Otevřít hlavní menu

Josef Kafka (spisovatel)

český přírodovědec, paleontolog, zoolog, hydrobiolog, botanik a také spisovatel vědecko-populárních prací a překladatel z němčiny

Josef Kafka (25. října 1858 Rokycany[1]3. května 1929 Praha[2][p 1]) byl český přírodovědec, paleontolog, zoolog, hydrobiolog, botanik a také spisovatel vědecko-populárních prací, překladatel z němčiny, zaměstnanec Národního muzea v Praze (do roku 1919 Muzeum Království českého), kde se později stal ředitelem geologicko-paleontologických sbírek.

Josef Kafka
Prof. Josef Kafka (1858-1929)

Prof. Josef Kafka (1858-1929)

Narození 25. října 1858
Rokycany
Rakouské císařstvíRakouské císařství Rakouské císařství
Úmrtí 3. května 1929 (ve věku 70 let)
Praha
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Národnost česká
Vzdělání Vysokém učení technické a Karlova univerzita
Povolání ředitel geologicko-paleontologických sbírek Národního muzea
Otec Josef Kafka
Matka Marie Kafková
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Obsah

BiografieEditovat

Otec jmenoval Josef a matka Marie Terezie, která byla dcerou Karla Breitenfeldera, obuvníka z Karlových Varů. Josef starší se v Rokycanech v době narození syna živil jako knihař.[1] Po úmrtí otce žila matka Marie Kafková v Praze a starala se o sedm dětí, z nichž Josef byl nejstarší.[3]

Po studiích na reálné škole v Rokycanech a na Vysokém učení technickém a Karlově univerzitě v Praze[4] nastoupil roku 1883 jako úřední zaměstnanec Musea Království českého v Praze, kde získal místo asistenta u prof. MuDr. Antonína Friče. Pod jeho vedením se začal věnovat průzkumu rybníků, řek a jezer. Společné úsilí vedlo k tomu, že roku 1888 Antonín Frič se svými spolupracovníky založil přenosnou vědeckou stanici pro pozorování života ve sladkovodních tocích, která byla první svého druhu v Evropě. I díky těmto poznatkům mohl roku 1892 publikovat svoji práci pod názvem Zvířena českých rybníků, vysoce hodnocené dílo o fauně českých rybníků[5].

V roce 1895 se stal adjunktem paleontologického oddělení[6], v letech 19181923[7] byl jmenován ředitelem geologicko-paleontologických sbírek Národního muzea.

Josef Kafka byl činorodý vědec s širokým záběrem zájmů a bádání, které daleko přesahovaly jeho pracovní náplň, stál u zrodu mnoha zajímavých projektů.

Společně s Antonínem Fričem a jihočeským rybníkářem Josefem Šustou, se zasloužili o popularizaci oboru hydrobiologie.

Aktivně se zajímal a spolupracoval na myšlence otevření zoologické zahrady v Praze. V brožuře Pamětní spis o zoologické a akklimatační zahradě v Praze[8] načrtl pozdější možnou podobu takového projektu, a to nejen obrazově, ale přidal i několik odborných rad.[9][10]. Ovšem samotné realizace Zoologické zahrady v Praze se nedožil, zemřel dva roky před jejím otevřením.

Zájem o zahradnictví se promítl nejen do jeho badatelské práce; od roku 1925 se podílel i na vydávání časopisu Šťastný domov, kdy v roli šéfredaktora vedl rubriku o zahradničení zahradní architektuře a architektuře domu. Časopis Šťastný domov však zanikl po 24 letech od prvního vydání krátce před jeho smrtí roku 1929.[11] Svoji představu o zvelebování zahrad představil již roku 1911 knihou Zahrádka při domě rodinném.[12]

Překládal z němčiny a podílel se na některých heslech Ottova slovníku naučného.

Rodinný životEditovat

S manželkou Magdalenou, rozenou Mejkalovou (1858-??) měl devět dětí narozených v letech 1882-1902.[13]

OceněníEditovat

V roce 1929 byl jmenován čestným občanem Rokycan.[14]

Literární tvorbaEditovat

Již roku 1884 se stal spolupracovníkem časopisu Vesmír, který vycházel pod šéfredaktorským dohledem Antonína Friče. V letech 1884 až 1886 publikoval svoji první odbornou přírodopisnou práci Mechovky země české. Kromě toho řídil Grégrovu příručku, která se prezentovala jako politicko-hospodářský kalendář.[15]

Roku 1885 vydal knihu o akvaristice s názvem Akvarium, jeho živočišstvo a rostlinstvo. Bylo to právě působení profesora Antonína Friče, které zvýšilo jeho zájem o chov ryb a jejich život, ať již v oblasti přírodní či při umělém chovu. Zvláštní pozornost věnoval akvaristice, kdy čerpal z Fričova Biologického ústavu ve Spálené ulici. Je pokládán za jednoho ze zakladatelů této zájmové činnosti v českých krajinách. Akvaristice i životu ve sladkovodních tocích se pak aktivně věnoval plných 45 let, šířil osvětu v této oblasti a věnoval se i badatelské činnosti. Jako expert Zemědělské rady pomáhal se zvelebováním českého pstruhařství a kaprového hospodářství, podílel se na konceptu rybářského zákona v Československa[16], zapojil se do ochrany životního prostředí, konkrétně vystupoval proti znečišťování vod. Také založil a redigoval Rybářský věstník, který sloužil k rozvoji našeho říčního rybářství a od čtvrtého ročníku tohoto časopisu (1924) zde vyšel i oddíl věnovaný právě akvaristice.

Přispíval či se podílel na vydávání dalších časopisů, např. Hospodář československý (1889-1891), Rukověť zemědělská či Pražská Včela. Od roku 1890 redigoval Fotografický věštník[17], sám byl totiž vášnivým fotografem a údajně si svůj atelier zařídil přímo v budově Národního muzea.

Při příležitosti Jubilení zemské výstavy v Praze roku 1891 se podílel na publikaci Illustrovaný průvodce všeobecnou zemskou jubilejní výstavou s průvodcem Prahou. O rok později vyšel jeho Ilustrovaný průvodce po africké výstavě cestovatele dr. Emila Holuba[18], který měl čtenářům přiblížit neobvyklé exotické sbírky českého cestovatele Emila Holuba z jeho cest po Africe. Ovšem k Zemské jubilejní výstavě se vrátil ještě jednou, a to spoluprací a řízením rozsáhlého díla Sto let práce, které vycházelo v létech 1891 až 1895.

Sepsal též osmnáctisvazkové dílo s názvem Kafkův illustrovaný průvodce po Království českém[19], které tvořilo místopis Čech s využitím tehdy dostupných dopravních prostředků pro cestování; poskytovalo turistům dostatek informací a jednotlivé díly byly sepsány v duchu geologického členění Čech. Dílo vycházelo od roku 1897 a dočkalo se za jeho života dvou vydání.

Autor publikaci popisuje takto:

Úmyslem naším jest vydati zevrubného, pokud vhodno i illustrovaného Průvodce po král. Českém asi v 18 oddělených dílcích, z nichž každý zahrnoval by určitou, význačnou krajinu a byl každému jednotlivě přístupným.
Zevrubnosť a stručnost’ jsou předními našimi hesly, i snažíme se proto, abychom úpravou typografickou, vyobrazeními a mapkami učinili věc každému snadno srozumitelnou a jasnou.
Doufáme tím uspokojiti všechny přátele domácí vlastivědy i užitečné turistiky tím spíše, že přihlížíme ke všem vědeckým i technickým vymoženostem doby. Přírodní ráz i krajinné krásy, dějinný význam i novodobý pokrok, vše shrnujeme tak, aby nezůstalo utajeno nic, co zasluhuje býti vyznačeno a poznáno.
Pohlížíme na vlast českou s vyššího hlediska, odů­vodněného dějinami vzniku přirozeného i rozvoje kulturního. Proto leckde překročujeme hranici zeměpisnou, jako na př. v dílci tomto, kde kromě Českého Švýcarska uvádíme i do starého slovanského Nišanska, jež tvoří s ním geologicky nedílný celek, který i historicky ku království Českému náležel.
Soudíme, že tak věci, jíž publikace určena, bude dobře poslouženo.
Vysíláme první dílec do českého světa s naději, že dostane se mu přijetí, které umožní, aby celé dílo v brzku mohlo býti provedeno.

—Spisovatel a vydavatelstvo

Výběr z dílaEditovat

 • Živé ploty : stručný návod k zakládání živých plotů, spolu seznam nejdůležitějších keřů k tomu vhodných   –   Praha 1883
 • Květinářství : návod ku pěstování ozdobných rostlin v pokoji a domácí zahrádce   –   Praha 1884
 • Akvarium, jeho živočišstvo a rostlinstvo : návod ku zřizování, oživování a ošetřování akvarií a terrarií   –   Praha 1885
 • Příspěvek ku poznání cirripedů českého útvaru křídového   –   Praha 1885
 • Příspěvek ku poznání českého útvaru křídového   –   Praha 1885
 • České rybníky : předběžná studie   –   Praha 1886
 • Sladkovodní mechovky země České   –   Praha 1886
 • Praktický návod pro zahradníka : kniha příručná, spracovaná zkušeným zahradníkem a obsahující: Věčný kalendář prací v zelnici, štěpnici, květnici a skleníku, …  –   Praha 1887
 • Die Süsswasserbryozoen Böhmens   –   Praha 1887
 • Malý vesmír : obrázková kniha pro zábavu a poučení naší mládeže   –   Praha 1890 [1]
 • Hlodavci země české žijící i fossilní   –   Praha 1891 [2]
 • Illustrovaný průvodce všeobecnou zemskou jubilejní výstavou s průvodcem Prahou (redigoval)   –   Praha 1891
 • Upomínka na všeobecnou zemskou Jubilejní výstavu r. 1891 v Praze (redigoval)   –   Praha 1891
 • Výzkumy zvířeny ve vodách českých. II, Zvířena českých rybníků   –   Praha 1891
 • Z tajů života : životozpytné obrázky z říše živočišné a rostlinné   –   Praha 1891
 • Zvířena českých rybníků   –   Praha 1891
 • Průvodce africkou výstavou cestovatele Dra. Emila Holuba   –   Praha 1892 [3]
 • Mořské ryby na pražském trhu   –   Praha 1895 [4]
 • Pokrmy z mořských ryb, raků, ustřic a mušlí   –   Praha 1895
 • Almanach léčebných míst, lázní a letních sídel českých   –   Praha 1898 (?) [5]
 • Praha královská : umělecké album král. hlavního města Prahy   –   Praha 1898
 • Stavební suroviny revíru "Kody" na velkostatku tetínském   –   Praha 1898
 • Výstava architektury a inženýrství … (název zkrácen)   –   Praha 1898
 • Smrčiny, Hory Karlovarské a Doupovské   –   Praha 1900
 • Šelmy (Carnivora) země české, žijící i fossilní   –   Praha 1900
 • V krajích věčného ledu   –   Praha 1901
 • Největší sluha člověka slon   –   Praha 1902
 • Zpráva o studijní cestě podniknuté podporou Zemského výboru království Českého a c.k. ministerstva orby ve Vídni   –   Praha 1903
 • Moře   –   Praha 1906
 • Domácí vševěd : ilustrovaný slovník vědomostí ze všech oborů domácího hospodářství   –   Praha 1907-1909
 • Přehled své davcetipětileté vědecké, literární a publicistické činnosti   –   Praha 1907
 • Studie v oboru třetihorního útvaru v Čechách : několik profilů z hnědouhelných pánví severočeských   –   Praha 1908
 • Kopytníci země české žijící a vyhynulí   –   Praha 1909
 • Zemětřesení   –   Praha 1909
 • Rodinný dům : praktický rádce pro každého, kdo zamýšlí vlastní bydlo si zříditi   –   Praha 1911
 • Zahrádka při domě rodinném : ze zkušeností pro majitele a podnikatele staveb rodinných domků, vill a letních bydlišť   –   Praha 1911
 • Letnění, hnojení a osévání rybníků   –   Praha 1914
 • Levná zelenina jako důležitá pomůcka výživy   –   Praha 1915
 • Levné obědy a večeře   –   Praha 1915
 • Levné pokrmy zeleninové   –   Praha 1915
 • 350 ženských povolání : příručka nezbytná pro rodiče, jejich zástupce, vychovatele, rádce mládeže dívčí, dívky i ženy všech tříd,…   –   Praha 1916
 • Potraviny (maso, zrniny, zeleniny, ovoce), pochutiny a léky, jež možno v přírodě si opatřiti zdarma   –   Praha 1916
 • Úsporné topení při nedostatku paliva   –   Praha 1917

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

 1. Národní listy omylem uvedly ve vydání z 4. 5 jako datum úmrtí 5. 5. Správně však uvedly jako den pátek, tj. 3. května 1929

ReferenceEditovat

 1. a b Matriční záznam o narození
 2. Ředitel Josef Kafka. Národní listy. 4. 5. 1929 (več. vyd.), s. 1. Dostupné online. 
 3. Policejní přihlášky, Praha, Marie Kafka (Breitenfeld) 1831
 4. provenio.net
 5. www.aquabooks.cz
 6. archive.org
 7. encyklopedie CoJeCo
 8. kniha na Bohemian Library
 9. iliteratura.cz
 10. časopis Živa
 11. is.cuni.cz
 12. časopis Inspirace 2014/2
 13. Policejní přihlášky, Praha, Kafka Josef 1858
 14. Čestní občané Rokycan
 15. books.google.cz
 16. is.cuni.cz
 17. is.cuni.cz
 18. Průvodce africkou výstavou (Dostupné online)
 19. Kafkův illustrovaný průvodce po Království českém - dostupné online

LiteraturaEditovat

 • Dyk, V. 1988. Josef Kafka, autor první české akvaristické příručky, AT XXXI/1, Velký encyklopedický rybářský slovník, Fraus, Plzeň
 • Lebrová, Dobromila. Co se dělo u nás i ve světě v roce 1912

Externí odkazyEditovat