Otevřít hlavní menu

Látky vzbuzující mimořádné obavy

Látky vzbuzující mimořádné obavy (anglicky substances of very high concern, odtud zkratka SVHC) je kategorie nebezpečných chemických látek definovaná evropskou směrnicí o registraci, evaluaci a autorizaci chemických látek (REACH).

KritériaEditovat

Mezi látky vzbuzující mimořádné obavy mohou být zařazeny chemikálie, které jsou:[1]

 • karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) klasifikované v kategorii 1 nebo 2
 • perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) podle kritérií přílohy XIII nařízení REACH nebo
 • identifikované na základě vědeckých poznatků jako látky, které mají vážné účinky na člověka nebo životní prostředí na stejné úrovni obav, jako látky uvedené výše, např. látky narušující endokrinní činnost

SeznamEditovat

V současné době (leden 2017) obsahuje seznam látek vzbuzující mimořádné obavy 173 chemikálií[2]. Prvních 15 látek bylo na seznam zařazeno v říjnu 2008[3] a dalších 14 v lednu 2010.[4] 30. března byl na seznam zařazen akrylamid. Další rozšíření proběhlo v červnu 2011, přidáním dalších 7 látek.[5]. Seznam po rozšíření v červnu 2015 o 2 látky a zahrnoval 163 chemických látek.[6] Po rozšíření v lednu 2017 zahrnuje seznam 173 látek.[7]

× Název EC(CAS No) Priorita
1 2,4-dinitrotoluen 204-450-0
2 4,4'-diaminodifenylmethan (MDA) 202-974-4 ANO
3 syntetické xylenové pižmo 201-329-4 ANO
4 chlorované parafíny s krátkým řetězcem 287-476-5 ANO
5 aluminosilikátová keramická vlákna -
6 Antracen 204-371-1
7 antracenový olej 292-602-7
8 antracenový olej, antracenová pasta 292-603-2
9 antracenový olej, antracenová pasta, antracenová frakce 295-275-9
10 antracenový olej, antracenová pasta 295-278-5
11 antracenový olej 292-604-8
12 Butyl-benzyl-ftalát 201-622-7 ANO
13 Bis(2-ethylhexyl)-ftalát 204-211-0 ANO
14 bis(tributylcín)oxid 200-268-0
15 chlorid kobaltnatý 231-589-4
16 oxid arseničný 215-116-9
17 Oxid arsenitý 215-481-4
18 Dibutyl ftalát 201-557-4 ANO
19 Diisobutyl-ftalát 201-553-2
20 Hexabromcyklododekan 247-148-4 a 221-695-9 ANO
21 chroman olovnatý 231-846-0
22 chroman-molybdenan-síran olovnatý (pigmentová červeň 104) 235-759-9
23 Hydrogenarseničnan olovnatý 232-064-2
24 sulfochroman olovnatý (pigmentová žluť 34) 215-693-7
25 dehtová smola (černouhelný dehet) 266-028-2
26 dichroman sodný 234-190-3
27 triethylarsenát 427-700-2
28 tris(2-chlorethyl)-fosfát 204-118-5
29 zirkonio-hlinito-křemičitanová žáruvzdorná vlákna -
30 2-ethoxyethyl-acetát -
31 hydrazin 206-114-9
32 1-methyl-2-pyrrolidon (NMP) -
33 1,2,3-trichloropropan -
34 chroman strontnatý -
35 1,2-benzendikarboxylová kyselina a její estery (DHNUP) -
36 1,2-benzendikarboxylová kyselina (DIHP) -
37 akrylamid 201-173-7

Další postupEditovat

Zařazení látek na seznam je prvním krokem v procesu autorizace podle směrnice REACH, Evropská agentura pro chemické látky bude hodnotit zdravotní a ekologická rizika každé látky a prověří, zde je možné ji nahradit bezpečnější. Výsledkem procesu bude autorizace, které může být zachování stávajícího použití, jeho omezení nebo dokonce úplný zákaz výroby a dovozu do Evropské unie.[8]

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Látky vzbuzující mimořádné obavy
 2. Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation. echa.europa.eu [online]. [cit. 2010-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-03-18. 
 3. Miroslav Šuta: Prvních 15 nebezpečných chemikálií na mušce REACHe, respekt.cz, 29. října 2008
 4. Miroslav Šuta: REACH: 14 nebezpečných chemických látek přidáno na "černou listinu" , respekt.cz, 24. ledna 2010
 5. Miroslav Šuta: PREACH: 7 nebezpečných chemikálií přidáno na černou listinu Archivováno 4. 2. 2015 na Wayback Machine, 26. června 2011
 6. http://echa.europa.eu/cs/candidate-list-table [online]. Evropská agentura pro chemické látky, rev. 2015-06-15 [cit. 2015-11-24]. Dostupné online. (čeština, angličtina) 
 7. Látky, které vzbuzují mimořádné obavy. Máte právo o nich vědět, Český rozhlas Plzeň, Zdraví v cajku, 18. dubna 2017
 8. Miroslav Šuta: REACH vstupuje do života průmyslu i spotřebitelů, EKO - ekologie a společnost, 3/2009

Externí odkazyEditovat