Krát (znak)

matematická značka pro vyjádření operace násobení
×

Krát je symbol · nebo × (v programovacím jazyce také jako *), který v matematice určuje operaci násobení pro dvě proměnné (binární operaci).

České substituty pro krát a jejich nevýhodyEditovat

Pro substituci skutečného typografického krát (· nebo ×) se v digitálních dokumentech často používají znaky:

  1. * (není typograficky správně, ale v programovacích jazycích se používá)
  2. x, X (písmena, malé lze lehko zaměnit za proměnnou x)
  3. . (tečka, lze zaměnit za desetinnou čárku)
  4. krát (jako slovní substitut)

Externí odkazyEditovat