ISO/IEC 8859-4

ISO/IEC 8859-4:1998, Informační technologie – 8bitové jednobytové kódované grafické znakové sady – část 4: latinská abeceda čís. 4 (anglicky Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets — Part 4: Latin alphabet No. 4) je čtvrtou částí řady standardů osmibitových znakových kódů ISO/IEC 8859 vycházejících z ASCII, která byla poprvé publikována v roce 1988. Neformálně se označuje jako Latin-4 nebo severoevropská. Kódování bylo původně navrženo pro estonštinu, lotyštinu, litevštinu, grónštinu a sámské jazyky, bylo však překonáno kódováním ISO/IEC 8859-10 a Unicode.

ISO/IEC 8859-4 nedefinuje význam kódů 0-31 a 127-159, ale předpokládá se, že budou doplněny řídicími znaky C0 a C1 (a znakem DEL) definovanými v ISO/IEC 6429. Takto doplněné kódování označuje IANA jako ISO-8859-4, Microsoft jako code page 28594 (třetími stranami zpravidla označované jako Windows-28594), IBM jako code page 914.

Struktura kódové stránkyEditovat

Vysvětlivky:

  Alfabetický znak
  Řídicí znak
  Číslice
  Interpunkce
  Rozšířená interpunkce
  Grafický znak
  Mezinárodní znak
  Nedefinováno
ISO/IEC 8859-4
_0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _A _B _C _D _E _F
 
0_
 
 
1_
 
 
2_
 
SP
0020
32
!
0021
33
"
0022
34
#
0023
35
$
0024
36
%
0025
37
&
0026
38
'
0027
39
(
0028
40
)
0029
41
*
002A
42
+
002B
43
,
002C
44
-
002D
45
.
002E
46
/
002F
47
 
3_
 
0
0030
48
1
0031
49
2
0032
50
3
0033
51
4
0034
52
5
0035
53
6
0036
54
7
0037
55
8
0038
56
9
0039
57
:
003A
58
;
003B
59
<
003C
60
=
003D
61
>
003E
62
?
003F
63
 
4_
 
@
0040
64
A
0041
65
B
0042
66
C
0043
67
D
0044
68
E
0045
69
F
0046
70
G
0047
71
H
0048
72
I
0049
73
J
004A
74
K
004B
75
L
004C
76
M
004D
77
N
004E
78
O
004F
79
 
5_
 
P
0050
80
Q
0051
81
R
0052
82
S
0053
83
T
0054
84
U
0055
85
V
0056
86
W
0057
87
X
0058
88
Y
0059
89
Z
005A
90
[
005B
91
\
005C
92
]
005D
93
^
005E
94
_
005F
95
 
6_
 
`
0060
96
a
0061
97
b
0062
98
c
0063
99
d
0064
100
e
0065
101
f
0066
102
g
0067
103
h
0068
104
i
0069
105
j
006A
106
k
006B
107
l
006C
108
m
006D
109
n
006E
110
o
006F
111
 
7_
 
p
0070
112
q
0071
113
r
0072
114
s
0073
115
t
0074
116
u
0075
117
v
0076
118
w
0077
119
x
0078
120
y
0079
121
z
007A
122
{
007B
123
|
007C
124
}
007D
125
~
007E
126
 
8_
 
 
9_
 
 
A_
 
NBSP
00A0
160
Ą
0104
161
ĸ
0138
162
Ŗ
0156
163
¤
00A4
164
Ĩ
0128
165
Ļ
013B
166
§
00A7
167
¨
00A8
168
Š
0160
169
Ē
0112
170
Ģ
0122
171
Ŧ
0166
172
SHY
00AD
173
Ž
017D
174
¯
00AF
175
 
B_
 
°
00B0
176
ą
0105
177
˛
02DB
178
ŗ
0157
179
´
00B4
180
ĩ
0129
181
ļ
013C
182
ˇ
02C7
183
¸
00B8
184
š
0161
185
ē
0113
186
ģ
0123
187
ŧ
0167
188
Ŋ
014A
189
ž
017E
190
ŋ
014B
191
 
C_
 
Ā
0100
192
Á
00C1
193
Â
00C2
194
Ã
00C3
195
Ä
00C4
196
Å
00C5
197
Æ
00C6
198
Į
012E
199
Č
010C
200
É
00C9
201
Ę
0118
202
Ë
00CB
203
Ė
0116
204
Í
00CD
205
Î
00CE
206
Ī
012A
207
 
D_
 
Đ
0110
208
Ņ
0145
209
Ō
014C
210
Ķ
0136
211
Ô
00D4
212
Õ
00D5
213
Ö
00D6
214
×
00D7
215
Ø
00D8
216
Ų
0172
217
Ú
00DA
218
Û
00DB
219
Ü
00DC
220
Ũ
0168
221
Ū
016A
222
ß
00DF
223
 
E_
 
ā
0101
224
á
00E1
225
â
00E2
226
ã
00E3
227
ä
00E4
228
å
00E5
229
æ
00E6
230
į
012F
231
č
010D
232
é
00E9
233
ę
0119
234
ë
00EB
235
ė
0117
236
í
00ED
237
î
00EE
238
ī
012B
239
 
F_
 
đ
0111
240
ņ
0146
241
ō
014D
242
ķ
0137
243
ô
00F4
244
õ
00F5
245
ö
00F6
246
÷
00F7
247
ø
00F8
248
ų
0173
249
ú
00FA
250
û
00FB
251
ü
00FC
252
ũ
0169
253
ū
016B
254
˙
02D9
255
_0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _A _B _C _D _E _F

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku ISO/IEC 8859-4 na anglické Wikipedii.

Externí odkazyEditovat

  • ISO/IEC 8859-4:1998
  • ISO/IEC 8859-4:1998 - 8-bit single-byte coded graphic character sets, Part 4: Latin alphabet No. 4 (draft dated February 12, 1998, published July 1, 1998)
  • Standard ECMA-94: 8-Bit Single Byte Coded Graphic Character Sets - Latin Alphabets No. 1 to No. 4 2nd edition (June 1986)
  • ISO-IR 110 Right-Hand Part of Latin Alphabet No.4 (February 1, 1986)