Peáž silnic

souběh dvou nebo více silničních tahů po úseku silnice

Peáž silnic (peážní úsek) je obvyklý termín pro situaci, kdy dvě nebo více silnic (silničních tahů, číslovaných silničních tras) je v nějakém úseku vedeno po stejné trase (fyzické silnici). V takovém případě jedna silnice je považována za zdrojovou (kmenovou) a další za peážující (hostující). Peáže se v České republice mohou vyskytovat pouze u silnic I. a II. třídy, silnice III. třídy nemají peáže.[1] Jako peáž se v případě silnice I. nebo II. třídy značí pouze vedení po komunikaci stejné kategorie či třídy, aby tak nevznikala pochybnost o kategorii a třídě společného úseku, v případě vedení provozu po silnici vyšší třídy nebo dálnici se značení nižší silnice přerušuje.

Peáž pěti silničních tras na Labském mostě v Hradci Králové. Horní značka stejně jako čtvrtá značka odshora označují městský okruh (silnici I/31), zatímco silnice I/35 a I/11 pouze po severní části okruhu procházejí městem a zároveň se na této peáži křižují. Silnice E442 je přes Hradec vedena po trase silnice I/35

Označení silnic pro mezinárodní provoz se v České republice vůbec nepoužívá pro kmenové označení silnic, tyto trasy jsou zpravidla vedeny po dálnicích, silnicích I. třídy, případně po silnici jiné třídy nebo místní komunikaci. Rovněž značení okruhu k objíždění obce se nepoužívá jako kmenové označení komunikace – buď je veden po více číslovaných silnicích nebo samostatně evidovaných místních komunikacích, nebo má vlastní číslo silnice nebo dálnice (například hradecký okruh je silnice I/31 či Pražský okruh je dálnice D0), ale to se značí na samostatné značce, nikoliv přímo na značce okruhu.

Příkladem je společná trasa silnic I/19 a I/34 mezi Pelhřimovem a Havlíčkovým Brodem, společný souběh dálnice D11 a dálnice D35 mezi Sedlicemi a Hradcem Králové nebo plánovaný souběh dálnice D1 a dálnice D55 mezi Hulínem a Přerovem.

Peáže jiných dopravních tras a cest editovat

 
Peáž tří cyklotras v Písku

Obdobným způsobem mohou navzájem peážovat či peážovat po silnici též cyklistické trasy nebo jiné značené turistické trasy, jejich čísla se však nepoužívají k evidenci komunikací jakožto staveb.

Rovněž železniční tratě definované tabulkami jízdních řádů pro cestující nebo dopravními mapami mohou navzájem peážovat, třebaže ze správního a vlastnického hlediska je vždy stanovena hranice styku mezi dvěma drahami tak, že každé místo patří vždy jen k jedné trati. Pokud tedy například regionální dráha je zaústěna do celostátní dráhy, pak zpravidla uzlová stanice patří k celostátní dráze a vlaky z regionální dráhy v takové stanici hostují neboli peážují.

Související články editovat

Externí odkazy editovat

Reference editovat

  1. Číslo peažující silnice Archivováno 18. 6. 2016 na Wayback Machine., Geoportál JSDI, vysvětlivka