Seznam muzikálů

seznam na projektech Wikimedia

Seznam názvů některých muzikálů podle abecedy. U cizích muzikálů se zásadně držíme originálních názvů, podobně jako u názvů opery, ledaže je český ekvivalent zcela běžný. V závorce jsou uváděny jména autorů, jako první jméno autora (autorů) hudby, za prvním středníkem jméno autora (autorů) libreta – příp. scénáře pokud byl muzikál psán od počátku pro film, za druhým středníkem pak případně zvlášť jméno autora (autorů) textů, liší-li se od autora libreta. Následuje rok světové premiéry, tj. prvního uvedení na veřejnost (ať již divadelní, filmové, koncertní nebo jiné – např. na nahrávce). Autoři předloh pro jednotlivé muzikály se zde neuvádějí.

A Editovat

B Editovat

C Editovat

Č Editovat

D Editovat

E Editovat

F Editovat

G Editovat

H Editovat

Ch Editovat

I Editovat

J Editovat

K Editovat

L Editovat

M Editovat

N Editovat

O Editovat

P Editovat

R Editovat

S Editovat

Š Editovat

T Editovat

V Editovat

W Editovat

Z Editovat

Související články Editovat