Ftaláty

estery kyseliny ftalové

Ftaláty jsou estery kyseliny ftalové.

Obecná chemická struktura ftalátů. R a R' = CnH2n+1; n = 4-15

VyužitíEditovat

Představují skupinu látek používanou jako změkčovadla v průmyslu výroby plastů. Příkladem může být přeměna PVC z tuhého plastu do jeho měkčené formy. Jedná se o dialkyl- nebo alkylarylestery 1,2-benzendikarboxylové kyseliny, označení ftaláty je odvozeno od triviálního názvu pro tuto kyselinu, kyseliny ftalové. Podstata jejich přídavku do plastů spočívá v navození takových podmínek, které umožňují „klouzat“ po sobě dlouhým polyvinylovým molekulám.[zdroj?] Vykazují malou rozpustnost ve vodě, naopak velmi snadnou v nepolárních rozpouštědlech (oleje) a slabou těkavost.[zdroj?] Příspěvek karboxylové kyseliny ke zvýšení polarity je zřetelný pouze u analogů ftalátů s krátkými uhlovodíkovými řetězci, nejčastěji dodané alkoholy s 3–6 atomy uhlíku v rámci procesu esterifikace.

Používají se nadále např. jako přísada PVC při výrobě syntetického linolea.[1]

Potenciální zdroje a způsob vstřebávání ftalátůEditovat

 
Ftaláty se nejčastěji používají jako změkčovadlo v PVC

Mechanismus vstřebávání ftalátů:

  • Vdechováním: Ftaláty představují 30% až 51% hmotnostní podíl PVC. Jelikož ftaláty nejsou v PVC pevně vázány, uvolňují se do ovzduší. Následně jsou vdechovány a plícemi se dostávají do krve.[zdroj?] Příklady kontaminace: holínky, pláštěnky, plastové ubrusy, často takzvaně gelové erotické pomůcky, podlahové krytiny, interiéry některých automobilů.
  • Sliznicí: Přímým kontaktem se sliznicí jsou ftaláty přenášeny opět rovnou do krve, což může být rozhodující právě u takzvaně gelových erotických pomůcek, anebo u některých zdravotnických pomůcek.
  • Potravou: Většinou se týká potravin balených do PVC (například stále Termix – viz spodní strana obalu), nebo zahradních hadic které jsou vyrobeny z PVC. Vodovodní roury a hadice hojně využívané v zemědělství jsou také často z PVC.[zdroj?]

Návrh řešeníEditovat

Omezení používání ftalátů by se nemělo vztahovat jen na úzkou skupinu osob, jako je to nyní (těhotné ženy, kojící matky a děti). Ftaláty by měly být zakázány univerzálně, protože kolují potravním řetězcem od plodin dále přes domácí zvířectvo až ke člověku. Člověkem jsou dále vylučovány do odpadních vod a koloběh pokračuje. A v čem tkví nebezpečí erotických pomůcek? Odpovědí budiž vysoké hodnoty ftalátů naměřené v mateřském mléce ve všech vyspělých zemích za poslední dekádu.[2]

Zdroje vystavení ftalátůmEditovat

V současné době bylo v Česku prokázáno, že zdravotnické pomůcky – měkčené hadičky využívané při hemodialýze nebo peritoneální dialýze, intravenózní a transfuzní sety apod. – nejsou zdrojem ftalátů. [3] Nejpravděpodobnějším zdrojem mohou být některé kosmetické přípravky. [4]

V druhé řadě jsou to vybrané erotické pomůcky (několik vybraných: Sex Talent Double Dong, Dolphin Duo Dong – dvojitý delfínek, Dildo double 30 cm candy, Crystal Duo, erotické fetish prádlo a pláštěnky, vibrátory Olda Polda, GULIANO, a další.) Nebezpečí tohoto zdroje tkví v rozsahu a rozšíření jejich používání.

Negativní účinky na organismusEditovat

Ftaláty jak u dospělých, tak i u dětí bez výjimky ohrožují funkce ledvin a jater, zvyšují riziko vzniku alergií, či astmatu. Snižují produkci mužského hormonu testosteronu a spermií. [5] Dále u dospívajících způsobují atrofii mužských reprodukčních orgánů (varlat), čímž přímo narušují plodnost.[6]

Nejrozšířenější z ftalátů je DEHP (di-2-etylhexyl ftalát), který je považován za reprodukčně a vývojově toxickou látku. Zvláště vysokým dávkám DEHP mohou být vystaveny děti na novorozeneckých jednotkách intenzivní péče.[7]

Degradace v organismuEditovat

Probíhá pouze v rámci konjugace, nikoliv například oxidací apod.

RegulaceEditovat

Vzhledem ke zdravotním rizikům bylo v některých případech omezeno používání těch nejrizikovějších, např. při výrobě hraček, výrobků pro děti či kosmetiky. Jde o tyto sloučeniny: di-isononyl ftalát (DINP), di-n-octyl ftalát (DNOP), di-iso-decyl ftalát (DIDP), butyl benzyl ftalát (BBP), dibutyl ftalát (DBP), di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP).[zdroj?]

ReferenceEditovat

  1. V Česku se prodávají toxické výrobky, ČT24? 17. 6. 2009
  2. Human Breast Milk Contamination with Phthalates and Alterations of Endogenous Reproductive Hormones in Infants Three Months of Age, Environmnetal Health Perspectives, 2006 February
  3. Mráz M et al. Potenciální zdroje ftalátů a bisfenolu A. Čas Lék čes 155, 2016, č. 3, str. 10-14.
  4. Serrano SE, Karr CJ, Seixas NS et al. Dietary phthalate exposure in pregnant women and the impact of consumer practices. Int J Environ Res Public Health 2014; 11: 6193−6215.
  5. podle vědců zhoršují potenci mužů, lidovky.cz, 14. dubna 2012
  6. Vliv ftalátů na kojence
  7. Nebezpečné chemikálie, které najdete ve svých domovech, 22.11.2004

Externí odkazyEditovat