Druhý list Tesalonickým

2. list Tesalonickým, zkratka 2Te (řecky Προς Θεσσαλονικεις β´ Pros thessalonikeis 2), je součást Nového Zákona, jeden z listů připisovaných sv. Pavlovi. Někdy se označuje jako 2. list Soluňským (nebo 2Sol), neboť Soluň je český název pro řecké město Thessaloniké, dnešní Thesaloniki,. Podle tradice byl napsán brzy po 1. Tesalonickým, mnozí badatelé jej ale pokládají za pozdější. Je však citován už kolem roku 100 u Ignáce z Antiochie, ve 2. století u Justina Mučedníka a Markionův kánon jej uvádí jako Pavlův list.

Druhý list Tesalonickým
Autorapoštol Pavel
Původní názevB' Ἐπιστολή πρὸς Θεσσαλονικεῖς
Žánrepištola
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Sv. Pavel. Rukopis ze St. Gallen, po 800

Thessalonika čili Soluň byla založena králem Kasandrem, švagrem Alexandra Velikého roku 312 př. n. l.. Byl to významný přístav na cestě z Řecka do Konstantinopole a hlavní město provincie Makedonie, na mapě zde. Pavel zde působil na své druhé misijní cestě a pro konflikt v synagoze musel město opustit (Sk 17,1-8).

List zřejmě koriguje falešné představy o druhém příchodu Páně (parúsii), jež mohly vzniknout z nesprávného pochopení 1Te. 2Te naopak říká, že druhý příchod a soud může nastat až po řadě jiných událostí (2Te 2,3), které popisuje. Proto se těšil zvláštní pozornosti v dobách vypjatých očekávání, zejména v pozdním středověku. I v jiných ohledech list nabádá čtenáře, aby žili spořádaně a byli příkladem ostatním.

Formou i jazykem se 1. listu Tesalonickým velice podobá, ale věcné argumentace jsou na rozdíl od Pavlových listů málo důsledné a většina odborníků se proto domnívá, že vznikl jako nápodoba až po Pavlově smrti (cca 64 n.l.) za účelem obhajoby jeho názorů.[1]

Citát editovat

„Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí! Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není.“
— 2Te 3,10-11

Reference editovat

  1. POKORNÝ, Petr; HECKEL, Ulrich. Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie. (původním názvem: Einleitung in das Neue Testamen. Seine Literatur und Theologie im Überblick). Překlad Pavel Moskala, Lucie Kopecká. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2013. 840 s. ISBN 978-80-7429-186-9. S. 686–692. 

Literatura editovat

  • CARSON, D. A; MOO, Douglas J. Úvod do Nového zákona. Praha: Návrat domů, 2008. 700 s. ISBN 978-80-7255-165-1. 
  • DOUGLAS, J. D, a kol. Nový biblický slovník. 2. vyd. Praha: Návrat domů, 2009. 1243 s. ISBN 978-80-7255-193-4. 
  • POKORNÝ, Petr. Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993. 333 s. ISBN 80-7021-052-4. 
  • POKORNÝ, Petr; HECKEL, Ulrich. Úvod do Nového zákona : přehled literatury a teologie. Praha: Vyšehrad, 2013. 835 s. (Teologie). ISBN 978-80-7429-186-9. 
  • O. Knoch, První a druhý list Soluňanům: Nový zákon 12. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. ISBN 80-7192-439-3

Externí odkazy editovat

Související články editovat

Na internetu editovat