Bioakumulace

Jako bioakumulace se označuje růst koncentrace chemické látky v organismu. Dochází k ní obvykle v rámci tzv. potravní pyramidy, kdy se v každé trofické (potravní) úrovni zvyšuje koncentrace látky v organismu díky konzumací organismů nižší trofické úrovně. Např. v řetězci „planktonryby – dravé ryby – člověk“ je pravděpodobně nejvyšší koncentrace dané bioakumulativní látky v lidském těle.

Bioakumulace polutantů: růst koncentrace chemických látek v rámci tzv. potravní pyramidy (potravního řetězce).

Organismy, v nichž se akumulují tyto látky, mohou být využity jako bioindikátory stavu životního prostředí.

Bioakumulativní látkyEditovat

Příkladem bioakumulativních látek jsou např. DDT[1], hexachlorbenzen (HCB)[2], polychlorované bifenyly (PCB)[3], xylenové pižmo[4], polyaromatické uhlovodíky[5], polybromované difenylethery (PBDE)[6] nebo dioxiny[7]. Schopnost bioakumulace vykazují také uhlíkové nanotrubice.[8]

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat