Dichroman sodný

chemická sloučenina

Dichroman sodný je anorganická sloučenina se vzorcem Na2Cr2O7. Obvykle se tato sůl používá v podobě dihydrátu Na2Cr2O7·2H2O. Prakticky všechna chromová ruda se zpracovává konverzí na dichroman sodný. Takto se ročně vyprodukuje mnoho tisíc tun dichromanu sodného.[1] Z hlediska reaktivity a vzhledu jsou dichroman sodný a draselný velmi podobné. Sodná sůl je však zhruba dvacetkrát rozpustnější ve vodě než sůl draselná, taktéž její ekvivalentní hmotnost je nižší, což je často žádoucí.[2]

Dichroman sodný
Strukturní vzorec dichromanu sodného

Strukturní vzorec dichromanu sodného

Dichroman sodný.JPG
Obecné
Systematický název dichroman sodný
Latinský název Natrii dichromas
Anglický název Sodium dichromate
Německý název Natriumdichromat
Sumární vzorec Na2Cr2O7
Vzhled oranžové až červenooranžové krystaly nebo prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS
7789-12-0 (dihydrát)
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 234-190-3
Indexové číslo 024-004-00-7
024-004-01-4 (dihydrát)
PubChem
UN kód 3288
Číslo RTECS HX7750000
HX7750000 (dihydrát)
Vlastnosti
Molární hmotnost 261,967 g/mol
297,998 g/mol (dihydrát)
Teplota tání 356,7 °C
Teplota rozkladu 400 °C
Teplota dehydratace > 100 °C (dihydrát)
Hustota 2,524 6 g/cm3 (13 °C)
2,348 g/cm3 (25 °C)
Index lomu dihydrát
nDa= 1,661 0
nDb= 1,699 4
nDc= 1,751 0
Rozpustnost ve vodě 164 g/100 g (0 °C)
178 g/100 g (10 °C)
180 g/100 g (20 °C)
187 g/100 g (25 °C)
194 g/100 g (30 °C)
211 g/100 g (40 °C)
233 g/100 g (50 °C)
260 g/100 g (60 °C)
355 g/100 g (80 °C)
418 g/100 g (100 °C)
dihydrát
238,9 g/100 ml (0 °C)
267,6 g/100 ml (20 °C)
638 g/100 ml (60 °C)
1 171 g/100 ml (100 °C)
Měrná magnetická susceptibilita 2,639×10−6 cm3g−1
Struktura
Krystalová struktura jednoklonná (dihydrát)
Hrana krystalové mřížky a : b : c = 0,591 2 : 1 : 0,569 8
β= 94°55'
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° −1 978,6 kJ/mol
Bezpečnost
GHS03 – oxidační látky
GHS03
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
H-věty H272 H350 H340 H360FD H330 H301 H312 H372 H314 H334 H317 H410
Oxidující
Oxidující (O)
Vysoce toxický
Vysoce toxický (T+)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R45 R46 R60 R61 R8 R21 R25 R26 R34 R42/43 R48/23 R50/53
S-věty S53 S45 S60 S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
0
OX
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

BezpečnostEditovat

Podobně jako jiné sloučeniny s šestimocným chromem, je i dichroman sodný považován za nebezpečný (je klasifikován jako vysoce toxický). Je též známým karcinogenem.[3]

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Sodium dichromate na anglické Wikipedii.

  1. Gerd Anger, Jost Halstenberg, Klaus Hochgeschwender, Christoph Scherhag, Ulrich Korallus, Herbert Knopf, Peter Schmidt, Manfred Ohlinger, "Chromium Compounds" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 2005.
  2. Freeman, F. "Sodium Dichromate" in Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (Ed: L. Paquette) 2004, J. Wiley & Sons, New York. DOI: 10.1002/047084289.
  3. ILO 1369 - Sodium Dichromate http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/_icsc13/icsc1369.htm

LiteraturaEditovat