Evropská agentura pro chemické látky

Budova sídla v Helsinkách
Logo ECHA

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA, European Chemicals Agency) je speciální agentura Evropské unie, která je zodpovědná za implementaci nové evropské politiky v oblasti regulace chemických látek (REACH) a sídlí v Helsinkách.

ECHA zahájila svou práci 1. června 2007. Jejím prvním výkonným ředitelem byl Geert Dancet.[1], kterého ve funkci od počátku roku 2018 nahradil Bjorn Hansen.[2] V současnosti má kolem 500 zaměstnanců.

Poslání ECHAEditovat

Evropská agentura pro chemické látky má podle příslušné směrnice: [3]

 • zajistit činnosti k naplnění REACH po vědecké, technické i administrativní stránce
 • spravovat databáze informací
 • zajistit kontaktní místo pro registrace chemických látek
 • poskytovat členským státům a orgánům EU vědecké a technické poradenství týkající se chemických látek
 • zpřístupňovat informace o chemických látkách veřejnosti

Organizační struktura ECHAEditovat

Evropská agentura pro chemické látky zahrnuje následující orgány: [3]

 • správní rada - zodpovědná za finanční plán a pracovní program ECHA
 • výkonný ředitel - zodpovědný za každodenní řízení ECHA, předkládá zprávy správní radě
 • sekretariát - zajišťuje podporu výborů a fóra, vytváří podmínky pro registraci a evaluaci chemikálií, zajišťuje správu databází a poskytování informací
 • výbor členských států - předkládá nominace chemických látek „vzbuzujících velmi velké obavy“ pro proceduru autorizace
 • výbor pro hodnocení rizik - zodpovídá za stanoviska k hodnocení chemických látek, k žádostem o povolení či k omezení látek a k návrhům pro klasifikaci a označování chemických látek
 • výbor pro socioekonomickou analýzu - zajišťuje stanoviska k žádostem o povolení či k návrhům na omezení chemických látek
 • fórum - zajišťuje informovanost o prosazování nařízení
 • odvolací senát - rozhoduje o odvoláních vůči rozhodnutím agentury

Kandidátní seznam nebezpečných látek pro autorizaciEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Látky vzbuzující mimořádné obavy.

28. října 2008 Evropská agentura pro chemické látky zveřejnila oficiální kandidátní seznam 15 nebezpečných chemikálií (Látky vzbuzující mimořádné obavy - substances of very high concern), které by v budoucnosti měly podléhat autorizaci v rámci směrnice REACH.[4],[5] Jde o látky, které jsou rakovinotvorné, perzistentní, bioakumulativní, toxické nebo reprotoxické, které tvoří součást spotřebního zboží jako některé ftaláty (DEHP, DBP, BBP) nebo hexabromcyklododekan (HBCDD).[6] V červnu 2009 ECHA doporučila prvních 7 nebezpečných látek k autorizaci.[7] V lednu 2010 bylo na seznam zařazeno dalších 14 chemických látek.[8] Další rozšíření proběhlo v červnu 2011, přidáním dalších 7 látek.[9]. Po rozšíření v červnu 2015 o 2 látky již seznam zahrnoval 163 chemických látek.[10], po rozšíření v lednu 2017 zahrnuje seznam 173 látek.[11]

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat