Číselná osa

Číselná osa je přímka představující množinu (obor) reálných čísel s určenými body pro všechny jejich hodnoty.

Číselná osa s matematickými konstantami základ přirozeného logaritmu „e“, Ludolfovo číslo „π“ a odmocnina ze dvou

Může být:

  • lineární se jednotnou délkou pro stejné rozdíly čísel (nejčastěji)
  • exponenciální s jednotnou délkou pro stejné poměry čísel
  • případně jiná

Externí odkazyEditovat