Otevřít hlavní menu
Provoz na magistrále v neděli odpoledne, Legerova nedaleko Nuselského mostu
SJM; pohled z Hlávkova mostu na Florenc a dále
Pohled na magistrálu za muzeem; SJM zde prochází zleva zezadu doprava

Severojižní magistrála (SJM) je silniční komunikace v Praze, procházející středem města a zásadním způsobem ovlivňující dopravní situaci v pražském centru. Je jednou z nejvytíženějších komunikací v Praze – denní intenzita provozu na ní dosahuje až 100 000 vozidel.[1]

V dobové literatuře bývá tato komunikace označována „II. severojižní magistrála“. Označení udávalo předpokládanou polohu v půdoryse města, protože v 60. letech prosazovaný roštový systém počítal se třemi souběžnými komunikacemi v severojižním směru a se dvěma ve směru východozápadním.

Obsah

PolohaEditovat

Ač má pro dopravu zcela zásadní význam, Severojižní magistrála dnes není součástí oficiální sítě hlavních pražských komunikací. Proto také neexistuje její přesné vymezení. Obvykle se zahrnují do SJM komunikace propojující Proseckou radiálu na severu a Chodovskou radiálu na jihu.

Počítáme-li k SJM i tyto radiály samotné, pak lze říci, že SJM plynule vychází z dálnice D8 u Zdib, vede okolo Ďáblic, přes Prosek, dále ulicí V Holešovičkách na most Barikádníků, z něj do Argentinské ulice a kousek po nábřeží. Z Holešovic vede přes Hlávkův most, přes Florenc, kolem Hlavního nádraží, před Národním muzeem (druhý směr vede za ním), potom přes náměstí I. P. Pavlova, Nuselský most, Nusle a Pankrác. Plynule se napojuje na dálnici D1 vedoucí do Brna. Magistrála do jisté míry kopíruje trasu linky metra C.

Vznik a vývojEditovat

 
Severojižní magistrála na Nuselském mostě v zimě, 2016

Některé součásti SJM, které existují dnes, byly plánovány již v dřívějších dobách; např. přemostění Masarykova nádraží nebo Nuselský most. SJM byla uváděna do provozu po etapách (1973 úsek Nuselský mostRumunská ulice); 1978 úsek Rumunská ulice – Hlávkův most; 1980 nový most Barikádníků). V úzké návaznosti byla řešena také přestavba Hlavního nádraží. Kvůli SJM musela být řada komunikací přeložena nebo úplně zrušena. Jediný dnes plynule nenavazující úsek v Holešovicích měl být řešen zrušením nádraží Praha-Bubny a přímým propojením vyústění z Hlávkova mostu s Argentinskou ulicí poblíž mostu Barikádníků. Kvůli výstavbě SJM byla mj. zbourána dětská nemocnice na Karlově a „Moderna“ na Pankráci (na rohu Hvězdovy ulice).[zdroj?]

Praha 2 nyní požaduje zklidnění magistrály, kterému by mohl pomoci např. semafor v Praze 4. Nevládní organizace Auto*Mat upozorňuje, že většina aut jezdící po magistrále není tranzitní doprava, ale cesty, které mají start i cíl v Praze.[2]

Úvahy do budoucnaEditovat

 
Severojižní magistrála mezi Spořilovem a Roztyly, (Praha 11); vlevo přípojka z Jižní spojky

Počítá se s tím, že až bude dobudován celý Městský okruh, význam magistrály klesne na úroveň pouhé místní obslužnosti, případně bude také zúžena.[3] Uvažuje se především o tom, že by se v centru města směr na Brno převedl z Mezibranské ulice do Legerovy, čímž by se opět Národní muzeum funkčně propojilo s Václavským náměstím. Úvahy o tunelu pod Národním muzeem již zřejmě nejsou aktuální.

Již delší dobu se mluví o tzv. humanizaci magistrály. Některé návrhy se objevily například na výstavě Městské zásahy v roce 2010.[4] V roce 2016 oslovila Praha studio dánského urbanisty Jana Gehla a ten pro úsek mezi Nuselským a Hlávkovým mostem ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy navrhl koncepční studii. Tu rada města v srpnu 2017 schválila[5]. Radní pro územní rozvoj Petra Kolínská to odůvodnila: „Magistrála je dnes především bariérou, která od sebe odděluje jednotlivé části města. Lidé, kteří nejedou autem, se jí snaží vyhnout. To chceme změnit."[6] Klíčovými principy studie jsou kultivace prostředí, prostranství přívětivé pro lidi a efektivní mobilita. Změny naplánované do harmonogramu na desítky let by se podle studie měly zavádět velmi pozvolna, přičemž začít by se mělo "na zkoušku" s takovými, které neovlivní průjezdnost magistrály.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. DUŠKOVÁ, Hana. Problém jménem Severojižní magistrála, část 1. [online]. 4STAV.cz, 2008-12-11 [cit. 2009-01-20]. Dostupné online. 
  2. Ekolist.cz: Auto*Mat: Pražský magistrát ví, jak magistrálu zklidnit. Ale nic nedělá
  3. DUŠKOVÁ, Hana. Problém jménem Severojižní magistrála, část 2. [online]. 4STAV.cz, 2008-12-12 [cit. 2009-01-20]. Dostupné online. 
  4. HRUDOVÁ, Hana. Městské zásahy vystavují vize pro zlepšení Prahy – DesignMag.cz. www.designmag.cz. Dostupné online [cit. 2018-02-08]. (česky) 
  5. Praha kývla na proměnu magistrály. Novinky.cz. Dostupné online [cit. 2018-02-08]. (česky) 
  6. Proměna magistrály schválena. Začne se parky a přechody. www.iprpraha.cz [online]. [cit. 2018-02-08]. Dostupné online. (česky) 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat