Chlorid kobaltnatý

chemická sloučenina

Chlorid kobaltnatý (chemický vzorec CoCl2) je chemická látka, která má v bezvodém stavu podobu bledě modrého prášku, silně hygroskopický, který postupnou hydratací přechází přes modrofialový, tmavě fialový, růžově fialový, broskvově fialový až k červenému hexahydrátu. Těchto barevných pochodů se využívá v silikagelu, do kterého se přidává jako indikátor množství obsažené vlhkosti.

Chlorid kobaltnatý
Bezvodý
Bezvodý
Hydratovaný
Hydratovaný
Krystalická forma
Krystalická forma
Obecné
Systematický názevChlorid kobaltnatý
Anglický názevCobalt(II) chloride
Německý názevCobalt(II)-chlorid
Sumární vzorecCoCl2
Vzhledsvětlemodrý prášek (bezvodý)
fialové krystaly (dihydrát)
červené krystaly (hexahydrát)
Identifikace
Registrační číslo CAS7646-79-9
16544-92-6 (dihydrát)
7791-13-1 (hexahydrát)
Číslo EC (enzymy)231-589-4
PubChem24288
UN kód3288
Číslo RTECSGF9800000
Vlastnosti
Molární hmotnost129,839 g/mol (bezvodý)
165,870 g/mol (dihydrát)
237,931 g/mol (hexahydrát)
Teplota tání730 °C
Teplota varu1 050 °C
Teplota dehydratacedihydrát
90 °C (- H2O)
140 °C (- 2 H2O)
hexahydrát
49 °C (- H2O)
58 °C (- 4 H2O)
Hustota3,348 g/cm3
2,508 g/cm3 (dihydrát)
1,918 g/cm3 (hexahydrát)
Index lomudihydrát
nDa= 1,626
nDb= 1,662
nDc= 1,721
hexahydrát
nD= 1,333 6
Rozpustnost ve vodě43,5 g/100 g (0 °C)
47,7 g/100 g (10 °C)
52,9 g/100 g (20 °C)
56,2 g/100 g (25 °C)
59,7 g/100 g (30 °C)
69,5 g/100 g (40 °C)
93,8 g/100 g (60 °C)
97,6 g/100 g (80 °C)
106,2 g/100 g (100 °C)
dihydrát
162,19 g/100 g (60 °C)
165,23 g/100 g (70 °C)
192,17 g/100 g (100 °C)
hexahydrát
126,46 g/100 g (0 °C)
171,03 g/100 g (20 °C)
317,4 g/100 g (40 °C)
672,5 g/100 g (60 °C)
1 430 g/100 g (100 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
methanol
38,5 g/100 g (20 °C)
58,2 g/100 g (40 °C)
ethanol
44,9 g/100 g (0 °C)
54,4 g/100 g (20 °C)
67,4 g/100 g (40 °C)
aceton
9,3 g/100 g (22,5 °C)
diethylether
0,021 g/100 g (25 °C)
Měrná magnetická susceptibilita1 156×10−6 cm3g−1
Měrný elektrický odpor8,7×10−5 Ώm
Struktura
Krystalová strukturaklencová
jednoklonná plošně centrovaná (dihydrát)
jednoklonná plošně centrovaná (hexahydrát)
Hrana krystalové mřížkya= 614 pm
α= 33°33´
dihydrát
a= 731,5 pm
b= 854,4 pm
c= 358,1 pm
β= 97° 30´
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−325,5 kJ/mol
−933,2 kJ/mol (dihydrát)
−2 346 kJ/mol (hexahydrát)
Entalpie tání ΔHt238 J/g
Entalpie varu ΔHv877 J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp−622 J/g
Standardní molární entropie S°106,3 JK−1mol−1
−2 019 JK−1mol−1 (hexahydrát)
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°−282,4 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp0,606 JK−1g−1
0,665 5 JK−1g−1 (200 °C)
Bezpečnost
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
Nebezpečí[1]
R-větyR22, R42/43, R49, R50/53, R60, R68
S-větyS45, S53, S60, S61
NFPA 704
0
2
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chlorid kobaltnatý

Je dobře rozpustný ve vodě, methanolu, lihu, acetonu, diethyletheru, chinolinu a benzonitrilu, vytváří v roztoku podvojné i komplexní sloučeniny. Hexahydrát je navíc rozpustný v dimethylformamidu (DMF), alkoholech a pyridinu.

Používá například pro výrobu dalších sloučenin kobaltu, jako přísada do směsí na výrobu pneumatik nebo textilních barviv. Slouží jako inhibitor koroze v zařízení pro úpravu vody, ale také v magnetech nebo v indikátorech vlhkosti.[2]

Chlorid kobaltnatý se připravuje spalováním kobaltu v proudu chloru.

Laboratorně je možné jej připravit například rozkladem kobaltnatých solí kyselinou chlorovodíkovou:

CoCO3 + 2 HCl → CoCl2 + CO2 + H2O

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b Cobalt chloride (CoCl2). pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Miroslav Šuta: REACH: 7 nebezpečných chemikálií přidáno na černou listinu Archivováno 4. 2. 2015 na Wayback Machine., 26. června 2011

Literatura editovat

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy editovat