--DeeMusil 12. 10. 2011, 11:26 (UTC)

Předpokládání dobré vůleEditovat

Zdržte se prosím nepředpokládání dobré vůle a podobných výroků jako zde, včetně opakovaného psaní do shrnutí, že si někdo vymýšlí (ještě zde). Obecně to je špatně přijímáno a lidé tu bývají zablokováni za daleko menší věci. Ze stylu diskuse a způsobu uvádění odkazů na mne nepůsobíte jako nováček, tedy nejspíše o Wikipedii již něco víte. Tedy se prosím chovejte v rámci pravidel Wikipedie.--DeeMusil 16. 10. 2011, 21:28 (UTC)

Děkuji za vaši ochotu upozornit na údajné porušení pravidel, byť vzhledem k vaší zjevné zaujatosti působí poněkud neupřímným dojmem. Poměrně dost času jsem strávil studiem pravidel, takže vás můžu uklidnit, že upozornění na opakované hrubé chyby v argumentaci a varování před jejich dalším používáním není jen v souladu s běžnou diskuzní etiketou, ale jeví se i jako zcela v souladu se smyslem i zněním pravidel. Naopak co rozhodně není v souladu s pravidly, tedy především s jejich smyslem, je snaha takovéto veskrze konstruktivní kritice bránit tvrzením, že je třeba za všech okolností předpokládat dobrou vůli. Syntaxe Wikipedie je velmi jednoduchá, na bezpečné zvládnutí postačuje při troše snahy jen pár minut.--Citaci Wikipedisty 17. 10. 2011, 09:30 (UTC)
No prostě to nedělejte. Však Vás také jen upozorňuji. Vaše vysvětlení, co dle Vás není v souladu s pravidly bohužel v pravidlech nikde není. Navíc, diskutovat konstruktivně a věcně můžete i bez toho, že byste o jinak smýšlejících lidech tvrdil, že si vymýšlí. 2xNavíc: takové tvrzení vůbec není tak konstruktivní, jak se snažíte naznačovat.--DeeMusil 17. 10. 2011, 14:01 (UTC)
Rozhodně nemáte pravdu, opíráte se pouze o doporučení Wikipedie:Předpokládejte dobrou vůli, z něhož selektivně vypouštíte např. větu Je samozřejmě rozdíl mezi předpokládáním dobré vůle a ignorováním škodlivých činů. Ono je to naprosto logické - bez možnosti škodlivé nebo potenciálně škodlivé chování pojmenovat není jiná možnost než se pokoutně dožadovat zablokování někoho, jehož kalich již přetekl. Tím vás žádám, abyste nepoučoval o věcech, ve kterých sám nemáte úplně jasno.--Aronnax 20. 10. 2011, 15:50 (UTC)
To je otázkou co vidíte jako škodlivé. Já bych viděl SciPOV a zahazování osob a jednání oponentů bez důvodu jako vymýšlení jako poměrně škodlivé.--DeeMusil 20. 10. 2011, 15:57 (UTC) ... a to bez ohledu na to, o jaké pravidlo si myslíte, že se opírám. --DeeMusil 20. 10. 2011, 15:58 (UTC)
Dobrý den oba přispěvovatelé. Vážený Aronnax, Vaše vyjádření ..." Konečně někde si tyto informace vyloženě vymýšlíte"... považuji za urážku a aroganci, nikoliv za snahu o objektivitu. Každý, kdo je ochoten připustit že neví a nezná všechno na celém světě, by se jistě těchto komentářú a osobních útoků zdržel.Ano matoda MDM je v ČR nově využívaná a téměř neznámá, na druhou stranu pomáhá a ulevuje lidem, což je prapůvodní úloha medicíny. A je celkem jedno co si o tom myslíte vy, protože účinnost metody MDM naštěstí na vašem úsudku nezávisí.
Ráda bych ještě poděkovala DeeMusil za snahu o rovná práva pro všechny přispěvovatele.-- Tento nepodepsaný komentář přidala uživatelka Če (diskusepříspěvky)
Naopak, projevem mimořádné arogance nepatřící do medicíny je to, že přidáváte tvrzení o MDM nejen tam, kde to "potvrzují" ony směšně diletantské studie, ale i tam, kde nemáte ani to (je totiž projevem nezdravé arogance, když kdokoliv ve zdravotnictví "prostě ví"). Wikipedie totiž není akademické fórum, to bych s vámi vyběhl tak, že byste si nejspíš ani neškrtla, ovšem i Wikipedie má pravidla do jisté míry podobné akademickému diskurzu. V kostce je lze shrnout do několika jednoduchých bodů:
  • Každé nezjevné tvrzení vyžaduje zdroj. Výjimečná tvrzení pak vyžadují výjimečně silné důkazy. Tvrzení o výjimečně vysoké účinnosti MDM je takovým silným tvrzením prakticky ve všech bodech, kam jste jej vložila. U některých existuje jen slabá evidence, u jiných žádná.
  • U zdrojů je vážena věrohodnost, věrohodnost se váží optikou nikoliv laickou, ale zvyklostí v daném oboru.
  • Zcela a bez výjimky je zakázán vlastní výzkum, tedy především ohánění se vlastní zkušeností, vlastními nepublikovanými výsledky nebo vlastními výsledky publikovanými na vlastních internetových stránkách.
  • Za nepříliš vhodné jsou považovány zdroje primární, tedy zdroje, v nichž jsou publikovány výsledky studie. Tak, kde není zbytí se jim vyhnout, je nezbytné důsledně dbát na to, že jde pouze o ojedinělý výsledek, proto je třeba uvádět důsledně kdo, kdy a na jakém vzorku k daným výsledkům dospěl. Například vaše tvrzení o 85% účinnosti zdrojované "studií" je chybné, protože je záměrně neúplné - chybí totiž, že je to výsledek Musila a kolektivu, v jakém roce byl publikován a zde je mimořádně podstatnou informací i rozsah souboru. Chybou by bylo vložení mé expertní informace, totiž že jde o diletantský design, takže se není čemu divit, že nemohla být publikována ve skutečném odborném časopise zaměřeném na publikaci vlastních výsledků výzkumu.
Pokud se vás dotkl tón, tak vězte, že bude hůř. Pokud předpokládám správně, tak jste jednou z týmu provozujících MDM. Jakmile se pokusíte zjednat si úhrady přes pojišťovny nebo snad via MDM habilitovat regulérní cestou, tak vězte, že připomínkové řízení bude mnohem ostřejší a oponenti si skutečně nebudou brát servítky.--Aronnax 30. 10. 2011, 08:31 (UTC)
Vážený pane, obdivuji vaši vědeckou zaujatost, na druhé straně vaši zprávu považuji za vyhrožování, a domnívám se, že prostor Wikipedie k tomu nebyl původně určen. A budoucnost metody MDM? Tu neznáte ani Vy ani já. Tu ukáže až čas. A možná ani jeden z nás už nebudeme na světě. Protože většina skutečně velkých objevů se začala hromadně využívat velmi často až po smrti jejich autorů. Jejich součastníci obvykle proti nim bojovali stejně urputně jako Vy. I když rozumím. V počátcích se dá velká věc a šarlatánství jen velmi těžko rozlišit. Věřím, že v případě , že je metoda MDM podvod, bude Váš svatý boj vítězný.--Če 30. 10. 2011, 09:00 (UTC)
Asi jste nikdy neslyšela o logickém klamu ad Galileo, že? Nicméně právě jste se ho dopustila. MDM možná je panacea, ovšem dokud to není dostatečně věrohodně prokázáno, nelze to prezentovat jako fakt, tím méně to nelze prezentovat jako fakt na Wikipedii nebo se i jen pokoušet předjímat další vývoj. K tomu vyhrožování, nejde o žádné vyhrožování, pouze tvrdím, že jsem podstatně mírnější, než kdyby se jednalo o akademickou otázku. Pokud v tom chcete vidět víc, je to jen a pouze váš problém.--Aronnax 30. 10. 2011, 09:37 (UTC)
Narazil jsem na tuto diskusi o MDM úplnou náhodou a podepisuji se pod Aronnaxovu argumentaci. Prošel jsem poctivě všechny odkazy, nenašel jedinou solidní vědeckou publikaci (anglické odkazy jsou Summary článků v obskurním ruském časopisu, česky časopis pro sestry atd.). Nevím, proč není možné článek s pseudovědeckým obsahem jednoduše smazat.--NoJin (diskuse) 17. 3. 2013, 22:09 (UTC)

ObrázkyEditovat

To je pěkný nápad, přidat do článku Seznam vědních disciplín obrázky. Díky. --Pavel Jelínek diskuse příspěvky 25. 10. 2011, 18:42 (UTC)

Ten první byl ode mne, fňuk smrk :) Teď vážně, myslím, že je to velice dobré oživení seznamů, nejsou pak tak strohé. --G3ron1mo 25. 10. 2011, 18:58 (UTC)
Poděkování patří vážně G3ron1movi (omluvám se pokud špatně skloňuji), byl to jeho nápad. Já jsem také strohý a nenapadlo by mě to:-)--Aronnax 25. 10. 2011, 21:21 (UTC)
Aha, tak díky za bezva nápad, G3ron1mo. A máš originální nick :-) --Pavel Jelínek diskuse příspěvky 26. 10. 2011, 09:18 (UTC)

DozimetrieEditovat

už dávno není jen MĚŘENÍ záření (což by naznačoval název), ale vyvinula se z ní solidní disciplina se širším záběrem (podobně jako u fotoMETRIE, radioMETRIE apod.). Ale nebudu vám do toho znovu zasahovat, berte to jako poznámku. Přeji hodně elánu do opečovávání a doplňování stránky vědních disciplin. Petr Karel 26. 10. 2011, 07:38 (UTC)

Změnu jsem provedl hlavně proto, že příliš široce pojatá dozimetrie zahrnovala prakticky celou radiobiologii. Myslím, že takhle je "básnická licence" menší, ovšem radiologickou fyzikou se nezabývám, takže je dost dobře možné, že se hrubě mýlím.--Aronnax 26. 10. 2011, 08:53 (UTC)

PokrytectvíEditovat

Požádal jsem Vás o vysvětlení vaší poznámky o tom, jak zaměňuji slušnost s pokrytectvím, a to jste mi neposkytl. Zamyslel jsem se tudíž nad vaší poznámkou znovu. Chtěl bych předpokládat Vaší dobrou vůli, že jste se nedopustil osobního útoku a neoznačil mě za pokrytce, ale nějak mi z toho nic jiného bohužel nevyplývá. Kromě toho se mi zdá, že moje argumentace, za kterou jsem byl podle Vás po právu ""pokárán" až tak chybná nebyla podle výsledku diskuze kolem Nevědecké medicíny. Doufám, že mi odpovíte alespoň zde. --Chalupa 20. 11. 2011, 17:47 (UTC)

Protože jsem mimořádně zaneprázdněn, tak jen velmi stručně. Pokrytectvím je jakákoliv snaha zabránit pojmenování závadného chování s poukazem na údajnou neslušnost nebo, jak je na české Wikipedii nepěkným zvykem, na nepředpokládáním dobré vůle. Přitom pokud si toto doporučení přečtete, zjistíte, že právě takové pojetí je výslovně zapovězeno. Ospravedlněním chybné argumentace není to, že se podařilo oslovit dostatek lidí nebo že pro stejný závěr existují i korektní argumenty. Argumentoval jste chybně a kolega vám to jasně naznačil. Mimochodem, pokud jsem si mohl všimnout, panuje mezi lidem českým výjimečně mizerná schopnost korektně argumentovat doprovázená neschopností tento svůj defekt poznat. Wikipedie je jen obrazem společnosti, proto není překvapující, že řada Wikipedistů neumí argumentovat a defekt nerozpozná ani u sebe ani v textu někoho jiného. Proto však není taková chybná argumentace méně chybnou, pouze chyba utíká poznání, nebo je dokonce pokus na takovou chybu upozornit umlčen poukazem na předpokládání dobré vůle. Když už o tom píšu, tak si dovolím zakončit text otázkou, která se může jevit jako provokativní: Je předpokládáním dobré vůle po opakujících se chybných argumentech předpoklad o neschopnosti nebo předpoklad o zlomyslnosti?--Aronnax 20. 11. 2011, 18:21 (UTC)
(S edit. konfl. nezávisle na reakci výše.) Nyní Vás slušně upozorňuji, že jste se dopustil logického klamu, když udáváte jako podporu svého tvrzení výsledek diskuze o smazání. Soudě podle zdůvodnění uzavření tomu opravdu tak nebylo (nic se v něm nepíše o tom, že jsem zaujatý, nebo že chci kategorii za každou cenu, nebo že dva mají víc rozumu jak devět – a to jsou ty věci, za které jsem Vás já kritizoval). Teď příklad: To je jako bych tvrdil, že hokejisté vyhráli, protože jsem šel osobně fandit na Staroměstské náměstí. Mohlo tomu tak být, ale rozhodně to není hlavní příčina a rozhodně to není pádná podpora Vašeho příspěvku (aneb hokejová medaile mi také nebude udělena). Jednoduše řečeno: non sequitur. --G3ron1mo 20. 11. 2011, 18:42 (UTC)
Pokrytec je podle mne neupřímný člověk, licoměrník, člověk s dvojí tváří, někdo, kdo neváhá lhát pro svůj prospěch. A to jsem jistě neudělal. Pokud si myslíte, že jsem chybně argumentoval, je to zcela jistě vaše právo. A moje právo je si myslet, že tomu tak není. Rovněž tak je moje právo považovat nějaké chování za slušné a nějaké ne. A vaše právo je myslet si, že toto rozlišuji špatně. Ale nemáte podle mne žádné právo toto nazývat hanlivým slovem pokrytectví. Tím se zase vy dostáváte do samozvané role mravního hodnotitele druhých. A to, že lidé špatně argumentují, je bohužel pravda. A že nechtějí přiznat chybu, to taky. Ale nemyslím si, že je to jenom česká vlastnost. Nehodlám tady vyvolávat žádnou polemiku a nemusíte mi odpovídat, pokud nechcete, protože bychom touto diskuzí ztráceli čas, lepší je vytvořit nějaký pěkný článek. Jen jsem chtěl napsat svůj názor na pokrytectví a na vaše hodnocení mé argumentace. Poslední slovo ale mít nemusím. S přáním hezkého dne --Chalupa 21. 11. 2011, 11:41 (UTC)

ObtěžováníEditovat

Buďte tak laskav a zanechte oběžujícího chování, které se projevuje například vkládáním nepříslušejících šablon na stránky uživatelů s nimiž vedete spor. Konkrétně Vámi vložená šablona {{experimenty2o}} se používá většinou proti IP vandalům, kteří mažou celé části textů, případně celé články bez náhrady a bez zdůvodnění. Vaše použití je nejen nestandardní, ale navíc i obtěžující, neboť tím pouze vyostřujete již probíhající spor. Nedělejte to.--DeeMusil 29. 11. 2011, 17:53 (UTC)

Když se chováte jako vandal, je tato šablona naprosto přiléhavá. Pokud se nedokážete poučit, situace vážně dospěje do bodu, že proti vám budou nuceni zasáhnout správci a to způsobem podstatně razantnějším, než jak se tomu dělo dosud.--Aronnax 29. 11. 2011, 18:05 (UTC)

Wikietiketa a argumentace ad hominemEditovat

Dobrý den, varuji Vás před porušováním Wikietikety, argumentací ad hominem a osobními útoky vůči jiným uživatelům. Pokud se někdo takového jednání dopouští vůči Vám, pak k tomu existují různé způsoby řešení. Z mé strany je to první a poslední varování. Např. tato editace naplňuje podmínky porušení WP:WE a je v ní obsažen i osobní útok [1]. Tímto stylem na Wikipedii nediskutujte! Zdraví--Kacir 29. 11. 2011, 19:45 (UTC)

Uvědomujete si, že píšete ve stejném duchu a tudíž byste měl stejnou výtku směřovat i sám sobě?;-) (trochu přeháním, ovšem v v tomto případě se skutečně jednalo o dobře míněnou radu, takže jako jediný problematický rys vnímám právě onen mentorský tón)--Aronnax 29. 11. 2011, 21:33 (UTC)
Pouze Vás varuji, ať nehodnotíte jiné uživatele, tedy nedopouštíte se jednání, které sám odsuzujete a požadujete od správců jejich řešení. Formulaci „… rozlišujte mezi děravostí teorie a děravostí vašich znalostí, dozajista vás to v budoucnu ušetří četných zklamání a nehod,“ může (nejen) adresát pokládat za osobní útok. Především jsou takto vedené diskuse zbytečné, které pravidelně gradují a končí na nástěnce správců. Jistě také neprospívají wikikomunitě, naopak ji ta dlouhodobost „otravuje“. --Kacir 29. 11. 2011, 22:48 (UTC)
A že jsem tak zvědav, jak "wikipoliticky korektně" reagovat v případě, kdy trvalý kritik obsahu článku projevuje neznalosti zásadního rázu a své oblíbené smyšlenky a slaměné panáky pokládá za relevantní argumenty ke změně formulace části článku? Přehlížet? Nebo bez zbytečných komentářů doporučit konkrétní kapitoly konkrétních knih? Snad ani sám nevěříte, že by něco takového mělo jakéhokoliv hmatatelného účinku, protože tam, kde se dostává víra do konfliktu s věděním, argumenty obvykle nepomáhají a vývoj nutně spěje ke "svaté válce". A to i nvzdory tomu, že s tím doporučení witietikta nepočítá. Neberte to jako jakýkoliv "útok" na vás, skutečně by mě zajímalo správné řešení, protože i když jsem si celkem důkladně prostudoval pravidla a doporučení, tak já takový postup, který by byl v souladu se všemi pravidly a doporučeními, neznám.--Aronnax 30. 11. 2011, 08:50 (UTC)
Ano, může to být problém. Stále ovšem platí základní premisa: je zapovězeno hodnotit protistranu a editace je nutné argumentovat věcně dobrými ověřitelnými zdroji. Takže nepravdy z článků trvale odstraňovat za pomoci kvalitních zdrojů. Z nedávné doby si vzpomínám na editace jednoho wikipedisty, který se snažil do článku zanášet mylné informace [2]. Náprava může být obtížná – dlouhodobá, ale je možná.--Kacir 1. 12. 2011, 01:43 (UTC)

Spam?Editovat

Podle čeho soudíte, že vámi odstraňované stránky jsou spam?--Vojtech.dostal 29. 12. 2011, 22:04 (UTC)

Podle toho, že jde o informačně poměrně chudý web žijící především z reklamy. Pod texty, tedy alespoň pod namátkou kontrolovanými, není podepsán nikdo, kdo by mohl být považován za autoritu. Jsem tedy plně přesvědčen, že se jich týká doporučení Wikipedie:Externí odkazy#Na co obvykle neodkazovat, konkrétně body 1, 3 a 4. Jistě, měl jsem použít výstižnější označení "nevhodný externí odkaz", ale nějak jsem nabyl dojmu, že se pojem spam používá pro jakýkoliv nevhodný a hromadně vkládaný externí odkaz.--Aronnax 29. 12. 2011, 22:13 (UTC)
Byl bych zapomněl, ještě je tu závazné pravidlo Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není mirrorem ani sbírkou odkazů, obrázků či mediálních souborů--Aronnax 29. 12. 2011, 22:16 (UTC)
OK. Hlavně bod "1" v tom doporučení je zde zřejmě aplikovatelný, jinak to podle mě není vyloženě propagační web. Tuberkulózu self-revertuju. --Vojtech.dostal 30. 12. 2011, 08:49 (UTC)
Aha, už revertováno vámi. Tak nic, hezký Nový rok. --Vojtech.dostal 30. 12. 2011, 08:49 (UTC)
Omlouvám se, pokud se vás to nějak dotklo, obvykle jsem poněkud ráznější, aniž bych to myslel jakkoliv zle. I vám přeji hezký Nový rok.--Aronnax 30. 12. 2011, 14:28 (UTC)

Pozvánka na srazEditovat

 
Pozvánka na setkání wikipedistů a oslavy narozenin Wikipedie

Jste srdečně zván/a na pravidelný sraz wikipedistů s workshopem, který se jako vždy uskuteční
třetí pondělí v měsíci (16. ledna 2012) od 18.30 hodin v baru Roura, BUDEČSKÁ 18 PRAHA 2 - VINOHRADY, 120 00 [3].
V jehož rámci proběhne i malá oslava 11. narozenin Wikipedie.

Pokud máte zájem, tak se prosím zapište a stránku pro případné změny sledujte.


--Limojoe 15. 1. 2012, 03:50 (UTC)

Děkuji za pozvání, ale bohužel se nezúčastním.--Aronnax 15. 1. 2012, 03:53 (UTC)

ElektrosmogEditovat

Ahoj, Vzhledem tomu, že jsi se vyjádřil k připomínkám vědců a jejich výhradám na NS k článku Elektrosmog, nechtěl bys ho taky trošku proklepnout? Já v podstatě nemám nic proti vložení relevantních informací do článku. Tady však mám divný dojem, že snad dostali za úkol odstranit vše, co by vrhalo stín na jejich práci.--Dendrofil (diskuse) 21. 3. 2012, 15:55 (UTC)

Medixa.orgEditovat

Dobrý den, reaguji na hromadné odstranění tohoto webu z článků. Opravdu by se z tohoto webu nedalo použít nic, co by se mělo začlenit do článku? Jinak samozřejmě souhlasím s tím, že hromadné nahrazování jednoho webu jiným stejné hodnoty je špatné (nicméně do některých článků odkaz nedal stejný editor a někde byl odkaz přidán, nikoliv nahrazen). Děkuji za odpověď.--Zdenekk2 (diskuse) 26. 6. 2012, 14:14 (UTC)

Dobrý den, články na tom webu, podobně jako na webech Doktorka.cz, Ordinace.cz nebo třeba AbecedaZdravi.cz, jsou dílem nepodepsané a dílem napsané člověkem, který nemá adekvátní erudici. Pokud jsou některé články doplněny o zdroje, tak je to spíše výjimka. I když se stalo zvykem takové zdroje brát jako dostačující, tak si myslím, že minimálně ve článcích týkajících se medicíny (a zřejmě i IT, ale té oblasti moc nerozumím) by se mělo dodržovat doporučení WP:Externí odkazy. Ve skutečnosti takové weby obsahují jen poměrně povrchní informace, často jsou smíšeny s nesmysly nebo s propagací nějakého výrobku nebo služby, takže jejich odstraněním se informační hodnota článku nesníží. Navíc si nemyslím, že by bylo posláním Wikipedie, aby zvyšovala takovým webíkům Google Rank... V případě medicínské tématiky lze dohledávat kvalitní externí odkazy mezi přístupnými články u Solenu ([www.solen.cz]) a Tigisu ([www.tigis.cz]). Protože jde o texty pro lékaře, tak lze očekávat, že skutečně budou obsahovat něco víc než by obsahoval daný článek, pokud by byl nejlepší. A protože jde o texty recenzované, tak lze očekávat, že je jen malé riziko, že by utekla nějaká hloupost.
Mimochodem, pokusil jsem se sepsat návrh doporučení, který by právě u medicínské tématiky trochu zamezil této ne zrovna chvályhodné praxi "zdrojovat čímkoliv", nicméně nesetkal se s výraznějším ohlasem. Budu vám vděčný za jakékoliv připomínky.--Aronnax (diskuse) 26. 6. 2012, 14:41 (UTC)
Podle mě tam nejde o pagerank, ale především o získávání návštěvníků přes takovéto odkazy. --Dezidor (diskuse) 26. 6. 2012, 14:49 (UTC)
Pokud tam jsou i nesmysly nebo hrozí riziko zanášení nesmyslů do článků, pak tu takové odkazy skutečně nemají co dělat. Obecně platí sice lepší něco než nic, ale lepší nic než nesmysly nebo riziko nesmyslů. Ohledně „povrchních informací“: co se odborníkovi zdá jako povrchní informace, může být pro laika přínosná informace (ovšem bez rizik nesmyslů). WP:Externí odkazy by se mělo dodržovat napříč všemi obory, bohužel je to jen doporučení (nikoliv pravidlo), protože s ním souhlasí sice většina komunity, ale nikoliv všichni. Co se týče Solenu a Tigisu: problémem by mohla být horší srozumitelnost textů pro laika, protože se jedná o texty pro odborníky (tedy bude laik z těchto webů hůře doplňovat informace do článků), nicméně souhlasím s takto nastavenou cestou. A k návrhu doporučení: problémem Wikipedie je obecný nedostatek odborníků napříč obory (snad vyjma historie), tedy s vámi v podstatě nemá kdo diskutovat o (ne)erudovanosti jednotlivých webů (laik to těžko posoudí). Dalším problémem (možná zčásti vyplývajícím i z nedostatku odborníků) je převažující obava nad vyšší cenzurou (která se v podstatě táhne celou diskusí k návrhu doporučení) nad klady návrhu a také logická averze části editorů před zaváděním dalších výjimek a následných výjimek z výjimek. Tolik můj názor.--Zdenekk2 (diskuse) 27. 6. 2012, 12:52 (UTC)

Vážení přispěvovatelé, zřejmě zde došlo k hrubé chybě vzniklé zavádějící informací od uživatele Aronnax (bez urážky a s pochopením) a samotným nepochopením problému. Portál Medixa, který v diskuzi zmiňujete je tvořen odborníky. Více jak 80 % redaktorů jsou vystudovaní lékaři a zbylých 20 % jsou studenti posledních ročníků lékařských fakult napříč republikou. Proto tvrzení nepodepsaného obsahu, obsahujícího povrchové informace je zcela mylná. Dále tvrzení, že podobné weby slouží jako prodejní kanál je šokující, pokud vezmete v potaz plně neziskový charakter projektu, který vznikl studentskou aktivitou. Cílem bylo odpočátku komplexně informovat laickou veřejnost a poskytnou jí nástroj všeobecné péče - vyhledávač lékařů, léků a lékáren apod. Dále jsou veškeré texty revidované (prof., doc. tutory oborů) a podléhají zdlouhavému schvalovacímu procesu. Do redaktorského týmu Medixy jsem sice nebyl vybrán ale jakožto student 5. Ročníku 1.LF UK vím, že Medixa jistě není povrchová, komerční a nesnaží se nahnat PageRank. Berte v potaz, že do výběrového řízení na pozici redaktora se přihlásilo 1034 studentů a bylo přijato 14 z nich. Tato informace mi byla sdělena z nástěnky 1.LF UK.

Kolego, prostudujte si, prosím, pravidla a doporučení týkající se obsahu a externích odkazů (WP:EO,WP:VZ,WP:CWN,..). Jde o informace povrchní psané autory bez adekvátní erudice - a než se začnete vztekat, tak vás upozorňuji, že jsem také lékař (v předatestační přípravě + PhD z teoretického oboru), takže na vlastním preparátu i na nejbližším okolí vidím, že takový člověk skutečně nemůže být automaticky považován za autoritu ani za odborníka. Články jsou povrchní, svým rozsahem a trivialitou odpovídají zhruba článkům na serverech Anamneza.cz, Ordinace.cz, Doktorka.cz, AbecedaZdravi.cz a řadě dalších podobných věcí. Jde prostě o tuctovou záležitost. Pokud se vám něco nelíbí, řešte situaci způsobem adekvátním, tedy WP:Pod lípou nebo WP:ŽOK.--Aronnax (diskuse) 26. 6. 2012, 20:12 (UTC)
Dobrý den, problémem v této fázi je už fakt hromadného přidávání nového externího odkazu do Wikipedie. Taková činnost je považována za nevhodnou podle WP:EO/Na co obvykle neodkazovat/3. bod a z článků pak dochází k odstranění. Předem by mělo dojít k souhlasu komunity, a to např. via WP:Pod lípou, nebo skrze WP:DOS, jako se stalo nedávno s hromadně vloženou šablonou Wikitravel, která byla ve výsledku smazána. Zdraví.--Kacir 26. 6. 2012, 20:23 (UTC)
A ještě taková technická poznámka. Plně neziskové projekty obvykle nemívají právní formu s.r.o.. Ono i samo podnikání provozovatele je skutečně zajímavé. Osobně je pro mě důkazem neserióznosti to, že pánové Šulta a Kaloš jsou současně (jedinými) společníky ve firmě pojmenované Česká stomatologická společnost s.r.o., tedy společnosti, která se svým názvem zcela zjevně pokouší napodobovat názvy skutečných odborných společností. Takže se, prosím, nerozplývejte nad neziskovostí, nic takového totiž neexistuje a zjevně se jedná o komerční projekt s cílem přitáhnout klientelu; je zcela lhostejné, jestli jde o prodej zboží nebo o prodej inzertního místa, takové aktivity se skutečně cestou Wikipedie podporovat nedají.--Aronnax (diskuse) 26. 6. 2012, 20:35 (UTC)

WikietiketaEditovat

Milý kolego, reaguji na tuto Vaši editaci. Protože jste, jak výše uvádíte, poměrně dost času strávil studiem pravidel, jistě víte, co je to wikietiketa. Prosím, neberte to z mé strany jako výtku, jen jako připomenutí. „Jedovaté“ poznámky nepřispívají k dobré atmosféře. Je skutečně třeba se zcela oprostit od toho, jaké názory jiní zastávají, dokonce i jak se chovají. Myslím, že slova „rozhodně nejde o neznalost“ nebo věta „Míra vašich neobratných přešlápnutí dosahuje takové úrovně, že lze jen těžce uvěřit tomu, že tak činíte pouze bezděčně.“ nejdou dohromady se zásadou, že vyjadřovat se máme jen k činům nebo názorům, nikoliv k osobám wikipedistů. Pak bych se rád zmínil o nezaujatém úhlu pohledu. Myslím, že je legitimní, pokud si na své uživatelské stránce kladete za úkol „pročistit články s medicínskou tematikou od nesmyslů, pověr a hloupostí“. Na druhou stranu Wikipedie není jen o vědě – pokud bude 90 % lidí věřit v existenci strašidel, bude nutné z toho vycházet, i kdyby to bylo nevědecké. Slaigo (diskuse) 27. 6. 2012, 12:29 (UTC)

Pane kolego, povšiměte si, prosím, souvislostí. WikiEtiketa není výzvou k pokrytectví, pokud se vede nikoliv diskuze o článku, ale dejme tomu "metadiskuze" o fungování, pak může být takovéto vyjádření na místě. Když už nic jiného, tak z toho důvodu, že Egg byl v této souvislosti obviňován, že měří dvojím metrem - a já jsem pouze poukazoval na to, že údajný dvojí metr je způsoben tím, že jedna strana sporu je poměrně problémová. Je celkem běžnou praxí toto zohledňovat, takže nechápu, proč si někteří wikipedisté myslí, že by se "o tom nemělo mluvit". A k těm strašidlům - jde vesměs o tvrzení doložitelná pouze zdroji nevalné kvality. Když už mě odkazujete na WP:WE, dovolil bych si já vás pro změnu odkázat na WP:OV a WP:VZ; nic o tom, že by se měly reflektovat nepublikované dojmy a pocity, tam z dost dobrých důvodů není. S přáním hezkého dne --Aronnax (diskuse) 27. 6. 2012, 12:44 (UTC)
Díky za Vaši reakci. Nemám žádné informace o tom, že by se wikietiketa vztahovala jen na diskuse k článkům, a proto mám za to, že to platí obecně. Jestliže tomu tak podle Vašeho názoru není, budu rád, když se v tomto směru vyjádříte a současně uvedete, o co svoje přesvědčení opíráte. Je to možná trochu pokrytectví, ale zde nejde o to, abychom někoho haněli, přičemž nesouhlas nebo jiný názor je možné vyjádřit i slušným a nekonfliktním způsobem. Souhlasím s Vámi v tom, že je běžnou praxí zohledňovat „problémovost“, tj. předchozí „prohřešky“. Ale po přečtení prvních příspěvků v sekcích Předpokládání dobré vůle a Obtěžování včetně odkazovaných srovnání verzí jiných stránek se mi námitky DeeMusila jeví jako oprávněné, a to bez ohledu na to, zda Vaše reakce byly důsledkem jeho nevhodných či závadných editací, či nikoliv. Ke strašidlům by samozřejmě bylo nutno přihlédnout pouze v intencích pravidla Ověřitelnost a doporučení Věrohodné zdroje. Tolik na vysvětlenou a přeji Vám též hezký den Slaigo (diskuse) 27. 6. 2012, 13:16 (UTC)

Šedé odchylkyEditovat

Hezký den, kolego! Chtěl bych se dotázat, jestli úpravy tabulky v kapitole Homoparentalita#Regnerusova_studie jsou finální. Nějak mi nesedí to šedé podbarvení, např. hned v prvním řádku je údaj 23 % ve dvou sloupcích, v jednom bílý a ve druhém šedý. Můžu poprosit o vysvětlení jak to bylo zamýšleno, případně o úpravy? Díky. --Bazi (diskuse) 9. 10. 2012, 01:50 (UTC)

Je to podle originálního článku, ovšem chybu z přehlédnutí nevylučuji. Rozdíl ve statistické významnosti a nevýznamnosti stejné četnosti je dán nejspíše různým rozsahem stejných skupin. Máte ale pravdu, je to neobvyklé a domnívám se, že to poukazuje to na to, že data nejsou zase až tak silná, jak je prezentováno.--Aronnax (diskuse) 9. 10. 2012, 15:07 (UTC)

Karcinom prsuEditovat

Odpověděl jsem na Vaše poznámky na mé diskuzní stránce. Richiez (diskuse) 18. 11. 2012, 23:51 (UTC)

RTG krystalografieEditovat

Zdar, hoď prosím oko na tuto diskusi. Myslím, že je to z Tvého ranku. Měj se.--Kacir 14. 12. 2012, 16:56 (UTC)

Ahoj, tohle jde trochu mimo mé zájmy. Stydím se, ale je to tak...:-(--Aronnax (diskuse) 4. 1. 2013, 16:39 (UTC)
Aha, zdá se podezřelé, že by rentgenová strukturní analýza byla to samé, co rentgenová krystalografie, když obě metody stojí na jiné vlastnosti záření. Do článku tedy vkládám požadavek na zdroj.--Kacir 11. 1. 2013, 18:12 (UTC)

ClimategateEditovat

Navrhuji odstranění POV z Climategate, viz Diskuse:Climategate a určitě uvítám kritiku mých zásahů. --Jirka Dl (diskuse) 10. 2. 2014, 16:31 (UTC)

Invitation to Medical TranslationEditovat

Medical Translation Project

 
Invitation to the Medical Translation Project – a joint Wikimedia project started by the English language WikiProject Medicine!

Thank you for being one of the top Medical editors! I want to use this opportunity to introduce you to our most ambitious project.

We want to use Wikipedia to spread knowledge where it will be used. Studies have shown that Wikipedia is the most common resource of medical knowledge, and used by more people than any other source! We want high quality articles, available to everyone, regardless of language ability. It isn't right that you would need to know a major language to get hold of quality content!

That is why in the recent Ebola crisis (which is still ongoing) we translated information into over 70 languages, many of them small African languages. This was important, as Wikipedia was also shown to be the biggest resource used in Africa for information on Ebola! We see tremendous potential, but also great risks as our information needs to be accurate and well-researched. We only translate articles that have been reviewed by medical doctors and experts, so that what we translate is correct. Many of our translators are professionals, but many are also volunteers, and we need more of you guys – both to translate, but also to import finished translations, and fix grammatical or other style issues that are introduced by the translation process.

Our articles are not only translated into small languages, but also to larger ones, but as of 2015 this requires users to apply for an article to be translated, which can be done here (full articles, short articles) with an easy to manage google document.

So regardless of your background head over to our main page for more information, or to our talk page and ask us questions. Feel free to respond in any language, we will do our best to find some way to communicate. No task is too small, and we need everyone to help out!

I hope you will forgive me for sending this message in English – we also need translators for messages like this, and above all local language community managers, which act as a link between us and you. Also I can not reply on your talk page, so please go to our talk page!

Thank you for helping medical information on Wikipedia grow! -- CFCF 🍌 (email) 15:37, 28 January 2015 (UTC)

Google Translation of this message

ALS - klinické studieEditovat

Klinické studie jsou založeny na experimentu a vycházejí z článku stejně jako se citují zde (např. ty z Pubmedu). Narozdíl od článků mají nějaký schvalovací proces a standardizovanou proceduru a narozdíl od některých lékařských článků nestojí jen na kazualistice, proto bych je jako zdroj informací neeliminioval. --Sladovnik (diskuse) 31. 3. 2015, 15:48 (CEST)

Jde o probíhající studii, nikoliv o studii publikovanou. Kdyby byl výsledek zřejmý, neměla by studie smysl, proto jde o predikci (ve smyslu pravidel Wikipedie), záznam na webu firmy je zdroj jasně primární, i když nevznikl jen tak. A to je podstatné.--Aronnax (diskuse) 31. 3. 2015, 15:55 (CEST)
Formálně logicky máte pravdu, ale klinická studie u těchto nemocí se nedělá jen proto, aby potvrdila statisticky účinnost "léčby", což vzhledem k rychlosti progrese a nestabilitě prostředí ani moc dobře spolehlivě nejde (prostě než se buňky uchytí a je vidět nějaká migrace a proliferace tak organismus končí nebo je znovu jinak atakován, viz. modely u potkanů), ale kvůli zjištění nežádoucích účinků léčby. V té klinické studie ani nejde o léčbu ve smyslu zlepšení stavu, viz. primární a sekundární cíle (na konci odkazu), ale zpomalení progrese Na druhou stranu nechci, aby to vypadalo jako komeční reklama (jde o odnož Ústav expe. medicíny AV, která si nechá platit za vstup do studie)--Sladovnik (diskuse) 31. 3. 2015, 16:07 (CEST)
Je naprosto jedno, jak přesně je studie koncipována a zda vůbec může něco dokázat. Podstatné není ani to, co si o tom všem myslím. Podstatné je pouze to, že na Wikipedii je nepřijatelné jakkoliv predikovat výsledek probíhající studie (viz WP:NKK) a že v případě informace o probíhající studii uveřejněné na webu firmy zainteresované na výsledku, jde o velmi problematický primární zdroj, který patří rovněž mezi nevhodné zdroje (viz WP:VZ). Ještě si vás dovoluji upozornit, že Wikipedie není prostorem pro vaši reklamu a že není zcela vhodné psát o okolnostech, na kterých jste osobně zainteresován (viz WP:CWN#Wikipedie není nástrojem propagace). Dále na vás nemám čas.--Aronnax (diskuse) 31. 3. 2015, 16:23 (CEST)
V Bionově nebo pro ni nedělá. Máme jen v rodine nemocného ALS. děte se vycpat.--Sladovnik (diskuse) 31. 3. 2015, 16:31 (CEST)

Syková vs. Medical TribuneEditovat

Nevím pane kolego, ale bulvární článek v MT je osobní útok na prof. Sykovou. Prof. Syková není statutání osobou Bioinovy, ani není šéfkou teamu, jak se v článku píše.Navíc se na ní útočí kvuli 10 let staré léčbě míšné léze, což je v USA standarní léčba, i když výsledky nejsou právě nejlepší. Prof. hořejší se vyjadřoval obecně, nakonec sám jeho ústav má spinoffy , které kmenové bunky upravují. --Sladovnik (diskuse) 31. 3. 2015, 16:30 (CEST)

MT je v zásadě na stejné úrovni jako většina jiných česky psaných periodik, týká se něčeho, co by mohlo být dosti závažné etické pochybení. Text tedy do článku patří; naopak vaše odstranění odzdrojované informace jen proto, že se vám nelíbí, není zrovna v souladu s principy Wikipedie. Ale skutečně na vás nemám čas, pokud chcete dosáhnout odstranění informace podpořené zdrojem, zkuste o tom přesvědčit komunitu v diskuzi příslušného článku nebo Pod lípou.--Aronnax (diskuse) 31. 3. 2015, 16:38 (CEST)
MT má impakt nižší než jakýkoliv časopis, do kterého prof. Syková v posledních 15 lete publikovala. Zvedá se mi z vás pouze žaludek. neozdrojovaný článek z noname časopisu použijete jako zdroj dehonestujících informací. --Sladovnik (diskuse) 31. 3. 2015, 16:46 (CEST)
Skutečně nevíte, jaký má IF význam? I Reuters, The New York Times nebo The Guardian ho mají nulový; pokoušíte se hodnotit kvality veverek podle vydatnosti jejich fotosyntézy. Připomínky si důkladně rozmyslete, nejlépe za současného studia pravidel, pak je formulujte do podoby ucelené a především platné argumentace a směřujte je do diskuze u článku.--Aronnax (diskuse) 31. 3. 2015, 16:55 (CEST)
Jenže tvrzení o porušení etických pravidel je lež. To se řeší mezi vědci v etických komisích, kteří klin. studii předtím schválili. V tomto případě tvrzení jedné noname spisosvatelek je zvela irelevantní a navíc není pravdivé. I sami dotazovaní odpovídají v "obecné rovině". Tvrzení, že obecně je někdo vrah je blbost. A mimochodem já sem tu cenu za účast na studii dal včera do článku o Bioinově v rámci UEM, protože UEM je spoluvlastníkem Bioinovy a zastupuji ji tam úplně jiní pánové než prof. Syková, viz. justice.cz. --Sladovnik (diskuse) 31. 3. 2015, 16:59 (CEST)

Systémová enzymoterapieEditovat

Dobrý den, myslíte, že by nedávno vzniklý článek systémová enzymoterapie měl být navržen na smazání? Nemohu k tématu najít žádné nezávislé zdroje. --Jvs 14. 5. 2015, 15:14 (CEST)

Hezký den, systémová enzymoterapie je téma spíše z historie medicíny, až na díky mezeře v legislativě přežívající preparát W. Nezávislé zdroje popisující kdysi vážně míněné indikace by bylo možné nalézt ve starších učebnicích farmakologie. Kratičký a hodně opatrný odstaveček je snad i v [book=2508 recentní české učebnici], kritický text by mohl být v učebnici německých kolegů. Myslím, že článek na smazání není, ale rozhodně by si zasloužil dosti citelnou redukci od balastního mlžení a oslabení silných tvrzení, zejm. těch, která jsou na první pohled nesmyslná. Bohužel já na to čas nemám...--Aronnax (diskuse) 14. 5. 2015, 15:30 (CEST)

Rakovina plicEditovat

Dobrý den. Protože jste kdysi z pouhého přesměrování Rakovina plic udělal samostatný článek, informuji, že kolega Tomáš Páv dnes zahájil diskusi o smazání, resp. vrácení přesměrování zpátky. --Valdemar (diskuse) 4. 5. 2017, 13:25 (CEST)