Johanka z Arku (muzikál)

Muzikál Johanka z Arku napsali Ondřej Soukup (hudba), Gabriela Osvaldová (texty) a Jiří Hubač (libreto). Premiéru měl v divadle Ta Fantastika 31. března 2000 v režii Jozefa Bednárika. Muzikál se ještě dočkal druhého uvedení v divadle Kalich. Premiéra se uskutečnila 14. září 2009 pod režijní taktovkou Lubomíra Fritze.

Postavy a obsazení editovat

V divadle Ta Fantastika editovat

V divadle Kalich editovat

Od roku 2009:

a company ...

Příběh editovat

První dějství editovat

 1. Prolog 1 – divákům představuje Johanku z Arku
 2. Johanka – Johanka vzpomíná na hlasy archanděle Michaela a světic, jak k ní poprvé promluvili
 3. Hlasy – Archanděl a světice sdělují Johance její úkol – postavit se do čela francouzské armády a vyhnat z Francie Angličany; Johanka se takové odpovědnosti leká, nakonec však souhlasí
 4. Proklínám – Johančina dětská láska Raimond proklíná hlasy, které z Johanky udělaly v očích lidí blázna a vzdálily mu ji
 5. Cesta do Vacouleurs – Johanka se vydává na cestu za velitelem pevnosti Vacouleurs, Raimond ji potají následuje
 6. Francii čert vzal – Beaudricourt spílá neschopnému velení francouzské armády, válka už je prý prohrána; Johanka se k Beaudricourtovi dostane téměř násilím a přesvědčí velitele, aby ji poslal s dopisem a družinou na královský dvůr; Beaudricourt, vyděšen jejím proroctvím, tak udělá
 7. Cesta do Chinonu – Johanka pokračuje na královský dvůr
 8. Chinon – mladý a rozmazlený dauphin (nekorunovaný král) je neschopný panovník, ze kterého si tropí žerty i dvorní šašek; dauphin neumí rozsoudit spor kapitána La Hirea s arcibiskupem a velitelem Tremouillem o dalším postupu bojů;
 9. Vím, co cítíš – přichází Johanka a přesvědčí dauphina, aby se bojovalo dál; dauphin degraduje Trémouille, vrchním velitelem jmenuje La Hirea a povolí pokračování války
 10. Když smrt je… – Johanka se snaží vzbudit ve vojácích víru a odvahu; La Hire se jí vysměje: vojáci jsou prý jenom drancující sebranka ožralů
 11. Ať žije král, ať žije Francie! – ale Johančina pevná víra vojáky přece jenom dostane na kolena a povzbuzení se vrhají do bitvy o Orleans a vítězí
 12. Láska je Bůh – Johanka je zdrcena krveprolitím na bojišti a vítězství má pro ni hořkou příchuť; La Hire se do ní zamiluje, ale ona před jeho vyznáním utíká
 13. Nebe to ví – Johanka ve skrytu duše miluje La Hirea, stejně ale dává přednost svému úkolu a ač nerada, zříká se lásky; Raimond to nelibě sleduje

Druhé dějství editovat

 1. Prolog 2 – Francouzům se v bitvách daří
 2. Bitvy – Angličané ustupují a Johanka pokaždé vítězí; Johanka však cítí blízkost smrti
 3. Ďábel závisti – Dauphin s nevolí sleduje rostoucí popularitu Johanky
 4. Cesta je volná – vojsko uvolnilo cestu do korunovačního města Remeš; vděčný dauphin na chvíli zapomíná na žárlivost
 5. Tantum ergo – dauphinův sen se naplňuje – v Remeši na jeho hlavě spočine královská koruna
 6. Hlasy mlčí – Johančiny hlasy umlknou, zmatena neví, co má dělat, když své poslání naplnila
 7. Korunovace – král je spokojen a už není dál ochoten válčit, uvažuje nad podepsáním mírové smlouvy; Johanka a La Hire chtějí naopak táhnout dál a osvobodit Paříž; král souhlasí s posunem armády ke Compiégne
 8. Most přes minulost – Johanka ví, že se její život chýlí ke konci
 9. Dala's jim víc – Raimond prosí Johanku, aby spolu odešli zpátky domů; Johanka i přes to, že své poslání naplnila, odmítá; radši zůstane s La Hirem, i když to znamená smrt
 10. Zatčení – v Compiégne Angličané Johance nastrojili past a burgundský vévoda ji zajme
 11. Ty mě znáš – zoufalý Raimond obviňuje La Hirea ze zrady a pokouší se ho zabít
 12. Příště tě zabiju – Raimondův pokus nekončí úspěchem, společně s La Hirem doufají, že král zaplatí za Johanku výkupné; burgundský vévoda však požaduje vysokou částku, kterou král odmítá zaplatit
 13. Vězení v Rouenu – biskup Couchon vyslýchá Johanku a škodolibě jí oznamuje, že je sama – král výkupné nezaplatí a La Hire neosvobodí; Johanka se odmítá poddat
 14. Ty jsi ten déšť – La Hire pochopí, že Johanku čeká smrt a v duchu se s ní loučí
 15. Proces – Johanka vzdoruje mučení, přiznání si od ní však Couchon vynutí lstí a je odsouzena k smrti upálením
 16. Spáso duše mé – Johanka umírá
 17. Kat – Popravčí vypráví o její smrti; v popele nachází Johančino srdce, které nešlo upálit
 18. Aleluja