Dopravní zařízení

Dopravní zařízení je specializovaný druh dopravního značení, které usnadňuje řízení silničního provozu. Doplňuje dopravní značky a světelné signály, a usměrňuje provoz a ochraňuje jeho účastníky. Pojem je v České republice definován v § 66 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

Seznam dopravních zařízení
Dopravní kužel

V České republice je výčet dopravních zařízení uveden v § 26 vyhlášky č. 30/2001 Sb., v její příloze č. 6 je předepsané provedení. Mezi dopravní zařízení patří například:

Kromě vybavení komunikace patří mezi dopravní zařízení i osobní návěstidla:

  • zastavovací terč (v jednom provedení pro policisty, v jiném provedení pro další osoby)
  • směrovka, černobíle pruhovaná hůlka pro řízení dopravy policistou

Zařízení pro provozní informace

editovat
 
Zařízení pro provozní informace

Zařízení pro provozní informace řidiči sdělují např.: zprávu o nehodě, uzavírce nebo dopravním omezení, počasí a teplotě vzduchu a vozovky nebo o obsazení parkoviště. Jde o informační tabule s nápisy. Zmiňuje se o nich § 68 zákona č. 361/2000 Sb. a § 28 vyhlášky č. 30/2001 Sb.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat