Cena Karla Velikého

Cena Karla Velikého (německy Karlspreis) je jedno z nejprestižnějších evropských ocenění. Uděluje je (téměř) každoročně od roku 1950 německé město Cáchy osobnostem, které se podílely na prosazování myšlenek a ideálů, na kterých bylo ocenění založeno. Cena připomíná Karla Velikého, vládce Franské říše a zakladatele pozdější Svaté říše římské, jenž v Cáchách sídlil a je pohřben v tamní katedrále. Cena je tradičně udělována při slavnostním ceremoniálu ve svátek Nanebevstoupení Páně na radnici města Cách.

radnice města Cách

Zakladatelské myšlenky

editovat

19. prosince 1949 předložil zakladatel čtenářského spolku „Corona Legentium Aquensis“ Kurt Pfeiffer návrh udělovat novou cenu: „Je nám ctí přednést návrh každoročního udělování mezinárodního ocenění za nejvýznamnější přínos k rozvoji porozumění v západní Evropě, činnost pro společenství, službu v zájmu lidstva a míru ve světě. Přitom se může jednat o zásluhy v oblasti literatury, vědy, ekonomie nebo politické úsilí.“

Sponzor ceny, město Cáchy, se přímo odvolává na Karla Velikého jako na „zakladatele západní kultury“ a prohlašuje, že za jeho vlády město Cáchy bylo duchovním a politickým centrem dnešní západní Evropy.

Seznam laureátů

editovat

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany

editovat

Od roku 2008 je udělováno toto ocenění mladým lidem do 30 let, kteří vytvářejí dobrovolnické projekty podporující myšlenky evropské sounáležitosti a vzájemného pochopení v praxi. Národní kola této ceny probíhají v každé zemi Evropské unie, vítězové z každého státu jsou pozváni na slavnostní vyhlášení do Cách. Cena je udělována Evropským parlamentem a Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách.

Čeští vítězové
editovat
  • V roce 2012 poprvé obsadil jedno z tří vítězných míst český dobrovolnický projekt Evropa dělá školu (Europe meets school, Europe macht School), který umožnil zapojit incomingové Erasmus studenty Univerzity Karlovy do výuky na českých základních a středních školách. Studenti si tak vyzkoušeli učit v jiné zemi a čeští školáci a studenti si mohli otestovat, jak porozumí výuce vedené zahraničním studentem v cizím jazyce. Témata korespondovala s rodnou zemí studenta a předmětem výuky. (Například - slovinský student učil o Josipu Plečnikovi v hodině výtvarné výchovy.) Projekt organizovala a zaštiťovala do roku 2021 Evropská kancelář Zahraničního oddělení Univerzity Karlovy (Dr. Ivana Herglová) ve spolupráci s Erasmus clubem Filosofické fakulty a Erasmus studenty. Z tohoto prostředí vzešel i národní vítěz Ceny Karla Velikého z roku 2014 - anglická online verze univerzitního časopisu i-forum, kam přispívali zejména Erasmus studenti píšící o svých zkušenostech se studiem i o zajímavostech v ČR.
  • V roce 2021 vyhrál cenu Karla Velikého pro mladé komerční český projekt Fakescape, který na bázi únikových her učí rozpoznávat dezinformace a fakenews studenty středních a základních škol. Vznikl na základě spolupráce studentského spolku a Katedry politologie Masarykovy univerzity, přispěla na něj nadace O2.

Reference

editovat
  1. dpa. Swetlana Tichanowskaja erhält den Karlspreis 2022. Der Tagesspiegel [online]. 2021-12-17 [cit. 2022-05-24]. Dostupné online. (německy) 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat