Plankton je soubor mikroskopických organismů pasivně se vznášejících v prostředí. Pohybují se díky vodním proudům a turbulencím, ale někteří živočichové se po ukončení planktonické etapy mohou pohybovat vlastními silami, např. medúza. Plankton je základ potravního řetězce, stává se potravou mnoha druhů vodních živočichů, například ryb či velryb. Plankton je velmi odolný vzhledem k dostupnosti živin.[1] Pojem „plankton“ zavedl do mořské biologie v roce 1887 Victor Hensen.

Zástupci planktonu

Rozdělení planktonu editovat

Podle druhového složení editovat

Podle biotopu editovat

 
Rozdělení planktonu v mořích.

Podle biotopu, ve kterém se vyskytuje, se plankton rozlišuje:

  • Hydroplankton (vodní plankton) je tvořen organismy, které svým aktivním pohybem nejsou schopny vzdorovat proudění vody
  • Aeroplankton (vzdušný plankton) – soubor drobných živočichů unášený vzdušnými proudy do značných výšek (až několik tisíc metrů)
  • Kryoplankton (v ledu a sněhu)

Podle velikosti editovat

Název skupiny Velikost Příklady skupin
v metrech v milimetrech/
mikrometrech
Megaplankton > 2×10−2 m 20 mm a více živočichové
Makroplankton 2×10−3→2×10−2 m 2–20 mm drobní živočichové
Mezoplankton 2×10−4→2×10−3 m 0,2–2 mm
Mikroplankton 2×10−5→2×10−4 m 20–200 µm řasy, drobní korýši
Nanoplankton 2×10−6→2×10−5 m 2–20 µm drobní prvoci a řasy
Pikoplankton 2×10−7→2×10−6 m 0,2–2 µm bakterie a drobní prvoci
Femtoplankton < 2×10−7 m 0,2 µm a méně viry

Nanoplankton hraje v produkci důležitou roli jako mikroplankton.[2]

Fytoplankton editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Fytoplankton.

Fytoplankton zahrnuje drobné řasy, sinice a některé prvoky. Vyskytuje se ve slaných i sladkých vodách. Mezi mořským a sladkovodním fytoplanktonem je velký rozdíl: v moři chybí jednobuněčné zelené řasy, místo nich zde najdeme řasy hnědé nebo žlutohnědé; zelené řasy najdeme jen při okrajích moře.

Tyto řasy lze rozdělit na dvě velké skupiny: rozsivky (křemičité řasy) a obrněnky. V mořské vodě se nachází asi 10 000 různých rozsivek. Dosahují vzplývavosti tím, že vylučují drobné kapičky oleje. Mají i jemné výrůstky, které mění poměr mezi povrchem těla a objemem buňky. Tvary schránek zůstanou i po odumření buňky. Schránky pak padají na dno, kde vytvářejí vrstvy silikátového materiálu (křemičitá půda, diatomid).

Obrněnky jsou řasy, které mají schránku tvořenou celulózovými destičkami. Některé z nich v moři světélkují.

Zooplankton editovat

Zooplankton tvoří planktonní jednobuněční živočichové, láčkovci (žahavci a žebernatky), korýši, pláštěnci, červi, měkkýši (mlži, plži, hlavonožci) a larvy některých jiných živočichů. Podle složení se do něj může zahrnovat i pleuston (společenství organizmů žijících na vodní hladině).

Zooplankton se může dále rozdělovat na:

  • holoplankton: organismy, které se po celý život pohybují pouze pomocí mořských proudů
  • meroplankton: larvy nebo jiná rozmnožovací stadia živočichů, která jsou složkou příbřežního planktonu

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Plankton are more resilient to nutrient stress than previously thought. phys.org [online]. 2019-08-28 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. WHEELING, Kate. The role of midsized phytoplankton in Earth's biological pump. phys.org [online]. 2021-02-08 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 

Související články editovat

Externí odkazy editovat