Otevřít hlavní menu

Miloš Štědroň

český hudební skladatel, hudební vědec a pedagog

ŽivotEditovat

Miloš Štědroň se narodil 9. února 1942 v Brně v hudbymilovné rodině. Matka byla učitelka hudby, otec hudebník, strýcové Vladimír Štědroň skladatel, Bohumír Štědroň muzikolog a Jan Štědroň houslista.

Maturoval na Jedenáctileté střední škole v Brně na ulici Tábor. V letech 19591964 studoval muzikologii a bohemistiku na Filosofické fakultě University J. E. PurkyněBrně. Současně od roku 1963 pracoval jako asistent v hudebně historickém oddělení Moravského muzea, kde také vedl Malé divadlo hudby. V letech 19651970 pokračoval studiem skladby a hudební teorie na Janáčkově akademii múzických umění u Aloise Piňose, Miloslava Ištvana, Ctirada Kohoutka a Jana Kapra. V té době začal i se skladatelskou činností.

Kompoziční vzdělání si doplnil v letech 1970 až 1972 postgraduálním studiem experimentální a elektroakustické hudby na Janáčkově akademii múzických umění a studijními pobyty v Darmstadtu (1966), Belgii, Nizozemí (1964), Německu (stipendium města Mnichova 1988–89) a ve Vídni. Roku 1972 získal místo na Ústavu hudební vědy Filosofické fakulty UJEP. Roku 1978 získal titul kandidáta věd, roku 1988 se habilitoval jako docent a v roce 1994 byl na již přejmenované Masarykově univerzitě jmenován profesorem. Teorii skladby a další předměty vyučuje také na Janáčkově akademii múzických umění.

Miloš Štědroň je členem vědeckých a uměleckých rad a oborových rad pro doktorské studium na MU Brno, JAMU a UP Olomouc, oponentem habilitačních a profesorských jmenovacích řízení, posuzovatelem projektů pro grantové agentury, členem Leoš Janáček Gesellschaft Zürich. Byl také členem správní rady Nadace Český hudební fond v Praze. V letech 1998–2000 působil jako proděkan pro vědu a výzkum FF MU.

Zajímavostí je, že od roku 1960 žije jako vegetarián.[1]

Muzikolog a pedagogEditovat

Zpočátku se Štědroň věnoval spíše hudební teorii a historii. Kompozice začala převažovat v polovině 70. let.[2]

Jádro muzikologického zájmu Miloše Štědroně představuje hudba 20. století (např. Leoš Janáček) a epoch renesance, manýrismu a baroka. Napsal řadu kritických předmluv k vydáním Janáčkových děl a přes 60 statí a studií o Janáčkovi. Publikoval také velké množství statí a studií o soudobé hudbě, např. monografii o Josefu Bergovi. Věnuje se i editorské činnosti a rekonstrukci starých děl. Je tvůrcem řady rozhlasových pořadů, televizních scénářů, sleevenotes gramofonových desek a bookletů ke kompaktním diskům.

BibiliografieEditovat

 • Claudio Monteverdi. Génius opery (Praha 1985)
 • Základy mikrotektoniky (skripta, MU Brno 1991)
 • Písně rozmanité – Cantilenae diversae (editor, Brno 1992–93)
 • Josef Berg. Skladatel mezi hudbou, divadlem a literaturou (MU Brno 1992)
 • Základy polymelodiky (skripta, MU Brno 1992)
 • Leoš Janáček a hudba 20. století. Paralely, sondy, dokumenty. (MU Brno 1998)
 • Formování hudby (skripta)

Hudební skladatelEditovat

Štědroň komponuje orchestrální, komorní a vokální koncertní skladby a hudbu pro lidové nástroje. Pracuje s hudbou starých slohů, které systémově propojuje se soudobým hudebním uměním. Používá metody koláže, montáže a prostředky vedoucí k banalizaci, zcizení až po uměleckou parodii. V jeho díle převažuje komorní hudba. Řada skladeb je inspirována lidovou hudbou a v instrumentaci využívá i netradiční nástroje. Štědroň spolupracuje např. se soubory Due Boemi nebo Středoevropský soubor bicích nástrojů DAMA DAMA. Pracoval na fragmentech Janáčkových nedokončených děl, která spolu s Leošem Faltusem připravili k realizaci a ke kritickému notovému vydání (symfonie Dunaj, houslový koncert Putování dušičky, autografní skica 2. smyčcového kvartetu Listy důvěrné).

Dlouhodobě spolupracoval s Divadlem na provázku (později Husa na provázku). Napsal desítky hudebních doprovodů k činohrám a filmům.

Orchestrální hudbaEditovat

 • Indiánům. Symfonická freska (1972)
 • Symfonie Kolo (1973)
 • Sekvence na smrt Šostakoviče (1975)
 • Koncert pro violoncello a orchestr (1977)
 • Staré a nové renesanční tance pro basklarinet, klavír, smyčcový orchestr a bicí (1981)
 • Veselé scény pro smyčce (1980)
 • Koncertní scény pro fagot a orchestr „Pocta B. Matalovi“ (1984)
 • Sedmikvítek pro lidovou zpěvačku a orchestr (1987)
 • Lamento pro housle, violu a orchestr in memoriam Miroslava Venhody (1987)
 • Smrt Dobrovského. Kantáta-oratorium pro mezzosprán, basbaryton, smíšený sbor a orchestr (1987/88)
 • Muránský zámek. Fantazie pro orchestr (1988)
 • Šest villanel pro violoncello a smyčcový orchestr (1989)
 • Podtínání pro orchestr in memoriam Miloslava Ištvana (1990)
 • Smíchy a smutky, pro smyčcový orchestr (1990)
 • Rock 1618 pro smyčcový orchestr a 4 hráče na bicí (2001)

Komorní hudbaEditovat

 • Meditace pro basklarinet sólo (1963)
 • Agonie pro housle, basklarinet a bicí (1964)
 • Stazioni di Via crucis pro basklarinet, flétnu, klavír, cembalo a bicí (1964)
 • Lejch pro basklarinet a klavír (1965)
 • Seikilos aus Mähren, basklarinet a klavír (1979)
 • Valachica, pro basklarinet a klavír (1980)
 • Aušvicata biker három (V Aušvicu je veliky hlad), pro basklarinet a klavír (1981)
 • Trium vocum pro zobcovou flétnu, violoncello a bicí (1983)
 • Pět hajdúckých, pro kytaru a housle (1984)
 • Danze, canti e lamenti pro smyčcové kvarteto (1986)
 • Sette villanelle per flauto e pianoforte sopra una melodia di C. Monteverdi (1990)
 • Gipsy Song and Dance, pro basklarinet a klavír (1990)
 • Hoj! Sternenhochovské scény pro housle a soubor bicích nástrojů (1990)
 • Quadra, pro basklarinet, violoncello, tenorový saxofon, klavír a bicí (1992)
 • Passacaglia pro sólovou flétnu (1992)
 • Canzona e tripla (Modlitba basklarinetu) pro 19 basklarinetů (1993)
 • Trio pro housle, violoncello a klavír (1993)
 • Ländler pro housle a bicí nástroje (1993)
 • Quadra, verze pro 3 basklarinety a klavír (1993)
 • Smyčcový kvartet (1994)
 • Ländlery a komentáře pro 7 hráčů (1995)
 • Tance krále Leara, pro violoncello, staré nástroje a bicí (1996)
 • Tance pro marimbu a klavír (1996)
 • Intrada e Sarabande triste (1999)
 • Passacaglia pro flétnu (1999)
 • Vanitas (Proverbia directa) (2000, s Milošem Štědroněm ml.)
 • Villanelly pro violu, violoncello a bicí (2001)
 • Concerto con villanella pro cembalo, 2 housle, flétnu, violoncello a bicí (2002)
 • Let Four Captains pro kytaru
 • Horribile auditu. Cyklus pro varhany (2003)
 • Moresche e riceracari pro varhany (2003)
 • Claudio Monteverde. Praha 1595. Cyklus varhanních miniatur (2005)
 • Austerlitz/Slavkov. Requiem pour Julien Sorel, pro violoncello sólo + JT vox (2009)

Komorní operyEditovat

Vokální hudbaEditovat

 • Verba. Kantáta na slova z evangelia sv. Matouše pro smíšený sbor a 2 trubky (1969)
 • Gioia dolorosa. Madrigalová kantáta na slova z nápisu na náhrobku Carla Gesualda (1974)
 • Bez knih jsou národy nahé. Kantáta na slova Ivo Odehnala pro smíšený sbor a instrumentální soubor (1977)
 • Mistr Machaut v Čechách. Pro mezzosoprán, flétnu, klarinet, violu a klavír (1982)
 • Terra tremit, pro komorní smíšený sbor a instrumentální soubor (1976)
 • Dávná jména – dávná slova. Cyklus písní na keltské texty z našeho území pro mezzosoprán, basklarinet a klavír (1982)
 • Na dávném prosu. Deset songů pro hlasy, 2 vni, loutnu, cimbál, vcl a bicí na texty Jana Skácela (1989)
 • Flores. Cyklus pro mezzosoprán a loutnu na slova M. Dačického, J. A. Komenského a Šimona Lomnického (1991)
 • Pětilístek pro 2 zpěváky a orchestr na lidovou poezii (1991)
 • Missa sine ritu, pro mezzosoprán a violoncello na slova Jana Skácela (1994)
 • Rekviem, pro tenor, staré nástroje a bicí na slova Jana Skácela (1995–96)
 • Requiem zingarorum pro hlas a komorní soubor (2000)
 • Aušvicate..., pro zpěv, kytaru, housle, cimbál a bicí (2001)
 • In morte dell eccelentissimo Monte Verde. Madrigalová kantáta (2002)
 • Note, caccie e sospiri pro soprán a loutnu (barokní kytaru) na texty z Mozartovy italské korespondence (2002)
 • Doctores Amores - Doctores a mores. Kantáta pro čtyři hlasy a bicí nástroje na latinské a italské texty ze 13. a 14. století (2003)

Hudba pro lidové nástrojeEditovat

 • Moravský Seikilos, pro cimbál a komorní soubor (1974)
 • Malý koncert pro ovci, pro komorní soubor lidových nástrojů (1974)

Varhanní skladbyEditovat

 • Horribile auditu, cyklus pro varhany (2003)
 • Moresche e ricercari (2003)
 • Claudio Monteverde. Praga 1595, cyklus varhanních miniatur vzniklý pro interpretační soutěž Pražské jaro (2006)
 • Claudio e Leo, varhanní cyklus, jehož první část představuje Claudia Monteverdiho a druhá Leoše Janáčka. Vznikl pro interpretační soutěž hudební fakulty JAMU.[3]

Elektroakustická hudbaEditovat

 • Utis (1966)
 • Panychida za Pasternaka. Konkrétní hudba na ruský text B. L. Pasternaka. (1968/69)
 • BIS (1971)
 • Moresca pro syntetizér (1990)
 • Seconda prattica pro syntetizér (1991)

Divadelní a muzikálová hudbaEditovat

 • Balada pro banditu (1975, text Milan Uhde)
 • Pohádka máje, AKA Hra na Pohádku máje (1976, text Milan Uhde)
 • Chameleón, AKA Josef Fouché (1984, libreto L. Kundera, M. Štědroň, P. Oslzlý a P. Scherhaufer)
 • Balet Makábr (1988, s Leošem Faltusem, libreto L. Kundera, M. Štědroň, P. Oslzlý a P. Scherhaufer)
 • Tance Rudolfa II. (1998, libreto M. Pivovar)

Hudba k filmůmEditovat

OceněníEditovat

Za svoji kompoziční tvorbu získal řadu ocenění:

 • cena v Soutěži mladých skladatelů ČSSR – za skladby Mistr Machaut v Čechách a Terra
 • 1. cena v Prix musical de Radio Brno
 • 1. cena v Prix musique folklorique de Radio Bratislava 1975 – za skladbu Pláč Růženy Danielové z Hrubé Vrbky nad manželem v Osvětimi
 • cena v Santanderu 1980 – za hudbu k filmu Balada pro banditu

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. http://prehravac.rozhlas.cz/brno/archiv rozhovor v pořadu Vesele i Vážně o Víkendu v ČRo Brno dne 24. 2. 2018
 2. Miloš Štědroň Archivováno 13. 8. 2011 na Wayback Machine na Musica.cz
 3. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Přehled skladatelů varhanní tvorby. Brno: JAMU, 2015. 229 s. ISBN 80-7460-089-0. S. 207-208. (česky) 

LiteraturaEditovat

 • TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století : III. díl : Q–Ž. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Petr Meissner, 1999. 587 s. ISBN 80-7185-247-3. S. 303. 

Externí odkazyEditovat