Dinitrotoluen

chemická sloučenina

Technický dinitrotoluen (DNT) je směs několika izomerů – 2,4-dinitrotoluenu a 2,6-dinitrotoluenu. Je to žlutá amorfní látka, rekrystalizací z acetonu vznikají jehlicovité žluto-bílé krystaly. Teplota tání je 54 až 56 °C. Je nerozpustný ve vodě ale rozpustný ve většině organických rozpouštědel. Připravuje se reakcí mononitrotoluenu se směsí koncentrované kyseliny sírové a dusičné nazývané nitrační směs. Má vlastnosti slabé výbušniny – kvůli slabé detonační schopnosti se samotný jako výbušnina nepoužívá, používá se jako složka některých směsných trhavin nebo jako surovina pro přípravu rozšířené trhaviny TNT (trinitrotoluen).

Dinitrotoluen
Strukturní vzorec 2,4-dinitrotoluenu

Strukturní vzorec 2,4-dinitrotoluenu

Obecné
Systematický název 1-methyl-2,4-dinitrobenzen
Sumární vzorec C₇H₆N₂O₄
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 182,033 Da
Bezpečnost
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
Nebezpečí[1]
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.
model molekuly dinitrotoluenu

2,4-dinitrotoluen je karcinogen používaný jako plastifikátor při výrobě výbušnin nebo meziproduktu pro výrobu polyuretanových pěn, toluendiisokyanátu. V lednu 2010 byl Evropskou agenturou pro chemické látky zařazen na kandidátský seznam nebezpečných látek vzbuzujících mimořádní obavy pro autorizaci dle směrnice REACH.[2]

ReferenceEditovat

  1. a b 2,4-Dinitrotoluene. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Miroslav Šuta: REACH: 14 nebezpečných chemických látek přidáno na "černou listinu" [nedostupný zdroj], respekt.cz, 24. ledna 2010