Šuntování

Šuntování neboli zeslabování buzení je jedním ze způsobů regulace otáček sériového elektromotoru. V okamžiku, kdy je dosaženo maximálního svorkového napětí, je možné zvýšit otáčky elektromotoru připojením odporu (šuntu) paralelně přes stykač k budícímu vinutí. Tím dojde k poklesu indukovaného napětí na kotvě a celkový proud se tak zvýší, což má za následek i pokles svorkového napětí. Otáčky elektromotoru tak mohou při konstantním příkonu i nadále vzrůstat. Šuntování se obvykle provádí v jednom až čtyřech stupních.

LiteraturaEditovat

  • SVOBODA, Petr. Přenosy výkonů lokomotiv [online]. [cit. 2019-10-07]. S. 40. Dostupné online.