Kleopatra (muzikál)

Kleopatra je český muzikál, který hovoří o životě Kleopatry VII., poslední egyptské panovnici. Autorem hudby se stal Michal David a režisérem je Filip Renč. Muzikál měl premiéru 22. února 2002, obnovená premiéra byla v roce 2008 a limitovaný počet představení proběhl i v roce 2010.

Postavy a obsazení

editovat

Písně

editovat

1.dějství

editovat
 1. Bitva u Farsala - předehra
 2. Ave – Alexandrie - Římaní vypravují a zapisují jaká byla bitva u Farsala, kde Caesar vyhrál. Egypťané včetně Ptolemaia uznávají vládu Caesara a jako dar mu dají hlavu Pompeia, to Caesara urazí a odejde
 3. Chci královnou se stát - Kleopatra se chce stát královnou a dovést Egypt ke slávě a samostatnosti
 4. Vykutálená-intro
 5. Vykutálená - Kleopatra se poprvé setká s Caesarem, koketuje s ním, Caesarovi se Kleopatra zalíbí a tak začnou spolupracovat
 6. Bohové I.
 7. Za to se platí - Ptolemaios chce vládu a je uražen od Caesara, mluví o tom, že ho chce zabít a nechce nechat trůn Kleopatře
 8. Zamilovaný Caesar - Caesar je zamilovaný do Kleopatry, i když ví, že ho nejspíš jen využívá, aby ji dosadil na trůn, i přesto se mu ta myšlenka zalíbí a rozhodne se Kleopatru učinit královnou Egypta
 9. Pod tvými ochrannými křídly - Kleopatra a Caesar musí utéct, aby nebyli ve válce zabiti, Caesar si nejdříve myslí, že ho Kleopatra zradila, ale ta ho ujišťuje, že ho ochrání a díky jejím znalostem utečou
 10. Bohové II.
 11. Senát - Senátorům se nelíbí Caesarova podpora Kleopatry, mluví urážlivě o Kleopatře a jejím využíváním Caesara, bojí se, že by mohli přijít o moc
 12. Když v Deltě svítá - Kleopatra čeká s Caesarem dítě, mluví o své vzájemné lásce a moci, kterou bude jejich syn mít, na konci Kleopatra začíná rodit
 13. Narodil se Caesarian - Kleopatře a Caesarovi se narodil syn Caesarian, Caesar s hrdostí ohlásí, že je jeho otec a že jednou bude král, Apollodoros (Kleopatřin rádce) narození budoucí krále Egypta ohlašuje všem Egypťanům a dává jim naději o skvělé budoucnosti
 14. Bohové III.
 15. Teď královnou jsem já - Caesar splnil svůj slib a učinil Kleopatru královnou, Kleopatra přesvědčuje všechny o své moci a chce pozvednout Egypt, nakonec jí Caesar předá korunovační šperk ( náhrdelník )
 16. Ať věci jsou tak, jak jsou - Kleopatra chce po Caesarovi, aby byl cílevědomější a stal se králem, ten ale říká, že je Caesar a už tak má dostatečnou moc, Kleopatra se mu svěří, že začala mít špatné sny o Caesarově budoucnosti, ten jí ujišťuje, že vše bude v pořádku
 17. Ať z kola jde Caesar ven - Senátoři ví, že Kleopatra má velkou moc a odstřihnou ji mohou smrtí Caesara, proto se domlouvají, že bude prospěšné pro Řím, když ho sami zabijí
 18. Lásko, nechoď před Senát - Kleopatra má stále sny o Caesarově smrti, senátoři pozvou k sobě Caesara pod záminkou, že z něj chtějí udělat krále, Kleopatra prosí Caesara, ať tam nechodí, že ho čeká smrt, Caesar i přes její varování před senát předstoupí
 19. Spiknutí a vražda - Caesar přijde k senátorům, ale nikdo tam není, najednou se začnou objevovat zpoza sloupů a každý senátor ho bodne nožem, Caesar umírá
 20. Caesar náš - Marcus Antonius nachází mrtvého Caesara, je z toho zděšený, Kleopatra cítí, že něco není v pořádku a chce se více starat o Egypt, Marcus Antonius ví, že teď bude muset sám jednat s Kleopatrou
 21. Teknon ty klaieis - Římané oznámí Kleopatře, že Caesar zemřel, Kleopatra se z toho téměř hroutí a utěšuje svého syna, který pláče
 22. Velká píseň o Nilu - Kleopatra je zlomená chováním Římanů, ale i tak je dost silná, aby pokračovala dál kvůli svému synovi

2.dějství

editovat
 1. Mocnými ochrannými křídly - utekl nějaký čas od smrti Caesara a Kleopatra doufá, že jí pomůže Marcus Antonius, vzpomíná na chvíle s Caesarem, ale zároveň ví, že začíná něco cítit k Marcovi Antoniovi a chce s ním dál budovat Egypt
 2. Bohové IV.
 3. Pár tajných záměrů (Pár hádkou spálený) - Marcus Antonius a jeho žena Fulvia se hádají, protože Fulvia je cílevědomá a chce, aby jel do Egypta jednat, Antonius nejdřív odmítá, protože mu to přijde ponižující, ale nakonec odjíždí
 4. Dámy vládnou - Fulvia a Kleopatra přemýšlí o vládnutí, ví, že mohou vládnout jen muži a že je tedy potřebují, ale zároveň ví, že právě ženy mají zásadní vliv na rozhodnutí mužů a že je mohou ovládat, a tak prohlašují, že vlastně vládnou dámy a ne jejich muži
 5. Sláva, sláva - Antonius nechal popravit zrádce Caesara ( kromě Octavia ,o kterém nevěděl ) a povzbuzuje vojáky, kteří už jsou vyčerpaní a chce je vést
 6. Dohoda oboustranná - Antonius přijíždí za Kleopatrou, ta ho přijímá a chtějí uzavřít dohodu, mají v sobě zalíbení
 7. Bohové V.
 8. Já ti přísahám - Kleopatra a Antonius si vyznávají lásku, Kleopatra ho přesvědčuje, že už na Caesara nemyslí a miluje pouze Antonia
 9. Chci Řím - Fulvia ví, že jí Antonius podvádí s Kleopatrou a jde to říct Octaviánovi a dělá mu scény, ten jí vyhodí a protože už jí nepotřebuje nechá ji později popravit, mezitím už si je jistý, že on má veškerou moc a je teď nový Caesar, chce Antonia oženit s jeho sestrou Octávií, aby nemohl být s Kleopatrou
 10. Roztoužená - Kleopatra přemýšlí o lásce a své sexualitě, oddává se touhám s jejím služebnictvem a přemýšlí o novém vztahu s Antoniem, přesto stále miluje Caesara
 11. Svatební hostina - Antonius se na přání senátu ožení s Octavií, ale miluje Kleopatru, proto se hodně opije a věnuje se ženě, která je podobná Kleopatře
 12. Čest královnám - Kleopatra se dozví o sňatku a cítí se podvedená a naštvaná na Antonia, Apollodoros se jí snaží povzbudit a připomíná jí, jak je silná a jak jí Egypt miluje
 13. Máme svůj Řím - Octavia je nešťastná ze sňatku s Antoniem a svěřuje se bratrovi, Octavian jí utěšuje, že udělala správně a že už Antonia nepotřebují a nemusí s ním zůstat
 14. Smlouva s Římem - Antonius přijede za Kleopatrou a omlouvá se jí za sňatek a ujišťuje jí, že je jeho jediná láska, Kleopatra to využije a chce po něm podepsat smlouvu, která bude velmi výhodná pro Egypt a hlavně v ní stojí, že Caesarian se stane králem
 15. Octavián v Senátu - Octavian oznamuje senátu, že Antonius podepsal smlouvu s Kleopatrou a přesvědčuje je, že je zrádcem Říma
 16. Bohové VI.
 17. Bitva u Actia - Octavian je ve válce velmi bojácný a vysílá své muže proti Antoniově vojsku, nakonec zapálí jejich lodě
 18. Moři vládne Řím - Octavia čte zprávu o vítězství Římanů a ví tedy, že nikdo nepřežil, Octavian už ví, jak bude líčit bitvu a chlubí se, že bude vládnout
 19. Síla vůle Bohů - Antonius je zdrcený a ví, že nemůže vyhrát, proklíná bohy kvůli jeho životní cestě a spáchá sebevraždu
 20. Dál královnou jsem já - Kleopatra je stále královnou, ale už je vším zlomená, ví, že z ní bude legenda a ještě dlouho se o ní budou vyprávět příběhy
 21. Svět má jméno Řím - Octavian hledá Kleopatru, narazí na Apollodora, který mu poví o smrti Antonia, Octavian se znovu utvrzuje, že Řím zvítězil
 22. Poslední píseň o Nilu - Kleopatra ví, že už nemá šanci zvítězit, přemýšlí o všem, co se stalo, vidí už všechny mrtvé - hlavně Antonia a Caesara, nakonec se nechá uštknout kobrou a umírá
 23. "Bohové" - mluvené, vysvětlují děj

Externí odkazy

editovat