Cena Karla Velikého

Cena Karla Velikého (německy Karlspreis) je jedno z nejprestižnějších evropských ocenění. Uděluje je (téměř) každoročně od roku 1950 německé město Cáchy osobnostem, které se podílely na prosazování myšlenek a ideálů, na kterých bylo ocenění založeno. Cena připomíná Karla Velikého, vládce Franské říše a zakladatele pozdější Svaté říše římské, jenž v Cáchách sídlil a je pohřben v tamní katedrále. Cena je tradičně udělována při slavnostním ceremoniálu ve svátek Nanebevstoupení Páně na radnici města Cách.

radnice města Cách

Zakladatelské myšlenkyEditovat

19. prosince 1949 předložil zakladatel čtenářského spolku „Corona Legentium Aquensis“ Kurt Pfeiffer návrh udělovat novou cenu: „Je nám ctí přednést návrh každoročního udělování mezinárodního ocenění za nejvýznamnější přínos k rozvoji porozumění v západní Evropě, činnost pro společenství, službu v zájmu lidstva a míru ve světě. Přitom se může jednat o zásluhy v oblasti literatury, vědy, ekonomie nebo politické úsilí.“

Sponzor ceny, město Cáchy, se přímo odvolává na Karla Velikého jako na „zakladatele západní kultury“ a prohlašuje, že za jeho vlády město Cáchy bylo duchovním a politickým centrem dnešní západní Evropy.

Seznam laureátůEditovat

Cena Karla Velikého pro mladé EvropanyEditovat

Od roku 2008 je udělováno toto ocenění mladým lidem do 30 let, kteří vytvářejí dobrovolnické projekty podporující myšlenky evropské sounáležitosti a vzájemného pochopení v praxi. Národní kola této ceny probíhají v každé zemi Evropské unie, vítězové z každého státu jsou pozváni na slavnostní vyhlášení do Cách. Cena je udělována Evropským parlamentem a Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat