Průtah (doprava)

Průtah je dopravní stavba procházející centrem města, na kterou často navazuje spousta dílčích staveb (zálivy zastávek, infrastrukturní sítě, dopravní opatření).

PopisEditovat

Průtah může být ve formě silnice I.třídy nebo rychlostní silnice. Toto řešení je většinou použito když okolní podmínky v terénu neumožňují výstavbu obchvatu nebo když se silnice s postupem let a intenzity dopravy rozšiřuje a přizpůsobuje požadavkům motoristů.