Otevřít hlavní menu

Chlorid manganatý (chemický vzorec MnCl2) je narůžovělá práškovitá látka, dobře rozpustná ve vodě, která ze studených vodných roztoků krystaluje jako růžový tetrahydrát MnCl2•4 H2O (může se ještě vyskytovat v podobě dihydrátu MnCl2•2 H2O). Dále se rozpouští v methanolu, ethanolu, glycerolu a amonných solích. V přírodě se vyskytuje jako minerál skakchit.

Chlorid manganatý
Růžová forma

Růžová forma

Bílá forma

Bílá forma

Obecné
Systematický název Chlorid manganatý
Anglický název Manganese(II) chloride
Německý název Mangan(II)-chlorid
Sumární vzorec MnCl2
Vzhled slabě až silně růžový prášek nebo krystalky
Identifikace
Registrační číslo CAS
38639-72-4 (dihydrát)
13446-34-9 (tetrahydrát)
PubChem
Číslo RTECS OO9625000
Vlastnosti
Molární hmotnost 125,844 g/mol
161,875 g/mol (dihydrát)
197,905 g/mol (tetrahydrát)
Teplota tání 650 °C
Teplota varu 1 190 °C
Teplota dehydratace dihydrát
198 °C (- H2O)
tetrahydrát
106 °C (-2 H2O)
Hustota 2,977 g/cm3
2,272 g/cm3(dihydrát)
2,010 g/cm3(20 °C, tetrahydrát)
Index lomu dihydrát
nDa= 1,584
nDb= 1,611
nDc= 1,666
tetrahydrát
nDa= 1,550
nDb= 1,575
nDc= 1,607
Rozpustnost ve vodě 63,4 g/100 ml (0 °C)
68,1 g/100 ml (10 °C)
73,9 g/100 ml (20 °C)
77,2 g/100 ml (25 °C)
80,7 g/100 ml (30 °C)
88,6 g/100 ml (40 °C)
98,2 g/100 ml (50 °C)
108,6 g/100 ml (60 °C)
112,7 g/100 ml (80 °C)
115,3 g/100 ml (100 °C)
120,0 g/100 ml(140 °C)
hexahydrát
155,96 g/100 ml (0 °C)
202,47 g/100 ml (20 °C)
348,18 g/100 ml (50 °C)
432,1 g/100 ml (60 °C)
534 g/100 ml (100 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
methanol
ethanol
roztoky NH4+ solí
glycerol
Měrná magnetická susceptibilita 1 432,99×10−6 cm3g-1 (20 °C)
927,03×10−6 cm3g-1 (20 °C, tetrahydrát)
Struktura
Krystalová struktura klencová
klencová bazálně centrovaná (dihydrát)
jednoklonná (tetrahydrát)
Hrana krystalové mřížky dihydrát
a= 740,9 pm
b= 880,0 pm
c= 369,1 pm
β= 98° 40´
tetrahydrát
a= 1 119,4 pm
b= 952,7 pm
c= 620,2 pm
β= 99° 45´
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -481,6 kJ/mol
-1 092,8 kJ/mol (dihydrát)
-1 688,5 kJ/mol (tetrahydrát)
Entalpie tání ΔHt 300 J/g
Entalpie varu ΔHv 1 176 J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp -582 J/g
Standardní molární entropie S° 118,2 JK-1mol-1
219,0 JK-1mol (dihydrát)
311,5 JK-1mol (tetrahydrát)
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -440,8 kJ/mol
-942,9 kJ/mol (dihydrát)
-1 424,8 kJ/mol (tetrahydrát)
Izobarické měrné teplo cp 0,579 JK-1g-1
0,585 6 JK-1g-1 (27 °C)
Bezpečnost
Dráždivý
Dráždivý (Xi)
R-věty R22
S-věty žádné nejsou
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Obsah

PřípravaEditovat

Chlorid manganatý se vyrábí působením koncentrované kyseliny chlorovodíkové na oxid manganičitý MnO2:

MnO2 + 4 HCl → MnCl2 + 2 H2O + Cl2

Tato reakce slouží zároveň k průmyslové výrobě chloru. Výsledný roztok po reakci se neutralizuje pomocí uhličitanu manganatého MnCO3 a jelikož v oxidu manganičitém MnO2 jsou jako nečistoty přítomny soli železa, tak je lze tímto způsobem oddělit a přečistit.

V laboratoři lze chlorid manganatý připravit snadněji rozpouštěním manganu Mn, uhličitanu manganatého MnCO3 nebo hydroxidu manganatého Mn(OH)2 v kyselině chlorovodíkové:

Mn + 2 HCl → MnCl2 + H2
MnCO3 + 2 HCl → MnCl2 + H2O + CO2
Mn(OH)2 + 2 HCl → MnCl2 + 2 H2O

Chemické vlastnostiEditovat

Bezvodý MnCl2 je polymerní tuhá látka, která krystaluje v mřížce chloridu kademnatého CdCl2. Tetrahydrát je tvořen oktaedrickými molekulami trans-Mn(H2O)4Cl2. Hydráty se rozpouštějí ve vodě a dávají mírně kyselé roztoky s pH kolem 4.

Je to slabá Lewisova kyselina, která reaguje s chloridovými ionty za vzniku komplexních sloučenin obsahujících ionty trichloridomanganatanové [MnCl3]-, tetrachloridomanganatanové [MnCl4]2- a hexachloridomanganatanové [MnCl6]4-. [MnCl3]- a [MnCl4]2- mají polymerní strukturu.

Při reakci s běžnými organickými ligandy dochází k oxidaci manganatých Mn2+ sloučenin za vzniku manganitých Mn3+ komplexů. Například [Mn(EDTA)], [Mn(CN)6]3− a [Mn(acac)3]. S trifenylfosfinem Ph3P vytváří labilní adukt 2:1:

MnCl2 + 2 Ph3P → [MnCl2(Ph3P)2]

Bezvodý chlorid manganatý slouží jako výchozí látka pro syntézu dalších sloučenin manganu. Například manganocen se připravuje reakcí chloridu manganatého MnCl2 s roztokem cyklopentadienidu sodného v THF:

MnCl2 + 2 NaC5H5 → Mn(C5H5)2 + 2 NaCl

PoužitíEditovat

Nejvíce se využívá při výrobě suchých baterií.

Slouží jako prekurzor k výrobě antidetonační sloučeniny trikarbonylu-methylcyklopentadienylmanganu.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Manganese(II) chloride na anglické Wikipedii.

LiteraturaEditovat

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.