Většítko

matematická značka
Tento článek je o znaku >. O stejně znějícím zastaralém výrazu pro znaménko + pojednává článek znaménka plus a minus.

Většítko neboli větší než je znak > používaný v matematice a v informatice. Jeho protějškem je symbol < nazývaný menšítko.

Větší než jak se zapisuje po celém světě.

Matematika editovat

V matematice se jedná o symbol relačního operátoru.

Vývoj názvosloví editovat

V kontextu matematiky je obvyklejší víceslovné označení větší než a takto znak také uvádí mezi příklady matematických značek Internetové jazyková příručka.[1]

Reálná čísla editovat

Pro reálná čísla je tento operátor možné popsat takto: Nechť   a   jsou libovolná různá reálná čísla a nechť je definována běžná lineární číselná osa, tedy taková, kde kladná část osy leží napravo od obrazu bodu nula a záporná část osy leží nalevo od obrazu bodu nula. Potom platí:

  právě tehdy, když obraz bodu   leží na číselné ose napravo od obrazu bodu  .

Informatika editovat

Vývoj názvosloví editovat

V české odborné literatuře se označení většítko a menšítko ve významu „větší než“ a „menší než“ objevuje od 90. let 20. století.[2]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Internetová jazyková příručka: Čísla a matematické znaky [online]. Jazyková poradna ÚJČ AV ČR [cit. 2023-04-18]. Dostupné online. 
  2. Např. SATRAPA, Pavel. Web Design. Praha: Neokortex, 1997. Dostupné online. ISBN 80-902230-1-X. S. 254, 293. (dostupné online po registraci) 

Externí odkazy editovat