Gravis (lat. těžký), také těžký, tupý akcent (fr. accent grave), případně jako protiklad v české abecedě známé čárce obrácená čárka je diakritické znaménko podoby podle svislé osy převrácené čárky ( ` ). Původně se jednalo o diakritiku označující těžký přízvuk ve starořečtině, dnes užíváno v řadě jazyků za různým účelem (ve francouzštině nejčastěji otevřenou výslovnost hlásky).

ZobrazováníEditovat

V standardu ASCII obsahuje pouze gravis samostatně. V standardech ISO 8859 se již objevují kombinované znaky písmen s gravisem, například ISO 8859-1 obsahuje znaky À, à, È, è, Ì, ì, Ò, ò, Ù a ù.

Unicode obsahuje široké možnosti kombinací písmen s gravisem, znaménko je kódováno pro potřeby kombinace samostatně pod názvem GRAVE ACCENT (číslem U+0060).

Zápis na počítačiEditovat

Tento znak je možné napsat na českém rozložení klávesnice (Windows) pomocí zkratky AltGr+Ý.