Dinitrotoluen

chemická sloučenina

Technický dinitrotoluen (DNT) je směs několika izomerů – 2,4-dinitrotoluenu a 2,6-dinitrotoluenu. Je to žlutá amorfní látka, rekrystalizací z acetonu vznikají jehlicovité žluto-bílé krystaly. Teplota tání je 54 až 56 °C. Je nerozpustný ve vodě ale rozpustný ve většině organických rozpouštědel. Připravuje se reakcí mononitrotoluenu se směsí koncentrované kyseliny sírové a dusičné nazývané nitrační směs. Má vlastnosti slabé výbušniny – kvůli slabé detonační schopnosti se samotný jako výbušnina nepoužívá, používá se jako složka některých směsných trhavin nebo jako surovina pro přípravu rozšířené trhaviny TNT (trinitrotoluen).

Dinitrotoluen
Strukturní vzorec 2,4-dinitrotoluenu

Strukturní vzorec 2,4-dinitrotoluenu

Obecné
Systematický název 1-methyl-2,4-dinitrobenzen
Sumární vzorec C₇H₆N₂O₄
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 182,033 u
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.
model molekuly dinitrotoluenu

2,4-dinitrotoluen je karcinogen používaný jako plastifikátor při výrobě výbušnin nebo meziproduktu pro výrobu polyuretanových pěn, toluendiisokyanátu. V lednu 2010 byl Evropskou agenturou pro chemické látky zařazen na kandidátský seznam nebezpečných látek vzbuzujících mimořádní obavy pro autorizaci dle směrnice REACH.[1]

ReferenceEditovat