Seznam minuskulních textů Nového zákona

seznam na projektech Wikimedia

Novozákonní minuskule je opis části Nového zákona provedený řeckou kurzívou, která se vyvinula z unciálního písma.[1][2] Většina minuskulí je ještě psána na pergamenu. Papír se používal až od 12. století.

Kodex Ebnerianus, Minuskule 105, (12.), Jan 1,5b-10

Novozákonní minuskule se liší od:

Minuskulní kodexy obsahují komentáře a další texty navíc, jako například Úvod ke čtyřem evangeliím, Epištolu ke Karpianským, Seznam sedmdesáti apoštolů, krátké životopisy apoštolů nebo souhrn cest apoštola Pavla. Od 9. století obsahují některé manuskripty poznámky s datem a místem opisu různých knih Nového zákona. Některé manuskripty nesou informaci o jménu písaře a datu vzniku, ale datum se obvykle odvozuje od stvoření světa (5508 př. n. l.). To byl Byzantský zvyk. Pouze několik málo minuskulních kodexů je datováno od narození Krista.

Klasifikace minuskulních textůEditovat

Od doby J. J. Wettsteina jsou manuskripty označeny arabskými číslicemi,[3] ale čísla v každé ze čtyř skupin knih Nového zákona začínají 1, a tak "1" může označovat knihu v kterémkoli manuskriptu (například 1eap, 1r, 2e, 2ap). Různé části téhož manuskriptu mají různá čísla (např. 18evv, 113Acts, 132Paul a 51Apoc patří k témuž manuskriptu). Pouze u prvního manuskriptu je situace jednoduchá, protože je označen číslem 1 v evangeliích (1e), ve Skutcích (1a) i v epištolách (1p). Tento systém byl komplikovaný. Scrivener například vyčíslil jemu známé minuskulní kodexy takto:

 • Evangelia .... 739
 • Skutky a obecné epištoly .... 261
 • Pavlovy epištoly .... 338
 • Zjevení .... 122

To neznamená, že celkový počet minuskulních textů byl 1460, protože některé z nich patřily do téhož manuskriptu.

Wettsteinův systém byl vylepšen a upraven F. H. A. Scrivenerem, G. R. Gregorym a dalšími vědci. Aland přečísloval minuskulní manuskripty (1r dostal číslo 2814, 2ap číslo 2815, 4ap obdržel 2816 atd.) a tak nyní každý minuskulní manuskript má jiné katalogové číslo.

Přečíslované manuskripty:

 • 1r ... 2814,
 • 2ap ... 2815,
 • 4ap ... 2816
 • 7p ... 2817,
 • 36a ... 2818,
 • 753b ... 2819,
 • 753c ... 2820,
 • 60r ... 2821,
 • 1274bap ... 2822,
 • 1352bap ... 2824,
 • 1674bap ... 2825,
 • 1674cap ... 2826,
 • 1674dap ... 2827,
 • 1681bap ... 2828,
 • 1755bap ... 2829,
 • 1755cap ... 2830,
 • 2306bap ... 2831,
 • 2306cap ... 2832,
 • 2306dap ... 2833,
 • 2306eap ... 2834,
 • 1891ap ... 2835.

Manuskripty s čísly 260-469 byly do seznamy přidány Scholzem (1794-1852). V současnosti známe 2911 minuskulních kodexů, katalogizovaných zásluhou Institute for New Testament Textual Research v Münsteru.

Seznam pojmenovaných nebo významných minuskulních kodexůEditovat

 • Čísla (#) jsou označením podle standardního systému Caspar René Gregoryho.
 • Datování je zaokrouhleno s přesností na 50 let.
 • Obsah obvykle určuje část Nového zákona: Evangelia (Gosp), Skutky apoštolů (Acts), Pavlovy epištoly (Paul) a tak dále. Někdy je zachovalá část kodexu tak malá, že obsah určuje přímo knihu, kapitolu nebo dokonce verš. Odkazované články, pokud existují, obyčejně popisují detailně obsah, podle veršů.

Minuskule 1-500Editovat

# Datování Obsah Instituce Město, Stát Země
1 12th Evangelia, Skutky, CE, Pavel Basel University, A. N. IV. 2 Basilej Švýcarsko
2 11th/12th Evangelia Basel University, A. N. IV. 1 Basilej Švýcarsko
3 12th Evangelia, Skutky, CE, Pavel Rakouská národní knihovna, Cod. Suppl. gr. 52 Vídeň Rakousko
4 13th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 84 Paříž Francie
5 14th Evangelia, Skutky, CE, Pavel Francouzská národní knihovna, Gr. 106 Paříž Francie
6 13th Evangelia, Skutky, CE, Pavel Francouzská národní knihovna, Gr. 112 Paříž Francie
7 12th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 71 Paříž Francie
8 11th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 49 Paříž Francie
9 1167 Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 83 Paříž Francie
9abs XVe siècle Evangelium podle Matouše (gr-l) Bodleyova knihovna, Lyell 95 Oxford Spojené království
10 13th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 91 Paříž Francie
11 12th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 121.122 Paříž Francie
12 14th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 230 Paříž Francie
13 13th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 50 Paříž Francie
14 964 Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 70 Paříž Francie
15 12th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 64 Paříž Francie
16 14th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 54 Paříž Francie
17 15th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 55 Paříž Francie
18 1364 Nový zákon Francouzská národní knihovna, Gr. 47 Paříž Francie
19 12th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 189 Paříž Francie
20 11th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 188 Paříž Francie
21 12th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 68 Paříž Francie
22 12th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 72 Paříž Francie
23 11th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 77 Paříž Francie
24 10th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 178 Paříž Francie
25 11th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 191 Paříž Francie
26 11th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 78 Paříž Francie
27 10th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 115 Paříž Francie
28 11th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 379 Paříž Francie
29 10th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 89 Paříž Francie
30 15th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 100 Paříž Francie
31 13th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 94 Paříž Francie
32 12th Evangelien Francouzská národní knihovna, Gr. 116 Paříž Francie
33 9th Evangelia, Skutky, Pavel, CE Francouzská národní knihovna, Gr. 14 Paříž Francie
34 10th Evangelia Francouzská národní knihovna, Coislin Gr. 195 Paříž Francie
35 11th Nový zákon Francouzská národní knihovna, Coislin Gr. 199 Paříž Francie
36 12th Evangelia Francouzská národní knihovna, Coislin Gr. 20 Paříž Francie
37 11th Evangelia Francouzská národní knihovna, Coislin Gr. 21 Paříž Francie
38 12th Evangelia, Skutky, Pavel Francouzská národní knihovna, Coislin Gr. 200 Paříž Francie
39 11th Evangelia Francouzská národní knihovna, Coislin Gr. 23 Paříž Francie
40 11th Evangelia Francouzská národní knihovna, Coislin Gr. 22 Paříž Francie
41 11th Evangelia Francouzská národní knihovna, Coislin Gr. 24 Paříž Francie
42 11th Skutky, Pavel, Zjevení Janovo Stadtarchiv, Ms 17 Frankfurt nad Odrou Německo
43 11th Evangelia, Skutky, Pavel Bibliothèque de l'Arsenal, 8409.8410 Paříž Francie
44 12th Evangelia Britská knihovna, Add. 4949 Londýn Spojené království
45 13th Evangelia Bodleyova knihovna, Barocci 31 Oxford Spojené království
46 c. 1300 Evangelia Bodleyova knihovna, Barocci 29 Oxford Spojené království
47 15th Evangelia Bodleyova knihovna, Auct. D. 5. 2 Oxford Spojené království
48 12th Evangelia Bodleyova knihovna, Auct. D. 2. 17 Oxford Spojené království
49 12th Evangelia Bodleyova knihovna, Roe 1 Oxford Spojené království
50 11th Evangelia Bodleyova knihovna, Laud. Gr. 33 Oxford Spojené království
51 13th Nový zákon (except Rev.) Bodleyova knihovna, Laud. Gr. 31 Oxford Spojené království
52 1285/1286 Evangelia Bodleyova knihovna, Laud. Gr. 3 Oxford Spojené království
53 13th/14th Evangelia Bodleyova knihovna, Selden Supra 28 Oxford Spojené království
54 1337/1338 Evangelia Bodleyova knihovna, Selden Supra 29 Oxford Spojené království
55 14th Evangelia Bodleyova knihovna, Selden Supra 6 Oxford Spojené království
56 15th Evangelia Lincoln College, Gr. 18 Oxford Spojené království
57 12th Evangelia, Skutky, Pavel Magdalen College, Gr. 9 Oxford Spojené království
58 15th Evangelia New College, 68 Oxford Spojené království
59 13th Evangelia Gonville and Caius College, Ms 403/412 Cambridge Spojené království
60 1297 Evangelia Univerzita v Cambridgi, Dd. 9.69, fol. 4-294 Cambridge Spojené království
61 16th Nový zákon Trinity College, A 4,21 Dublin Irsko
62 14th Skutky, Pavel Francouzská národní knihovna, Gr. 60 Paříž Francie
63 10th Evangelia Trinity College, A 1. 8 Dublin Irsko
64 12th Evangelia Schøyen Collection, Ms. 230 Oslo, Londýn Norsko, Spojené království
65 11th Evangelia Britská knihovna, Harley 5776 Londýn Spojené království
66 14th Evangelia Trinity College, O. VIII 3 Cambridge Spojené království
67 10th Evangelia Bodleyova knihovna, Auct. E. 5. 11 Oxford Spojené království
68 11th Evangelia Lincoln College, Gr. 17 Oxford Spojené království
69 15th Nový zákon Městské muzeum, Cod. 6 D 32/1 Leicester Spojené království
70 15th Evangelia Univerzita v Cambridgi, L1.2.13 Cambridge Spojené království
71 1160 Evangelia Lambethský palác, 528 Londýn Spojené království
72 11th Evangelia Britská knihovna, Harley 5647 Londýn Spojené království
73 12th Evangelia Christ Church College, Wake 26 Oxford Spojené království
74 1291/1292 Evangelia Christ Church College, Wake 20 Oxford Spojené království
75 11th Evangelia Bibliotheque Publique et Universitaire, Gr. 19 Ženeva Švýcarsko
76 12th Evangelia, Skutky, Pavel Rakouská národní knihovna, Theol. Gr. 300 Vídeň Rakousko
77 11th Evangelia Rakouská národní knihovna, Theol. Gr. 154 Vídeň Rakousko
78 12th Evangelia National Széchényi Library, Cod. Graec. 1 Budapešť Maďarsko
79 15th Evangelia Univerzita v Leidenu, B. P. Gr. 74 Leiden Nizozemsko
80 12th Evangelia Francouzská národní knihovna, Smith-Lesouëf 5 Paříž Francie
81 1044 Skutky, Pavel Britská knihovna, Add. 20003 Londýn Spojené království
82 10th Skutky, Pavel, Zjevení Janovo Francouzská národní knihovna, Gr. 237 Paříž Francie
83 11th Evangelia Bavorská státní knihovna, Gr. 518 Mnichov Německo
84 12th Evangelia Bavorská státní knihovna, Gr. 568 Mnichov Německo
85 13th Evangelia Bavorská státní knihovna, Gr. 569 Mnichov Německo
86 11th/12th Evangelia Slovenská akademie věd, 394 kt Bratislava Slovensko
87 11th Evangelia Cusanusstift, Bd. 18 Bernkastel-Kues Německo
88 12th Skutky, Pavel, Zjevení Janovo Národní knihovna Viktora Emanuela III., Ms. II. A. 7 Neapol Itálie
89 1289-1290 Evangelia Univerzitní knihovna v Göttingenu, Cod. Ms. theol. 28 Cim. Göttingen Německo
90 16th NT (except Zjevení Janovo) Amsterdamská univerzita, Remonstr. 186 Amsterdam Nizozemsko
91 11th Skutky, Pavel, Zjevení Janovo Francouzská národní knihovna, Gr. 219 Paříž Francie
92 10th Evangelia Univerzita v Basileji, O. II. 27 Basilej Švýcarsko
93 10th Skutky, Pavel, Zjevení Janovo Francouzská národní knihovna, Coislin Gr. 205 Paříž Francie
94 12th/13th Skutky, Pavel, Zjevení Janovo Francouzská národní knihovna, Coislin Gr. 202,2 Paříž Francie
95 12th Evangelia Lincoln College, Gr. 16 Oxford Spojené království
96 15th Evangelium podle Jana Bodleyova knihovna, Auct. D. 5. 1 Oxford Spojené království
96abs ca. 1500 Evangelium podle Jana Zámecká knihovna Křivloklát, Ie 14 Křivoklát Česko
97 12th Skutky, Pavel Herzog August Bibliothek, Gud. Graec. 104.2 Wolfenbüttel Německo
98 11th Evangelia Bodleyova knihovna, E. D. Clarke 5 Oxford Spojené království
99 15th/16th Evangelia Lipská univerzita, Cod. Gr. 8 Leipzig Německo
100 10th Evangelia Univerzita Loránda Eötvöse, Cod. Gr. 1 Budapešť Maďarsko
101 11th Skutky, Pavel Saská státní knihovna, A. 104 Drážďany Německo
102 1444 Skutky, Pavel Historické muzeum v Moskvě, V. 412, S. 5 Moskva Rusko
103 12th Skutky, Pavell Historické muzeum v Moskvě, V. 96, S. 347 Moskva Rusko
104 1087 Skutky, Pavel, Zjevení Janovo Britská knihovna, Harley 5537 Londýn Spojené království
105 12th Evangelia, Skutky, Pavel Bodleyova knihovna, Auct. T. inf. 1.10 Oxford Spojené království
106 10th Evangelia Britská knihovna Londýn Spojené království
107 13th Evangelia Bodleyova knihovna, E. D. Clarke 6 Oxford Spojené království
108 11th Evangelia Národní knihovna Viktora Emanuela III., Cod. Neapol. ex Vind. 3 Neapol Itálie
109 1326 Evangelia Bodleyova knihovna, Addit. 5117 Londýn Spojené království
110 12th Skutky, Pavel, Zjevení Janovo Britská knihovna, Harley 5778 Londýn Spojené království
111 12th Evangelia Bodleyova knihovna, E. D. Clarke 7 Oxford Spojené království
112 11th Evangelia Bodleyova knihovna, E. D. Clarke 10 Oxford Spojené království
113 11th Evangelia Britská knihovna, Harley 1810 Londýn Spojené království
114 11th Evangelia Britská knihovna, Harley 5540 Londýn Spojené království
115 10th Evangelia Britská knihovna, Harley 5559 Londýn Spojené království
116 12th Evangelia Britská knihovna, Harley 5567 Londýn Spojené království
117 15th Evangelia Britská knihovna, Harley 5731 Londýn Spojené království
118 13th Evangelia Bodleyova knihovna, Auct. D. inf. 2. 17 Oxford Spojené království
119 12th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 85 Paříž Francie
120 12th Evangelia Francouzská národní knihovna, Gr. 185 Paříž Francie
121 13th Evangelia Paříž Francie
122 12th Evangelia, Skutky, Pavel Bibliotheek der Rijksuniversiteit, B. P. Gr. 74a Leiden Nizozemsko
123 11th Evangelia Rakouská národní knihovna, Theol. Gr. 240 Vídeň Rakousko
124 12th Evangelia Rakouská národní knihovna, Theol. Gr. 188 Vídeň Rakousko
125 11th Evangelia Rakouská národní knihovna, Suppl. Gr. 50 Vídeň Rakousko
126 12th Evangelia Herzog August Bibliothek, Codd. Aug. 16. 6. 4 Wolfenbüttel Německo
127 11th Evangelia Vatikánská knihovna, Vat. gr. 349 Řím
128 13th Evangelia Vatikánská knihovna, Vat. gr. 356 Řím
129 12th Evangelia Vatikánská knihovna, Vat. gr. 358 Řím
130 15th Evangelia Vatikánská knihovna, Vat. gr. 359 Řím
131 14th Nový zákon Vatikánská knihovna, Vat. gr. 360 Řím
132 12th Evangelia Vatikánská knihovna, Vat. gr. 361 Řím
133 11th Evangelia Vatikánská knihovna, Vat. gr. 363 Řím
134 12th Evangelia Vatikánská knihovna, Vat. gr. 364 Řím
135 10th Evangelia Vatikánská knihovna, Vat. gr. 365 Řím
136 13th Evangelia Vatikánská knihovna, Vat. gr. 665 Řím
137 11th Evangelia Vatikánská knihovna, Vat. gr. 756 Řím
138 11th Evangelia Vatikánská knihovna, Vat. gr. 757 Řím
139 1173 ? Evangelia Vatikánská knihovna, Vat. gr. 758 Řím
140 13th Evangelia Vatikánská knihovna, Vat. gr. 1158 Řím
141 13th Nový zákon Vatikánská knihovna, Vat. gr. 1160 Řím
142 11th NT (except Zjevení Janovo) Vatikánská knihovna, Vat. gr. 1210 Řím
143 11th Evangelia Vatikánská knihovna, Vat. gr. 1229 Řím
144 10th Evangelia Vatikánská knihovna, Vat. gr. 1254 Řím
145 11th Lukáš, Jan Vatikánská knihovna, Vat. gr. 1548 Řím
146 12th Matouš, Mark Vatikánská knihovna, Pal. gr. 5 Řím
147 13th Evangelia Vatikánská knihovna, Pal. gr. 89 Řím
148 11th Evangelia Vatikánská knihovna, Pal. gr. 136 Řím
149 15th Nový zákon Vatikánská knihovna, Pal. gr. 171 Řím
150 11th Evangelia Vatikánská knihovna, Pal. gr. 189 Řím
151 10th Evangelia Vatikánská knihovna, Pal. gr. 220 Řím
152 13th Evangelia Vatikánská knihovna, Pal. gr. 227 Řím
153 14th Evangelia Vatikánská knihovna, Pal. gr. 229 Řím
154 13th Evangelia Vatikánská knihovna, Reg. gr. 28 Řím
155 13th Evangelia Vatikánská knihovna, Reg. gr. 79 Řím
156 12th Evangelia Vatikánská knihovna, Reg. gr. 189 Řím
157 1122 Evangelia Vatikánská knihovna, Urb. gr. 2 Řím
158 11th Evangelia Vatikánská knihovna, Reg. gr. Pii II 55 Řím
159 1121 ? Evangelia Vatikánská knihovna, Barb. gr. 482 Řím
160 1123 Evangelia Vatikánská knihovna, Barb. gr. 445 Řím
161 10th Evangelia Vatikánská knihovna, Barb. gr. 352 Řím
162 1153 Evangelia Vatikánská knihovna, Barb. gr. 449 Řím
163 1193 Evangelia Vatikánská knihovna, Barb. gr. 520 Řím
164 1139 Evangelia Vatikánská knihovna, Barb. gr. 319 Řím
165 1292 Evangelia Vatikánská knihovna, Barb. 541 Řím
166 11th/12th Lukáš †, Jan Vatikánská knihovna, Barb. gr. 412 Řím
167 13th Evangelia Vatikánská knihovna, Barb. gr. 287 Řím
168 13th Evangelia Vatikánská knihovna, Barb. gr. 570 Řím
169 11th Evangelia Biblioteca Vallicelliana, B. 133 Řím Itálie
170 13th Evangelia Biblioteca Vallicelliana, C. 61 Řím Itálie
171 14th Evangelia Biblioteca Vallicelliana, C. 73.2 Řím Itálie
172 13th/14th Skutky, Pavel, Zjevení Janovo Staatsbibliothek zu Berlin, Phill. 1461 Berlin Německo
173 12th Evangelia Vatikánská knihovna, Vat. gr. 1983 Řím
174 1052 Evangelia Vatikánská knihovna, Vat. gr. 2002 Řím
175 10th/11th Nový zákon Vatikánská knihovna, Vat. gr. 2080 Řím
176 13th Evangelia Vatikánská knihovna, Vat. gr. 2113 Řím
177 11th Skutky, Pavel, Zjevení Janovo Bavorská státní knihovna, Gr. 211 Mnichov Německo
178 12th Evangelia Biblioteca Angelica, 123 Řím Itálie
179 12th Evangelia Biblioteca Angelica, 11 Řím Itálie
180 12th/13th Nový zákon Vatikánská knihovna, Borg. gr. 18 Řím
181 10th Skutky, Pavel, Zjevení Janovo Vatikánská knihovna, Reg. gr. 179 Řím
182 14th Evangelia Biblioteca Laurentiana, Plutei VI. 11 Florencie Itálie
183 12th Evangelia Biblioteca Laurentiana, Plutei VI. 14 Florencie Itálie
184 13th Evangelia Biblioteca Laurentiana, Plutei VI. 15 Florencie Itálie
185 14th Evangelia Biblioteca Laurentiana, VI. 16 Florencie Itálie
186 11th Evangelia Biblioteca Laurentiana, VI. 18 Florencie Itálie
187 12th Evangelia Biblioteca Laurentiana, VI. 23 Florencie Itálie
188 12th Evangelia Biblioteca Laurentiana, VI. 25 Florencie Itálie
189 14th Evangelia, Skutky, Pavel Biblioteca Laurentiana, VI. 27 Florencie Itálie
190 14th Evangelia Biblioteca Laurentiana, VI. 28 Florencie Itálie
191 12th Evangelia Biblioteca Laurentiana, VI. 29 Florencie Itálie
192 13th Evangelia Biblioteca Laurentiana, VI. 30 Florencie Itálie
193 12th Evangelia Biblioteca Laurentiana, VI. 32 Florencie Itálie
194 11th Evangelia Biblioteca Laurentiana, VI. 33 Florencie Itálie
195 11th Evangelia Biblioteca Laurentiana, VI. 34 Florencie Itálie
196 12th Evangelia Biblioteca Laurentiana, VIII. 12 Florencie Itálie
197 11th Evangelia Biblioteca Laurentiana, VIII. 14 Florencie Itálie
198 13th Evangelia Biblioteca Laurentiana, Aedil. 221 Florencie Itálie
199 12th Evangelia Biblioteca Laurentiana, Conv. Sopp. 160 Florencie Itálie
200 11th Evangelia Biblioteca Laurentiana, Conv. Sopp. 159 Florencie Itálie
201 1357 Nový zákon Britská knihovna, Add. 11837 Londýn Spojené království
202 12th Evangelia Britská knihovna, Add. 14774 Londýn Spojené království
203 16th Nový zákon (except Rev.) National Central Library, I. 10. 7.16 Florencie Itálie
204 13th Nový zákon (except Rev.) Boloňská univerzita, 2775 Bologna Itálie
205 15th Nový zákon Biblioteca Marciana, Gr. Z 5 (420) Benátky Itálie
205abs
206 15th NT (except Rev.) Biblioteca Marciana, Gr. Z 6 Benátky Itálie
207 11th Evangelia Biblioteca Marciana, Gr. Z 8 Benátky Itálie
208 11th Evangelia Biblioteca Marciana, Gr. Z 9 Benátky Itálie
209 14th Nový zákon Biblioteca Marciana, Gr. Z 10 (394) Benátky Itálie
210 11th Evangelia Biblioteca Marciana, Gr. Z 27 Benátky Itálie
211 12th Evangelia Biblioteca Marciana, Gr. Z 539 Benátky Itálie
212 11th Evangelia Biblioteca Marciana, Gr. Z 540 (557) Benátky Itálie
213 11th Evangelia Biblioteca Marciana, Gr. Z 542 (409) Benátky Itálie
214 14th Evangelia Biblioteca Marciana, Gr. Z 543 (409) Benátky Itálie
215 11th Evangelia Biblioteca Marciana, Gr. Z 544 (591) Benátky Itálie
216 1358 Skutky, Pavel Lambethský palác, 1183 Londýn Spojené království
217 12th Evangelia Biblioteca Marciana, Gr. I, 3 (944) Benátky Itálie
218 13th Skutky, CE, Pavel, Zjevení Janovo Rakouská národní knihovna, Theol. gr. 23 Vídeň Rakousko
219 13th Evangelia Rakouská národní knihovna, Theol. gr. 321 Vídeň Rakousko
220 13th Evangelia Rakouská národní knihovna, Theol. gr. 337 Vídeň Rakousko
221 10th Evangelia Bodleian Library, Canon. Gr. 110 Oxford Spojené království
222 14th Evangelien Rakouská národní knihovna, Theol. gr. 337 Vídeň Rakousko
223 14th Skutky, Pavel University of Michigan, Ms. 34 Ann Arbor USA
224 12th Evangelia Biblioteca Nazionale, Vind. 10 Neapol Itálie
225 1192 Evangelia Biblioteca Nazionale, Vind. 9 Neapol Itálie
226 12th Nový zákon (except Rev.) Escorial, X, IV, 17 Escurial Španělsko
227 13th Evangelia Escorial, X, III, 15 Escurial Španělsko
228 14th Nový zákon (except Rev.) Escorial, X, IV, 12 Escurial Španělsko
229 1140 Evangelia Escorial, X, IV, 21 Escurial Španělsko
230 1013 Evangelia Escorial, y, III, 5 Escurial Španělsko
231 12th Evangelia Escorial, y, III, 6 Escurial Španělsko
232 1302 Evangelia Escorial, y, III, 7 Escurial Španělsko
233 13th Evangelia Escorial, Y, II, 8 Escurial Španělsko
234 1278 Nový zákon (except Rev.) Det Kongelige Bibliotek, GkS 1322, 4 Kodaň Dánsko
235 1314 Evangelia Det Kongelige Bibliotek, GkS 1323, 4 Kodaň Dánsko
236 11th Evangelia Selly Oak College, Braithwaite 13 Birmingham Spojené království
237 10th Evangelia State Historical Museum, V. 85 Moskva Rusko
238 11th/12th Evangelia State Historical Museum, V. 91 Moskva Rusko
239 11th Evangelia State Historical Museum, V. 84 Moskva Rusko
240 12th Evangelia State Historical Museum, V. 87 Moskva Rusko
241 11th Nový zákon Drážďany Německo
242 12th Nový zákon State Historical Museum, V. 25 Moskva Rusko
243 14th Matouš, Lukáš State Historical Museum, V. 92 Moskva Rusko
244 12th Evangelia State Historical Museum, V. 88 Moskva Rusko
245 1199 Evangelia State Historical Museum, V. 16 Moskva Rusko
246 14th Evangelia State Historical Museum, V. 19 Moskva Rusko
247 12th Evangelia State Historical Museum, V. 17 Moskva Rusko
248 1275 Evangelia State Historical Museum, V. 18 Moskva Rusko
249 11th Evangelium podle Jana State Historical Museum, V. 90, S. 93 Moskva Rusko
250 13th Evangelium podle Jana State Historical Museum, Moskva Rusko
251 12th Evangelia Russian State Library, F. 181.9 (Gr. 9) Moskva Rusko
252 11th Evangelia Drážďany Německo
253 10th Evangelia Moskva Rusko
254 11th Evangelia Moskva Rusko
255 14th Skutky, Pavel Biblioteka Jagiellońska (Fonds der Berliner Hss), Graec. qu. 40 Kraków Polsko
256 9th Evangelia Moskva Rusko
257 14th Skutky, Pavel Biblioteka Jagiellońska (Fonds der Berliner Hss), Graec. qu. 43 Kraków Polsko
258 13th Evangelia Saxon State Library, A. 123 Drážďany Německo
259 10th Evangelia Moskva Rusko
260 13th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 51 Paříž Francie
261 12th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 52 Paříž Francie
262 10th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 53 Paříž Francie
263 13th Nový zákon (except Rev.) Bibliothèque nationale de France, Gr. 61 Paříž Francie
264 12th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 65 Paříž Francie
265 12th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 66 Paříž Francie
266 13th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 67 Paříž Francie
267 12th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 69 Paříž Francie
268 12th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 73 Paříž Francie
269 12th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 74 Paříž Francie
270 12th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 75 Paříž Francie
271 Evangelia Bibliothèque nationale de France, Suppl. Gr. 75 Paříž Francie
272 11th Evangelia British Library, Add.15581 Londýn Spojené království
273 13th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 79 Paříž Francie
274 10th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Suppl. Gr. 79 Paříž Francie
275 12th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 80 Paříž Francie
276 1092 Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 81 Paříž Francie
277 11th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 81 A Paříž Francie
278a 1072 Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 82 Paříž Francie
278b 12th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 82 Paříž Francie
279 12th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 86 Paříž Francie
280 12th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 87 Paříž Francie
281 12th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 88 Paříž Francie
282 1176 Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 90 Paříž Francie
283 13th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 92 Paříž Francie
284 13th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 93 Paříž Francie
285 15th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 95 Paříž Francie
286 1432 Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 96 Paříž Francie
287 1482 Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 98 Paříž Francie
288 15th Matouš, Lukáš, Jan Bodleian Library, Canon. Gr. 33
Bibliothèque nationale de France, Gr. 99
Institut de France (Ms. 536)
Oxford
Paříž
Paříž
Spojené království
Francie
Francie
289 1625 Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 100A Paříž Francie
290 14th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 108 Paříž Francie
291 13th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 113 Paříž Francie
292 12th/13th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 114 Paříž Francie
293 1262 Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 117 Paříž Francie
294 1391 Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 118 Paříž Francie
295 13th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 120 Paříž Francie
296 16th Nový zákon Bibliothèque nationale de France, Gr. 123.124 Paříž Francie
297 12th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Suppl. Gr. 140 Paříž Francie
298 12th Evangelia Bibliothèque nationale de France; Gr. 175 Paříž Francie
299 10th Evangelia Bibliothèque nationale de France; Gr. 177 Paříž Francie
300 11th Evangelia Bibliothèque nationale de France; Gr. 186 Paříž Francie
301 11th Evangelia Bibliothèque nationale de France; Gr. 187 Paříž Francie
302 11th Skutky, Pavel Bibliothèque nationale de France; Gr. 103 Paříž Francie
303 1255 Evangelia Bibliothèque nationale de France; Gr. 194A Paříž Francie
304 12th Matouš, Marek Bibliothèque nationale de France; Gr. 194 Paříž Francie
305 13th Evangelia Bibliothèque nationale de France; Gr. 195 Paříž Francie
306 12th Matouš, Jan Bibliothèque nationale de France; Gr. 197 Paříž Francie
307 10th Skutky Bibliothèque nationale de France, Coislin Gr. 25 Paříž Francie
308 14th Skutky, Pavel British Library, Royal 1 B. I Londýn Spojené království
309 13th Skutky, Pavel Cambridge University, Dd. 11.90 Cambridge Spojené království
310 12th Evangelium podle Matouše Bibliothèque nationale de France, Gr. 202 Paříž Francie
311 12th Evangelium podle Matouše Bibliothèque nationale de France, Gr. 203 Paříž Francie
312 11th Skutky, Pavel British Library, Add. 5115.5116 Londýn Spojené království
313 15th Evangelium podle Lukáše 1:1-12:16 Bibliothèque nationale de France, Gr. 208 Paříž Francie
314 11th Nový zákon (except Gospels) † Bodleian Library, Barocci 3 Oxford Spojené království
315 13th Evangelium podle Jana Bibliothèque nationale de France, Gr. 210 Paříž Francie
316 14th Lukáš 18:18-24:53; Jan 1:16-12:25 Bibliothèque nationale de France, Gr. 211 Paříž Francie
317 12th Evangelium podle Jana Bibliothèque nationale de France, Gr. 212 Paříž Francie
318 14th Jan 7:9-12:8 Bibliothèque nationale de France, Gr. 213 Paříž Francie
319 12th Skutky, Pavel Christ Church College, G.G. 1.9 (Ms. 9) Oxford Spojené království
320 12th Evangelium podle Lukáše Bibliothèque nationale de France, Gr. 232 Paříž Francie
321 12th Skutky, Pavel British Library, Harley 5557 Londýn Spojené království
322 14th Skutky, Pavel British Library, Harley 5620 Londýn Spojené království
323 12th Skutky, Pavel Bibl. publ. et univ., Gr. 20 Ženeva Švýcarsko
324 14th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Gr. 376 Paříž Francie
325 11th Nový zákon (except Evangelia) † Bodleian Library, Auct. E. 5.9 Oxford Spojené království
326 10th Skutky, Pavel Lincoln College, Gr. 82 Oxford Spojené království
327 13th Skutky, Pavel New College, 59 Oxford Spojené království
328 13th Skutky, Pavel Leiden University, Voss. Gr. Q. 77 Leiden Nizozemsko
329 12th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Coislin, Gr. 19 Paříž Francie
330 12th Nový zákon (except Rev.) Ruská národní knihovna, Gr. 101 Petrohrad Rusko
331 11th Evangelia Bibliothèque nationale de France, Coislin, Gr. 197 Paříž Francie
332 12th Evangelia Turin National University Library, C. II. 4 Turín Itálie
333 1214 Matouš, Jan Turin National University Library, B. I. 9 Turín Itálie
334 12th Matouš, Mark Turin National University Library, B. III. 8 Turín Itálie
335 16th Evangelia Turin National University Library, B. III. 2 Turín Itálie
336 15th Nový zákon (except Gospels) University of Hamburg, Cod. theol. 1252a Hamburg Německo
337 12th Skutky, Pavel, Rev. Bibliothèque nationale de France, Gr. 56 Paříž Francie
338 10th Evangelia Turin National University Library, B. VII. 33 Turín Itálie
339 13th Nový zákon Turin National University Library, B. V. 8 Turín Itálie
340 14th Evangelia Turin National University Library, B. VII. 16 Turín Itálie
341 1296 Gospels Turin National University Library, B. VII. 14 Turín Itálie
342 13th Gospels Turin National University Library, B. V. 24 Turín Itálie
343 11th Gospels Biblioteca Ambrosiana, H. 13 Milán Itálie
344 10th Gospels Biblioteca Ambrosiana, G. 16 Milán Itálie
345 11th Gospels Biblioteca Ambrosiana, F. 17 Milán Itálie
346 12th Gospels Biblioteca Ambrosiana, S. 23 Milán Itálie
347 12th Gospels Biblioteca Ambrosiana, R. 35 Milán Itálie
348 1022 Gospels Biblioteca Ambrosiana, B. 56 Milán Itálie
349 1322 Gospels Biblioteca Ambrosiana, F. 61 Milán Itálie
350 11th Gospels Biblioteca Ambrosiana, B. 62 Milán Itálie
351 12th Gospels Biblioteca Ambrosiana, B. 70 Milán Itálie
352 11th Gospels Biblioteca Ambrosiana, B. 93 Milán Itálie
353 12th Gospels Biblioteca Ambrosiana, M. 93 Milán Itálie
354 11th Matouš Biblioteca Marciana, Gr. Z. 29 (497) Benátky Itálie
355 12th Gospels Biblioteca Marciana, Gr. Z. 541 (558) Benátky Itálie
356 12th Skutky, Pavel Emmanuel College, I. 4. 35 Cambridge Spojené království
357 11th Lukáš, Jan Biblioteca Marciana, Gr. Z. 28 (364) Benátky Itálie
358 14th Gospels Biblioteca Estense, G. 9, a.U.2.3. (II A 9) Modena Itálie
359 13th Gospels Biblioteca Estense, G. 242, a.T.7.23. (III B 16) Modena Itálie
360 11th Gospels Biblioteca Palatina, Ms. Parm. 2319 Parma Itálie
361 13th Gospels Biblioteca Palatina, Ms. Parm. 1821 Parma Itálie
362 13th Lukáš 6:29-12:10 Biblioteca Laurentiana, Conv. Soppr. 176 Florencie Itálie
363 14th Nový zákon (except Gospels) Biblioteca Laurentiana, Plutei VI. 13 Florencie Itálie
364 10th Gospels Biblioteca Laurentiana, Plutei VI. 24 Florencie Itálie
365 12th Nový zákon (except Gospels) † Biblioteca Laurentiana, Plutei VI. 36 Florencie Itálie
366 14th Evangelium podle Matouše Biblioteca Laurentiana, Conv. Soppr. 171 Florencie Itálie
367 1331 Nový zákon Biblioteca Laurentiana, Conv. Soppr. 53 Florencie Itálie
368 15th Jan, 1-3 John, Rev. Biblioteca Riccardiana, 84 Florencie Itálie
369 14th Mark 6:25-9:45; 10:17-16:9 Riccardian Library, 90 Florencie Itálie
370 14th Gospels Riccardian Library, 5 Florencie Itálie
371 10th Gospels Vatikánská knihovna, Vat. gr. 1159 Řím
372 16th Gospels Vatikánská knihovna, Vat. gr. 1161 Řím
373 15th Gospels Vatikánská knihovna, Vat. gr. 1423 Řím
374 11th Gospels Vatikánská knihovna, Vat. gr. 1445 Řím
375 11th Gospels Vatikánská knihovna, Vat. gr. 1533 Řím
376 11th Gospels Vatikánská knihovna, Vat. gr. 1539 Řím
377 16th Gospels Vatikánská knihovna, Vat. gr. 1618 Řím
378 13th Skutky, CE, Pavel Bodleian Library, E. D. Clarke 4 Oxford Spojené království
379 15th Gospels Vatikánská knihovna, Vat. gr. 1769 Řím
380 1499 Gospels Vatikánská knihovna, Vat. gr. 2139 Řím
381 14th Evangelium podle Lukáše Vatikánská knihovna, Pal. gr. 20 Řím
382 11th Gospels Vatikánská knihovna, Vat. gr. 2070 Řím
383 13th Skutky, CE, Pavel Bodleian Library, E. D. Clarke 9 Oxford Spojené království
384 13th Skutky, CE, Pavel British Library, Harley 5588 Londýn Spojené království
385 1407 Skutky, CE, Pavel British Library, Harley 5613 Londýn Spojené království
386 14th Nový zákon Vatikánská knihovna, Ottob. gr. 66 Řím
387 12th Gospels Vatikánská knihovna, Ottob. gr. 204 Řím
388 13th Gospels Vatikánská knihovna, Ottob. gr. 212 Řím
389 11th Gospels Vatikánská knihovna, Ottob. gr. 297 Řím
390 1281/1282 Nový zákon (except Rev.) Vatikánská knihovna, Ottob. gr. 391 Řím
391 1055 Gospels Vatikánská knihovna, Ottob. gr. 432 Řím
392 12th Gospels Vatikánská knihovna, Ottob. gr. 521 Řím
393 14th Nový zákon (except Rev.) Biblioteca Vallicelliana, E. 22 Řím Itálie
394 1330 Nový zákon (except Rev.) Biblioteca Vallicelliana, F. 17 Řím Itálie
395 12th Gospels Biblioteca Casanatense, 165 Řím Itálie
396 12th Gospels Vatikánská knihovna, Chris. R IV 6 Řím
397 10th/11th Gospel of John Biblioteca Vallicelliana, E. 40 Řím Itálie
398 10th Skutky, Pavel Cambridge University, Kk. 6.4 Cambridge Spojené království
399 9th/10th Gospels Ruská národní knihovna, Gr. 220 Petrohrad Rusko
400 15th Nový zákon (except Rev.) † Berlin State Library, Diez. A. Doud. 10 Berlín Německo
401 12th Gospels Biblioteca Nazionale, Ms. II. A. 3 Neapol Itálie
402 14th Gospels Biblioteca Nazionale, Ms. II. A. 5 Neapol Itálie
403 13th Gospels Biblioteca Nazionale, Ms. II. A. 4 Neapol Itálie
404 13th Skutky, CE, Pavel Rakouská národní knihovna, Theol. gr. 313 Vídeň Rakousko
405 10th Gospels Biblioteca Marciana, Gr. I,10 (946) Benátky Itálie
406 11th Gospels Biblioteca Marciana, Gr. I,11 (1275) Benátky Itálie
407 12th Luke 5:30-John 9:2 Biblioteca Marciana, Gr. I,12 (434) Benátky Itálie
408 12th Gospels Biblioteca Marciana, Gr. I,14 (1119) Benátky Itálie
409 14th Gospels Biblioteca Marciana, Gr. I,15 (947) Benátky Itálie
410 13th Gospels Biblioteca Marciana, Gr. I,17 (1211) Benátky Itálie
411 10th Gospels Biblioteca Marciana, Gr. I,18 (1276) Benátky Itálie
412 1301 Gospels Biblioteca Marciana, Gr. I,19 (1416) Benátky Itálie
413 1302 Gospels Biblioteca Marciana, Gr. I,20 (1256) Benátky Itálie
414 14th Gospels Biblioteca Marciana, Gr. I,21 (1212) Benátky Itálie
415 1356 Gospels Biblioteca Marciana, Gr. I,22 (1417) Benátky Itálie
416 14th Gospels Biblioteca Marciana, Gr. I,24 (948) Benátky Itálie
417 14th Gospels Biblioteca Marciana, Gr. I,25 (1356) Benátky Itálie
418 15th Matouš, Mark Biblioteca Marciana, Gr. I,28 (1450) Benátky Itálie
419 12th Gospels Biblioteca Marciana, Gr. I,60 (950) Benátky Itálie
420 10th Matouš, Mark University of Messina, F. V. 18 Messina Itálie
421 ca. 1300 Skutky, CE, Pavel Rakouská národní knihovna, Theol. gr. 303 Vídeň Rakousko
422 11th Gospels Bavarian State Library, Gr. 210 Mnichov Německo
423 1556 Matouš, Jan Bavarian State Library, Gr. 36.37 Mnichov Německo
424 11th Nový zákon (except Gospels) Rakouská národní knihovna, Theol. gr. 302 Vídeň Rakousko
425 1330 Skutky, CE, Pavel Rakouská národní knihovna, Theol. gr. 221 Vídeň Rakousko
426 14th Lukáš 6:17-11:28 Bavarian State Library, Gr. 473 Mnichov Německo
427 13th Lukáš, Mark Bavarian State Library, Gr. 465 Mnichov Německo
428 13th Gospels Bavarian State Library, Gr. 381 Mnichov Německo
429 14th Nový zákon (except Gospels) Herzog August Bibliothek, Codd. Aug. 16. 7. 4 Wolfenbüttel Německo
430 11th Evangelium podle Jana 1:1-8:14 Bavarian State Library, Gr. 437 Mnichov Německo
431 12th Nový zákon (except Rev.) Priesterseminarium, 1 Strasbourg Francie
432 15th Nový zákon (except Gospels) Vatikánská knihovna, Vat. gr. 366 Řím
433 11th Gospels Biblioteka Jagiellońska, Fonds der Berliner Hss. Graec. qu. 12 Krakov Polsko
434 13th Evangelium podle Lukáše 1:5-6:21 Rakouská národní knihovna, Theol. Gr. 71 Vídeň Rakousko
435 12th/13th Gospels Universiteit Leiden, Gronov. 137 Leiden Nizozemsko
436 11th/12th Skutky, CE, Pavell Vatikánská knihovna, Vat. gr. 367 Řím
437 11th Skutky apoštolů Vatikánská knihovna, Vat. gr. 760 Řím
438 12th Gospels British Library, Add. 5111.5112 Londýn Spojené království
439 1159 Gospels British Library, Add. 5107 Londýn Spojené království
440 12th Nový zákon (except Rev.) Cambridge University, Mm. 6.9 Cambridge Spojené království
441 13th Skutky 8:14-1 Cor 15:38 Uppsalská univerzita, Gr. 1, p. 3-182 Uppsala Švédsko
442 12th/13th Katolické listy, Pavel Uppsalská univerzita, Gr. 1, p. 183-440 Uppsala Švédsko
443 12th Evangelia Cambridge University, Nn. 2.36 Cambridge Spojené království
444 15th Nový zákon (except Rev.) British Library, Harley 5796 Londýn Spojené království
445 1506 Evangelia British Library, Harley 5736 Londýn Spojené království
446 15th Evangelia British Library, Harley 5777 Londýn Spojené království
447 15th Evangelia British Library, Harley 5784 Londýn Spojené království
448 1478 Evangelia British Library, Harley 5790 Londýn Spojené království
449 13th Evangelia British Library, Add. 4950 Londýn Spojené království
450
451
452
453 14th Skutky apoštolů Vatikánská knihovna, Barb. gr. 582 Řím
454
455
456
457
458
459
460
461 835 Evangelia Ruská národní knihovna, Gr. 219, 213 101 Petrohrad Rusko
462
463
464
465

Minuskule 501-Editovat

# Datování Obsah Instituce Město, Stát Země
543 12th Evangelien University of Michigan, Ms. 15 Ann Arbor USA
565 9th Evangelien Ruská národní knihovna, Gr. 53 Petrohrad Rusko
566 9th Evangelien Ruská národní knihovna, Gr. 54 Petrohrad Rusko
579 13th Evangelien Bibliothèque nationale de France, Gr. 97 Paříž Francie
585 10th Evangelien Biblioteca Estense, Gr. 1 Modena Itálie
614 10th Skutky, Pavel, CE Biblioteca Ambrosiana, E. 97 sup. Milán Itálie
639 11th Skutky, Pavel Christ Church College, Wake 37, f. 237 Oxford Spojené království
653 1077 Matouš, Jan Biblioteka Jagiellońska, Fonds der Berliner Hss. Graec. Oct. 3 Krakov Polsko
654 12th Evangelien Biblioteka Jagiellońska, Fonds der Berliner Hss. Graec. Oct. 4 Krakov Polsko
655 11th/12th Evangelien Berlin State Library, Graec. qu. 39 Berlín Německo
656 12th Nový zákon (kromě Rev.) † Berlin State Library, Graec. oct. 9 Berlín Německo
657 11th/12th Evangelien Berlin State Library, Graec. oct. 12 Berlín Německo
658 12th/13th Evangelien Biblioteka Jagiellońska, Fonds der Berliner Hss. Graec. qu. 47 Krakov Polsko
659 12th Evangelien Biblioteka Jagiellońska, Fonds der Berliner Hss. Graec. qu. 55 Krakov Polsko
660 12th Evangelien Berlin State Library, Graec. qu. 66 Berlín Německo
661 11th Evangelien Biblioteka Jagiellońska, Fonds der Berliner Hss. Graec. qu. 61 Krakov Polsko
669 10th Evangelien soukromá sbírka
676 13th Evangelien, Skutky, Pavel Institute for New Testament Textual Research Ms. 2 Münster Německo
685 13th Evangelien University of Michigan, MS 151 Ann Arbor USA
700 11th Evangelien British Library, Egerton 2610 Londýn Spojené království
798 11th Evangelien Institute for New Testament Textual Research Ms. 7 Münster Německo
823 13th NT (kromě Rev) † Biblioteka Jagiellońska, Graec. Oct. 13 Krakov Polsko
826 12th Evangelien Biblioteca della Badia A' α. 3 Grottaferrata Itálie
828 12th Evangelien Biblioteca della Badia A' α. 5 Grottaferrata Itálie
876 9th Skutky, CE, Pavel University of Michigan MS. 16 Ann Arbor USA
891 14th Evangelien Biblioteca Marciana, Gr. Z. 32 Benátky Itálie
892 9th Evangelien British Library Add. 33277 Londýn Spojené království
893 12th Evangelium podle Matouše 1:4-9:8 Biblioteca Marciana, Gr. I,61 Benátky Itálie
1071 12th Evangelien Athos
1143 9th Evangelien Albanian National Archives, No. 2 Tirana Albánie
1241 12th NT† (kromě Rev.)
1253 15th Evangelien Saint Catherine's Monastery Gr. 270 Sinaj Egypt
1423 14th Evangelien Duke University, KW Clark, Gk Ms 60 Durham USA
1424 9th? Evangelie, Skutky, CE, Zjevení, Pavel LSTC, Gruber 152 Chicago USA
1432 12th Evangelien Institute for New Testament Textual Research Ms. 3 Münster Německo
1582 948 Evangelien
1739 10th Skutky, CE, Pavel Great Lavra, B 184 Athos Řecko
1780 c. 1200 NT Duke University, KW Clark, Gk Ms 1 Durham USA
1813 ca. 1100 Evangelien Duke University Gk MS 25 Durham USA
1834 10th Skutky, Pavel, Cath Ruská národní knihovna; Gr. 255 Petrohrad Rusko
2053 13th Zjevení Janovo Biblioteca Universitarià, 99 Messina Italie
2059 11th Zjevení Janovo Vatikánská knihovna, Gr. 370 Vatikán Vatikán
2060 1331 Zjevení Janovo Vatikánská knihovna, Gr. 542 Vatikán Vatikán
2061 16th Zjevení Janovo Vatikánská knihovna, Gr. 1190 Vatikán Vatikán
2062 13th Zjevení Janovo Vatikánská knihovna, Gr. 1426 Vatikán Vatikán
2174 13th Evangelien Ruská národní knihovna, Gr. 1426 Petrohrad Rusko
2268 ca. 1300 Evangelium podle Marka 1 † Duke University Gk MS 4 Durham USA
2344 11th Skutky, CE, Pavel, Zjevení Bibliothèque nationale de France, Coislin Gr. 18 Paříž Francie
2423 13th Skutky, CE, Pavel Duke University Gk MS 3 Durham USA
2427 c. 1300 Evangelium podle Marka Chicago University, Ms. 972 Chicago United States
2437 11th/12th Evangelien Biblioteca Nacional, I. 2 Rio de Janeiro Brazílie
2444 13th Evangelien Bible Museum Ms. 4 Münster Německo
2445 12th Evangelien Bible Museum Ms. 5 Münster Německo
2446 12th Evangelien Bible Museum Ms. 6 Münster Německo
2460 12th Evangelien Bible Museum Ms. 7 Münster Německo
2464 9th Evangelien Monastery of Saint John the Theologian (Ms. 742) Patmos Řecko
2491 13th Matouš, Mark, Lukáš Staatsbibliothek zu Berlin, Graec. qu. 90
Burgerbibliothek of Berne, Cod. 784
Duke University Gk MS 22
Berlín
Bern
Durham
Německo
Švýcarsko
USA
2495 c. 1400 Evangelien, Skutky Saint Catherine's Monastery Gr. 1992 Sinaj Egypt
2612 13th Mark, Lukáš, John, Matouš Duke University Gk MS 5 Durham USA
2613 11th Evangelien Duke University Gk MS 6 Durham USA
2614 13th Evangelien Duke University Gk MS 7 Durham USA
2615 12th Evangelien Duke University Gk MS 15 Durham USA
2616 12th Evangelien Duke University Gk MS 16 Durham USA
2641 14th Evangelien University of California Berkeley USA
2754 11th Evangelia Bible Museum Ms. 8 Münster Německo
2755 11th Evangelien Bible Museum Ms. 9 Münster Německo
2756 13th Evangelia Bible Museum Ms. 10 Münster Německo
2757 13th Evangelia Duke University, Gk MS 38 Durham USA
2766 ca. 1100 Evangelia Duke University, Gk MS 31 Durham USA
2767 14th Evangelia Mus. de arta relig., 32/69081 Bukurešť Rumunsko
2768 978 Evangelia, Katolické listy Bayerische Staatsbiblithek, Gr. 208 Mnichov Německo
2793 13th Evangelium podle Matouše 22:7-22 Bible Museum Ms. 11 Münster Německo
2802 11th Nový zákon (kromě Zjevení) Osiou Gregoriou monastery, 158 Athos Řecko
2803 14th Evangelia, Skutky, Pavel Dimitriou monastery, 53 Athos Řecko
2804 13th Evangelia Chrysopodaritissis; 1 Patras Řecko
2805 11th/12th Skutky, Pavel Studitu, 1 Athény Řecko
2806 1518 Evangelia Dousikou, 5 Trikala Řecko
2807 13th Pavlovy epištoly National Library of Serbia, RS 657 Bělehrad Srbsko
2808 13th/14th Evangelia National Library, 1 Kalymnos Řecko
2809 14th Evangelia National Library, 2 Kalymnos Řecko
2810 1514 Evangelia Moni Tatarnis, 2 Tripotama Řecko
2811 900 Evangelia School of Theology Library Boston USA
2812 10th Evangelien Biblioteca Nacional de España, Res. 235 Madrid Španělsko
2813 13th Lukáš, Jan Private Collection
2814 12th Zjevení Janovo Öttingen-Wallersteinsche. Bibl., I, 1, 4 (0), 1 Hamburg Německo
2815 12th Skutky, Pavel Basel University A. N. IV. 4 Basilej Švýcarsko
2816 15th Skutky, Pavel Basel University A. N. IV. 5 Basilej Švýcarsko
2817 12th Pavlovy epištoly University of Basel, A. N. III. 11 Basilej Švýcarsko
2818 12th Skutky, Katolické listy New College, 58 Oxford Spojené království
2819 12th Evangelium podle Matouše 6:6-20 Bibliothèque nationale de France, Coislin Suppl. Gr. 1032, 13, fol. 28 Paříž Francie
2820 14th 2. Timothy 4:16-22 Bibliothèque nationale de France, Coislin Suppl. Gr. 1032, 13, fol. 17 Paříž Francie
2821 14th Zjevení Janovo University of Cambridge, Dd. 9.69, fol. 295-316 Cambridge Spojené království
2855 12th Zjevení Janovo 12:12-13:13 Schoyen Collection, Ms 1906 Oslo Norsko
2856 12th Evangelia Inst. a. Archive, Patriarchats, 949 Sofie Bulharsko
2857 1272 Evangelia Kreml Museum 11968 Moskva Rusko
2858 12th Evangelium podle Matouše 5:33-6:1; 9:2-15 Pushkin Museum N 4790 Moskva Rusko
2859 13th Evangelium podle Lukáše 20:1-22:8 Pushkin Museum N 4792 Moskva Rusko
2860 12th Evangelia FL, The Scriptorium, VK MS 901 Orlando USA
2861 ca. 1300 Evangelien Duke University Gk MS 64 Durham USA
2862 1150-1174 Evangelien Duke University Gk MS 84 Durham USA
2863 12th Evangelien Harvard College, fMS Typ. 294 Cambridge USA
2881 11th/12th Matouš 25:6-15.15-24 Yale University, ms 522 New Haven USA
2882 10th/11th Evangelium podle Lukáše CSNTM Dallas USA

GalerieEditovat

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Eberhard Nestle, Erwin Nestle, Barbara Aland a Kurt Aland (eds), Novum Testamentum Graece, 27th edition, (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2001).
 2. http://wordnet.princeton.edu/perl/webwn?s=minuscule[nedostupný zdroj] definition of minuscule
 3. J. J. Wettstein, Novum Testamentum Graecum editionis receptae cum lectionibus variantibus codicum, 1751, vol. 1.

BibliografieEditovat

Externí odkazyEditovat

Významné seznamy
Významné články
Vyobrazení minuskulních manuskriptů