden list.[2] Objevy 20. století přinesly nejstarší známé fragmenty manuskriptů Nového zákona.[3] Kenyon znal v roce 1912 již 14 papyrů,[4] Aland v první edici Kurzgefasste... v roce 1963 spočetl 76 papyrů, v roce 1989 bylo známo 96 papyrů a v roce 2008 - 124 papyrů.

Byly také objeveny kompletnější manuskripty, které umožnily vědcům hodnotit jejich textové vlastnosti.[5]

Ne všechny tyto manuskripty jsou pouze texty Nového zákona:  59,  60,  63,  80 jsou texty s komentáři,  2,  ³ a  44 jsou lekcionáře,  50,  55,  78 jsou talismany,  42,  10,  12,  42,  43,  62,  99 patří k jiným různým textům, jako jsou útržky, glosáře nebo písně.[6]

Všechny papyry jsou citovány ve standardním Nestle-Alandově kritickém vydání řeckého Nového Zákona Novum Testamentum Graece.

Seznam všech registrovaných papyrů Nového zákonaEditovat

 • P-kódy jsou standardním označením podle Gregoryho a Alanda.
 • Datování je odhadnuto s přesností na 50 let.
 • Obsah je popsán nejbližší kapitolou NZ, verše nejsou označeny, protože mnohé papyry jsou malé fragmenty, ne celé kapitoly. Například  52 obsahuje 8 veršů ze 40 v Janově 18. kapitole.
Manuskripty v béžových řádcích patří ke skupině Oxyrhynchus Papyri
Manuskripty ve světle modrých řádcích se řadí k Bodmerovým papyrům
Manuskripty ve světle růžových řádcích se řadí k papyrům Chester Beatty
Název Datování Obsah Instituce Odkaz č. Město, stát Země
  250 Evangelium podle Matouše 1 University of Pennsylvania P. Oxy. 2; E 2746 Filadelfie
Pensylvánie
USA
  550 Evangelium podle Jana 12 Archaeologické muzeum Inv. 7134 Florencie Itálie
  600 Evangelium podle Lukáše 7,10 Rakouská národní knihovna Pap. G. 2323 Vídeň Rakousko
  175–250 Evangelium podle Lukáše 1–6 Bibliothèque nationale de France Suppl. Gr. 1120 Paříž Francie
  250 Evangelium podle Jana 1,16,20 British Library P. Oxy. 208. 1781; Inv. 782. 2484 Londýn UK
  350 Evangelium podle Jana 10,11 Bibliothèque nationale et universitaire Pap. copt. 379. 381. 382. 384 Štrasburk Francie
  300(?) Evangelium podle Lukáše 4 Vernadského národní knihovna Ukrajiny Petrov 553 Kyjev Ukrajina
  350 Skutky apoštolů 4–6 Staatliche Museen zu Berlin Inv. 8683 Berlín Německo
  250 První list Janův 4 Houghton Library, Harvard P. Oxy. 402; Inv. 3736 Cambridge
Massachusetts
USA
  350 List Římanům 1 Houghton Library, Harvard P. Oxy. 209; Inv. 2218 Cambridge
Massachusetts
USA
  550 První list Korintským 1–7 Ruská národní knihovna Gr. 258A Petrohrad Rusko
  250 List Židům 1 Morgan Library & Museum Pap. Gr. 3; P. Amherst 3b New York USA
  250 List Židům 2–5,10–12 British Library
Laurentian Library
P. Oxy. 657; Inv. 1532 v
PSI 1292
Londýn
Florencie
UK
Itálie
  450 První list Korintským 1–3 Klášter svaté Kateřiny 14 Sinai Egypt
  250 První list Korintským 7–8 Egyptské muzeum P. Oxy. 1008; JE 47423 Káhira Egypt
  300 List Filipským 3–4 Egyptské muzeum P. Oxy. 1009; JE 47424 Káhira Egypt
  350 List Židům 9 Cambridge University P. Oxy. 1078; Add. 5893 Cambridge UK
  300 Zjevení Janovo 1 † British Library P. Oxy. 1079; Inv. 2053v Londýn UK
  400 Evangelium podle Matouše 10–11 † Bodleian Library P. Oxy. 1170; Gr. bibl. d. 6 (P) Oxford UK
  250 List Jakubův 2–3 † Harvey S. Firestone Memorial Library P. Oxy. 1171; AM 4117 Princeton
New Jersey
USA
  400 Evangelium podle Matouše 12 † Muhlenberg College P. Oxy. 1227; Theol. Pap. 3 Allentown
Pensylvánie
USA
  250 Evangelium podle Jana 15–16 † Glasgow University P. Oxy. 1228; MS 2–X.I Glasgow UK
  250 List Jakubův 1 † University of Illinois P. Oxy. 1229; G. P. 1229 Urbana
Illinois
USA
  350 Zjevení Janovo 5–6 † Franklin Trask Library
Andover Newton Theological School
P. Oxy. 1230; OP 1230 Newton
Massachusetts
USA
  350 Evangelium podle Matouše 18–19 † Staatliche Museen zu Berlin Inv. 16388 Berlín Německo
  600 List Římanům 1 † (Joseph S) Bridwell Library
Southern Methodist University
P. Oxy. 1354 Dallas
Texas
USA
  250 List Římanům 8–9 † Cambridge University P. Oxy. 1355; Add. 7211 Cambridge UK
  250 Evangelium podle Jana 6 † Palestine Institute Museum
Pacific School of Religion
P. Oxy. 1596; Pap. 2 Berkeley
Kalifornie
USA
  250 Skutky apoštolů 26 † Bodleian Library P. Oxy. 1597; Gr. bibl. g. 4 (P) Oxford UK
  250 První list Tesalonickým 4–5; Druhý list Tesalonickým 1 Ghent University P. Oxy. 1598; Inv. 61 Gent Belgie
  650 List Římanům 12 † John Rylands University Library P. Ryl. 4; Gr. P. 4 Manchester UK
  200 List Titovi 1–2 † John Rylands University Library P. Ryl. 5; G. P. 5 Manchester UK
  550 Skutky apoštolů 7 † Rakouská národní knihovna Pap. G. 17973, 26133, 35831, 39783 Vídeň Rakousko
  650 První list Korintským 16; Druhý list Korintským 5,10–11 Rakouská národní knihovna Pap. G. 39784 Vídeň Rakousko
  350(?) Evangelium podle Matouše 25 Laurentian Library PSI 1 Florencie Itálie
  550 Evangelium podle Jana 3 Laurentian Library PSI 3 Florencie Itálie
  300 Evangelium podle Matouše 26 University of Michigan P. Mich. 137; Inv. 1570 Ann Arbor
Michigan
USA
  300 Skutky apoštolů 18–19 University of Michigan P. Mich. 138; Inv. 1571 Ann Arbor
Michigan
USA
  250 Evangelium podle Jana 8 Ambrose Swasey Library P. Oxy. 1780; Inv. 8864 Rochester
New York
USA
  250 List Římanům 1–4,6,9 Institute for Papyrology
Universität Heidelberg
P. Bad. 57; Inv. 45 Heidelberg Německo
  750 Skutky apoštolů 17–22 Rakouská národní knihovna Pap. K. 7541-48 Vídeň Rakousko
  700 Evangelium podle Lukáše 1–2 Rakouská národní knihovna Pap. K. 8706 Vídeň Rakousko
  600 Zjevení Janovo 2,15–16 British Library Inv. 2241 Londýn UK
  600 Evangelium podle Jana 10 Metropolitan Museum of Art Inv. 14. 1. 527, 1 fol New York USA
  600 Matouš 17–18,25; Jan 9,12 Metropolitan Museum of Art Inv. 14. 1. 527 New York USA
  250 Mat 20–21,25–26; Mark 4–9,11–12;

Lukáš 6–7,9–14; Jan 4–5,10–11; Skutky apoštolů 4–17

Chester Beatty Library
Rakouská národní knihovna
P. Chest. B. I
Pap. g. 31974
Dublin
Vídeň
Irsko
Rakousko
  200 List Římanům 5–6,8–16; První list Korintským; Druhý list Korintským;

List Galatům; List Efezským; List Filipským; List Koloským; První list Tesalonickým; List Židům

Chester Beatty Library
University of Michigan
P. Chest. B. II
Inv. 6238
Dublin
Ann Arbor
Michigan
Irsko
USA
  250 Zjevení Janovo 9–17 Chester Beatty Library P. Chest. B. III Dublin Irsko
  250 Skutky apoštolů 23 Laurentian Library PSI 1165 Florencie Itálie
  250 List Efezským 4–5 Yale University Library P. 415 New Haven
Connecticut
USA
  400 Skutky apoštolů 8,10 Yale University Library P. 1543 New Haven
Connecticut
USA
  400 List Galatským 1 Ashmolean Museum P. Oxy. 2157 Oxford UK
  150 Evangelium podle Jana 18 John Rylands University Library Gr. P. 457 Manchester UK
  250 Matouš 26; Skutky 9–10 University of Michigan Inv. 6652 Ann Arbor
Michigan
USA
  500 List Jakubův 2–3 Princeton University Library P. Princ. 15; Garrett Depots 7742 Princeton
New Jersey
USA
  600 Evangelium podle Jana 1 Rakouská národní knihovna Pap. G. 26214 Vídeň Rakousko
  500 Skutky apoštolů 1 Rakouská národní knihovna Pap. G. 19918 Vídeň Rakousko
  400 Skutky apoštolů 4–5 Rakouská národní knihovna Pap. G. 26020 Vídeň Rakousko
  550 Skutky apoštolů 15 † Rakouská národní knihovna Pap. G. 17973, 26133, 35831, 39783 Vídeň Rakousko
  650 Evangelium podle Jana 1–2,11–12,17–18,21 Morgan Library & Museum P. Colt 3 New York USA
  650 Evangelium podle Jana 16–19 Morgan Library & Museum P. Colt 4 New York USA
  700 List Římanům 16; První list Korintským 1,5; List Filipským 3; List Koloským 1,4;

První list Tesalonickým 1; List Titovi 3; List Filemonovi

Pierpont Morgan Library P. Colt 5 New York USA
  350 Evangelium podle Matouše 11 Oslo University Library Inv. 1661 Oslo Norsko
  500 Evangelium podle Jana 3–4 Staatliche Museen zu Berlin Inv. 11914 Berlín Německo
  200 Evangelium podle Matouše 3,5,26 Magdalen College
Fundación Sant Lluc Evangelista
Gr. 18
Inv. I
Oxford
Barcelona
UK
Španělsko
  250 První list Tesalonickým 1–2 Girolamo Vitelli Papyrological Institute PSI 1373 Florencie Itálie
  200 Evangelium podle Jana Bodmer library P. Bodmer II Cologny Švýcarsko
  200 Evangelium podle Matouše 3,5,26 Magdalen College
Fundación Sant Lluc Evangelista
Gr. 18
Inv. I
Oxford
Barcelona
UK
Španělsko
  650(?) První list Korintským 4–5 Ruská národní knihovna Gr. 258B Petrohrad Rusko
  250 Evangelium podle Lukáše 22 Ashmolean Museum P. Oxy. 2383 Oxford UK
  250 Evangelium podle Matouše 2–3,11–12,24 Ashmolean Museum
Girolamo Vitelli Papyrological Institute
P. Oxy. 2384
CNR 419, 420
Oxford
Florencie
UK
Itálie
  350 Evangelium podle Matouše 19 Ashmolean Museum P. Oxy. 2385 Oxford UK
  300 První list Petrův; Druhý list Petrův; List Judův Bodmer library P. Bodmer VII, VIII Cologny Švýcarsko
  650 Evangelium podle Matouše 25–26 Bodmer library P. Bodmer L Cologny Švýcarsko
  650 Skutky apoštolů; List Jakubův; První list Petrův 1–3; Druhý list Petrův 2–3;

První list Janův; Druhý list Janův; Třetí list Janův

Bodmer library P. Bodmer XVII Cologny Švýcarsko
  175–225 Lukáš 3–18,22–24; Jan 1–15 Vatikánská knihovna P. Bodmer XIV, XV Vatikán Vatikán
  550 Evangelium podle Jana 4 Rakouská národní knihovna Pap. G. 36102 Vídeň Rakousko
  200 Evangelium podle Matouše 23 Ashmolean Museum P. Oxy. 2683 Oxford UK
  300 List Judův Ashmolean Museum P. Oxy. 2684 Oxford UK
  650 List Židům 10 Staatliche Museen zu Berlin Inv. 6774 Berlín Německo
  250 Evangelium podle Jana 3 Fundación Sant Lluc Evangelista Inv. 83 Barcelona Španělsko
  350 První list Petrův 2–3 Prof. Sergio Daris, Univerzita v Terstu Inv. 20 Terst Itálie
  400 Evangelium podle Lukáše 7 National and University Library of Strasbourg Gr. 2677 Štrasburk Francie
  550 Evangelium podle Matouše 20,23–24 Katholieke Universiteit Leuven Library P. A. M. Kh. Mird 16, 29 Lovaň Belgie
  550 Marek 2,6; Jan 5,17 Katholieke Universiteit Leuven Library P. A. M. Kh. Mird 4, 11 Lovaň Belgie
  400 Zjevení Janovo 9–10 Bibliothèque nationale et universitaire Gr. 1028 Štrasburk Francie
  350 Evangelium podle Matouše 5 Institut für Altertumskunde
University of Cologne
Theol. 5516 Kolín nad Rýnem Německo
  250 List Filemonovi Institut für Altertumskunde
University of Cologne
Theol. 12 Kolín nad Rýnem Německo
  350 Evangelium podle Marka 2 Katolická univerzita Nejsvětějšího Srdce Inv. 69.24 Milán Itálie
  350 List Židům 6 Laurentian Library PL III/292 Florencie Itálie
  150 Evangelium podle Jana 18–19 † Ashmolean Museum P. Oxy. 3523; 65 6 B. 32/M (3–5)a Oxford UK
  250 Skutky apoštolů 2:30–37;
2:46–3:2
Università degli Studi di Milano
Macquarie University
P. Mil. Vofl. Inv. 1224
P. Macquarie inv. 360
Milán
Sydney
Itálie
Austrálie
  300 List Efezským 1; Druhý list Tesalonickým 1 Egyptian Museum PNarmuthis 69.39a/229a Káhira Egypt
  450 Evangelium podle Jana 13 † Girolamo Vitelli Papyrological Institute PSI 108 Florencie Itálie
  500 List Římanům 6 Egyptské muzeum P. Cair. 10730 Káhira Egypt
  250 Evangelium podle Jana 5 Laurentian Library PL II/31 Florencie Itálie
  550 Evangelium podle Matouše 3 Rakouská národní knihovna Pap. K 7244 Vídeň Rakousko
  600 Evangelium podle Lukáše 14 Chester Beatty Library p. Chester B. XVII Dublin Irsko
  150(?) Zjevení Janovo 1 Institut Français d'Archéologie Orientale P. IFAO inv. 237b Káhira Egypt
  400 Slova a věty z:

List Římanům, Druhý list Korintským, List Galatským a List Efezským

Chester Beatty Library P. Chester B. Ac. 1499, fol 11–14 Dublin Irsko
  300 List Jakubův 3–5 Ashmolean Museum P. Oxy. 4449 Oxford UK
  250 Evangelium podle Matouše 3–4 Ashmolean Museum P. Oxy. 4401 Oxford UK
  300 Evangelium podle Matouše 4 Ashmolean Museum P. Oxy. 4402 Oxford UK
  200 Evangelium podle Matouše 13–14 Ashmolean Museum P. Oxy. 4403 Oxford UK
  150 Evangelium podle Matouše 21 Ashmolean Museum P. Oxy. 4404 Oxford UK
  500 Evangelium podle Matouše 27–28 Ashmolean Museum P. Oxy. 4406 Oxford UK
  250 Evangelium podle Jana 1 Ashmolean Museum P. Oxy. 4445 Oxford UK
  250 Evangelium podle Jana 17 Ashmolean Museum P. Oxy. 4446 Oxford UK
  250 Evangelium podle Jana 17/18 Ashmolean Museum P. Oxy. 4447 Oxford UK
  250 Evangelium podle Jana 21 Ashmolean Museum P. Oxy. 4448 Oxford UK
  300 Evangelium podle Matouše 10:13–15,25–27 Ashmolean Museum P. Oxy. 4494 Oxford UK
  250 Evangelium podle Lukáše 17 Ashmolean Museum P. Oxy. 4495 Oxford UK
  450 Skutky apoštolů 26–27 Ashmolean Museum P. Oxy. 4496 Oxford UK
  250 List Římanům 2 Ashmolean Museum P. Oxy. 4497 Oxford UK
  250 List Židům 1 Ashmolean Museum P. Oxy. 4498 Oxford UK
  300 Zjevení Janovo 2–3,5–6,8–15 Ashmolean Museum P. Oxy. 4499 Oxford UK
  600 List Židům 2–3 Austrian National Library P. Vindob. G 42417 Vídeň Rakousko
  400 Druhý list Korintským 7 State Museum Inv. 1002 Hamburk Německo
  250 List Římanům 15–16 Institut für Altertumskunde
University of Cologne
Inv. 10311 Kolín nad Rýnem Německo
  250 Evangelium podle Jana 1 Ashmolean Museum P. Oxy. 4803[7] Oxford UK
  350 Evangelium podle Jana 1 Ashmolean Museum P. Oxy. 4804[8] Oxford UK
  250 Evangelium podle Jana 19 Ashmolean Museum P. Oxy. 4805[9] Oxford UK
  400 Evangelium podle Jana 21 Ashmolean Museum P. Oxy. 4806[10] Oxford UK
 [11] 350 První list Korintským 14–15 Ashmolean Museum P. Oxy. 4844 Oxford UK
 [11] 550 Druhý list Korintským 11 Ashmolean Museum P. Oxy. 4845 Oxford UK
  300 První list Petrův 1,23–2,5; 2,7–12 Ashmolean Museum P. Oxy. 4934 Oxford UK

Rozdělení podle obsahuEditovat

Počty papyrových svědků pro každou knihu NZ

Kniha NZ Celkem Rané Kniha NZ Celkem Rané
Matouš 23 11 1 Timoteovi 0 0
Marek 3 1 2 Timoteovi 0 0
Lukáš 10 6 Titovi 2 1
Jan 30 19 Filemonovi 2 1
Skutky 14 7 Židům 8 4
Římanům 10 5 Jakub 6 4
1 Korintským 8 3 1 Petrův 3 1
2 Korintským 4 2 2 Petrův 2 1
Galatským 2 1 1 Janův 2 1
Efezským 3 3 2 Janův 1 0
Filipským 3 2 3 Janův 1 0
Koloským 2 1 Judův 3 2
1 Tesalonickým 4 3 Zjevení 7 4
2 Tesalonickým 2 2 Celkem 155 85


Poznámka: "Rané" jsou rukopisy ze 4. století nebo starší. Zhruba polovina papyrů je "raných". Některé rukopisy obsahují text více než jedné knihy Nového zákona, takže uvedená čísla nekorespondují přesně s celkovým počtem rukopisů.[12]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Nestle-Aland 1996
 2. Aland 1996, pp. 83-84, 87
 3.  52,  90,  98 a  104, všechny datované do 2. století
 4. Kenyon, F. G., Handbook to the Textual Criticism of the New Testament, London2, 1912, p. 129.
 5.  66,  72 a  75 z Bodmerových papyrů zastupují právě tuto skupinu. Ve skutečnosti míra zachovalosti papyru  66 vědce překvapila, protože prvních 26 listů bylo zcela nedotčených a dokonce se dochovalo i šití vazby.
 6. Aland 1996, p. 85
 7. "P.Oxy.LXXI 4803" Papyrology at Oxford Retrieved April 09, 2008
 8. "P.Oxy.LXXI 4804" Papyrology at Oxford Retrieved April 09, 2008
 9. "P.Oxy.LXXI 4805" Papyrology at Oxford Retrieved April 09, 2008
 10. "P.Oxy.LXXI 4806" Papyrology at Oxford Retrieved April 09, 2008
 11. a b "Continuation of the Manuscript List" Institute for New Testament Textual Research, University of Münster. Retrieved April 09, 2008
 12. NOT Aland 1996, p. 85

LiteraturaEditovat

 • ALAND, Kurt, Barbara Aland. The Text of The New Testament: An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism. Translated by Erroll F. Rhodes. 2nd ed.. vyd. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co, 1995. ISBN 0-8028-4098-1. 
 • Nestle-Aland. Novum Testamentum Graece. 27th ed. Deutsche Bibelgesellschaft, Druck: 1996, p. 57-63, 684-689

Související článkyEditovat

Seznamy
Další články

Externí odkazyEditovat