Otevřít hlavní menu

Derivační a kompaundní motor

Derivační motor a kompaundní motor jsou podobné točivé stroje, motory, lišící se způsobem provozu.

Derivační motorEditovat

 
Zapojení derivačního motoru

Derivační motor je elektrický motor pracující se stejnosměrným proudem.

Princip motoru vychází z možnosti samostatné regulace proudu ve statorovém vinutí a vinutí rotoru (kotvy). Změnou velikosti proudu se mění i magnetický tok a změnou vzájemného poměru magnetických toků je možno měnit otáčky a momentovou charakteristiku motoru. Momentová charakteristika je podobná jako u motoru cize buzeného, motor má však menší regulační rozsah. Oproti kompaundnímu motoru a sériovému motoru však lze dosáhnout téměř lineární závislosti momentu na otáčkách. Změna směru otáčení se provádí přepólováním statorového vinutí.

Spouštění motoru: před zapnutím motoru musí být nastaven maximální budící proud, tedy vyřazen odpor Rb.

Kompaundní motorEditovat

 
Zapojení kompaundního motoru

Kompaundní motor je elektrický motor pracující se stejnosměrným proudem. Kompaundní motor se více podobá motoru derivačnímu nebo sériovému, podle toho, které vinutí u motoru převládá.

Spouštění motoru: motor se spouští změnou hodnoty odporníku v obvodu kotvy. V okamžiku spouštění pracuje motor s plným buzením. Po vyřazení odporu v obvodu kotvy, se snižuje buzení odporníkem v obvodu buzení.

CharakteristikyEditovat

 
Porovnání charakteristik, na zobrazeném grafu jsou zobrazeny momentové charakteristiky motorů v závislosti na otáčkách [S] - sériový, [D] - derivační, [C] - kompaundní.

Na zobrazeném grafu jsou zobrazeny momentové charakteristiky motorů v závislosti na otáčkách [S] - sériový, [D] - derivační, [C] - kompaundní.