Menšítko

matematický znak
(přesměrováno z Menší než)

Menšítko neboli menší než je znak < používaný v matematice a v informatice. Jeho protějškem je symbol > nazývaný většítko.

Ústav pro jazyk český AV ČR ve své Internetové jazykové příručce výrazy většítko a menšítko neužívá; znaky označuje pouze větší než a menší než.[1]

Matematika editovat

V matematice se jedná o symbol relačního operátoru.

Reálná čísla editovat

Pro reálná čísla je tento operátor možné popsat takto: Nechť   a   jsou libovolná různá reálná čísla, a nechť je definována běžná lineární číselná osa, tedy taková, kde kladná část osy leží napravo od obrazu bodu nula a záporná část osy leží nalevo od obrazu bodu nula. Potom platí:

  právě tehdy, když obraz bodu   leží na číselné ose nalevo od obrazu bodu  .

Změna významu v češtině editovat

Výrazy většítko (dobovým pravopisem wětšitko)[2] a menšítko (menšjtko)[3] uvedl ve svém česko–německém slovníku již Josef Jungmann jako české výrazy pro znaménka sčítání a odčítání (dnes znaménka plus a minus). Tyto výrazy se staly oficiálními pro výuku matematiky v češtině[4] a ještě v první polovině 20. století se v tomto smyslu (známénka plus a minus) uváděly,[5] ve slovnících se Jungmannův výraz zachoval ještě v 80. letech 20. století.[6]

V české odborné literatuře se většítko a menšítko ve významu „větší než“ a „menší než“ objevuje od 90. let 20. století.[7]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Internetová jazyková příručka: Čísla a matematické znaky [online]. Jazyková poradna ÚJČ AV ČR [cit. 2023-04-18]. Dostupné online. 
  2. JUNGMANN, Josef. Slovník česko-německý V.. Praha: Vokabulář webový, 1839. Dostupné online. Kapitola Wětšitko, s. 86. (cz–de) 
  3. JUNGMANN, Josef. Slovník česko-německý 2. Praha: Vokabulář webový, 1836. Dostupné online. Kapitola Menšjtko, s. 422. (cz) 
  4. Výňatek z českého názvosloví, jež ministerská komise pro mathematiku přijala. Posel z Budče. 1851-11-13, s. 730, 733. Dostupné online. 
  5. Nový Orbis pictus. Brno: Nový lid, 1937. Dostupné online. Kapitola Matematická znaménka, s. 198. 
  6. WIDIMSKÝ, František. Německo-český a česko-německý slovník 2.. Praha: SPN, 1984. Dostupné online. Kapitola Menšítko, s. 1312. 
  7. Např. SATRAPA, Pavel. Web Design. Praha: Neokortex, 1997. Dostupné online. ISBN 80-902230-1-X. S. 254, 293. (dostupné online po registraci) 

Externí odkazy editovat