Otevřít hlavní menu

Silniční správní úřad

správní úřad

Česká republikaEditovat

Silniční správní úřadyEditovat

V současné době v České republice vykonávají působnost silničního správního úřadu podle Zákona o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.)

pokud zákon pro určité případy nestanoví, že tuto působnost v určitém směru vykonává jiný správní úřad.

Silniční správní úřad vykonává zejména působnost podle Zákona o pozemních komunikacích (t. j. Silničního zákona).

Další související kompetenceEditovat

Zákon o provozu na pozemních komunikacích (Zákon o silničním provozu) svěřuje některé kompetence (například schvalování místní a přechodné úpravy provozu dopravními značkami a dopravními zařízeními) podobným úřadům a podle podobných kritérií, avšak neužívá přitom termínu „silniční správní úřad“. Rozhodování o místní a přechodné úpravě provozu na místních a účelových komunikacích však zákon nesvěřuje obecním úřadům obcí I. stupně, ale obcím s rozšířenou působností.

Podobně také působnost speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace a stavby na nich nevykonávají úřady obcí I. stupně, ale úřady obcí s rozšířenou působností nebo vyšší.

Související článkyEditovat