Otevřít hlavní menu

Evropská agentura pro chemické látky

European Chemicals Agency 2018.jpg
ECHA Logo.svg

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA, European Chemicals Agency) je speciální agentura Evropské unie, která je zodpovědná za implementaci nové evropské politiky v oblasti regulace chemických látek (REACH) a sídlí v Helsinkách.

ECHA zahájila svou práci 1. června 2007. Od počátku je jejím výkonným ředitelem Geert Dancet.[1] V současnosti má kolem 500 zaměstnanců.

Poslání ECHAEditovat

Evropská agentura pro chemické látky má podle příslušné směrnice: [2]

 • zajistit činnosti k naplnění REACH po vědecké, technické i administrativní stránce
 • spravovat databáze informaci
 • zajistit kontaktní místo pro registrace chemických látek
 • poskytovat členským státům a orgánům EU vědecké a technické poradenství týkající chemickými látkami
 • zpřístupňovat informace o chemických látkách veřejnosti

Organizační struktura ECHAEditovat

Evropská agentura pro chemické látky zahrnuje následující orgány: [2]

 • správní rada - zodpovědná za finanční plán a pracovní program ECHA
 • výkonný ředitel - zodpovědný za každodenní řízení ECHA, předkládá zprávy správní radě
 • sekretariát - zajišťuje podporu výborů a fóra, vytváří podmínky pro registraci a evaluaci chemikálií, zajišťuje správu databází a poskytování informací;
 • výbor členských států - předkládá nominace chemických látek „vzbuzujících velmi velké obavy“ pro proceduru autorizace
 • výbor pro hodnocení rizik - zodpovídá za stanoviska k hodnocení chemických látek, k žádostem o povolení či k omezení látek a k návrhům pro klasifikaci a označování chemických látek
 • výbor pro socioekonomickou analýzu - zajišťuje stanoviska k žádostem o povolení či k návrhům na omezení chemických látek
 • fórum - zajišťuje informovanost o prosazování nařízení
 • odvolací senát - rozhoduje o odvoláních vůči rozhodnutím agentury

Kandidátní seznam nebezpečných látek pro autorizaciEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Látky vzbuzující mimořádné obavy.

28. října 2008 Evropská agentura pro chemické látky zveřejnila oficiální kandidátní seznam 15 nebezpečných chemikálií (Látky vzbuzující mimořádné obavy - substances of very high concern), které by v budoucnosti měly podléhat autorizaci v rámci směrnice REACH.[3],[4] Jde o látky, které jsou rakovinotvorné, perzistentní, bioakumulativní, toxické nebo reprotoxické, které tvoří součást spotřebního zboží jako některé ftaláty (DEHP, DBP, BBP) nebo hexabromcyklododekan (HBCDD).[5] V červnu 2009 ECHA doporučila prvních 7 nebezpečných látek k autorizaci.[6] V lednu 2010 bylo na seznam zařazeno dalších 14 chemických látek.[7] Další rozšíření proběhlo v červnu 2011, přidáním dalších 7 látek.[8]. Seznam se rozšířil naposledy v červnu 2015 o 2 látky a zahrnuje 163 chemických látek.[9]

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat