Auld Lang Syne (Frank C. Stanley, 1910)

Auld Lang Syne je píseň, napsaná skotským básníkem Robertem Burnsem na základě podobné básně Roberta Aytona (15701638) a starých lidových písní na tradiční skotskou melodii. Jedná se o jednu z nejznámějších písní v anglicky mluvícím světě, ježto je zpívána spolu s tradičním tancem přesně o půlnoci Nového roku. Nicméně protože píseň je zpívána ve skotském dialektu, mnoho lidí při zpěvu dělá chyby jak v textu, tak v melodii.

České verzeEditovat

Do češtiny byla Burnsova píseň přebásněna Josefem Václavem Sládkem, překlad vyšel ve sborníku Výbor písní a ballad Roberta Burnse v roce 1892. Tento Sládkův překlad byl použit jako základ pro verzi, která se ujala v době rozmachu českého skautingu, pod názvem Tak dávno již. Autor skautské úpravy textu je pravděpodobně neznámý.
Píseň je často nově přebásněna ve filmech a literárních dílech (např. v českém dabingu seriálu Simpsonovi, série 9, díl 20). Nejčastěji je píseň známa pod názvem Valčík na rozloučenou (nezaměnit se stejnojmenným románem Milana Kundery).

Vydané nahrávky:

UžitíEditovat

Kromě oslavy půlnoci Nového roku je ve Spojeném království zpívána na závěr každoroční konference odborů a na závěr schůzí nejrůznějších klubů přátel Roberta Burnse (včetně pražské každoroční oslavy Burns Night[1], pořádané každoročně 27. ledna). Na Tchaj-wanu je užívána jako pohřební a promoční píseň, jako promoční píseň je také používána v Japonsku a Maďarsku, po určitou dobu byla také na melodii Auld Lang Syne zpívána korejská národní hymna, dosud je na její melodii zpívána maledivská hymna, na Filipínách je zpívána při promocích, novoročních a vánočních oslavách, v Thajsku je na tuto melodii zpívána píseň Samakkkhi Chumnum, určená k různým sportovních přílžitostech. Při loučení je zpívána také v Brazílii, Portugalsku, Francii, Španělsku, Řecku, Polsku a Německu, k tomutéž účelu s drobně pozměněným textem je užívána skautským hnutím.

MelodieEditovat

Auld Lang Syne je zpívána na starou skotskou (možná northumbrijskou) lidovou melodii, patrně původně doprovázenou tancem. Melodie je napsaná v pentatonické stupnici. Tato melodie je ale užívána v různých verzích, úpravách a citacích po celém světě (jak už bylo zmíněno, na Maledivách a v Koreji se na tuto melodii zpívá či zpívala národní hymna). Na melodii Auld Lang Syne bylo složeno také mnoho dalších písní, mimo jiné italská sportovní píseň: La nostra fede mai morrà/canteremo noì ultrà/e insieme a te saremo allor/forza Roma vinci ancor (Naše víra nikdy nezemře / my, skalní, vždycky budem zpívat / pak vždy budeme s vámi / přijďme do Říma znovu zvítězit!) či holandská fotbalová píseň Wij houden van Oranje (Milujeme Oranžsko).

Existují taká orchestrální verze hrané pod názvem Candlelight Waltz.

TextEditovat

Originální text ve skotštině Překlad (není zohledněn dialekt) České přebásnění (J. V. Sládek) Tak dávno již (skautská verze)
Should auld acquaintance be forgot,

and never brought to mind ?
Should auld acquaintance be forgot,
and auld lang syne ?

CHORUS:
For auld lang syne, my dear,
for auld lang syne,
we’ll take a cup o’ kindness yet,
for auld lang syne.

And surely ye’ll be your pint-stoup !
And surely I’ll be mine !
And we’ll take a cup o’ kindness yet,
for auld lang syne.

CHORUS

We twa hae run about the braes,
and pou’d the gowans fine ;
But we’ve wander’d mony a weary fit,
sin’ auld lang syne.

CHORUS

We twa hae paidl’d in the burn,
frae morning sun till dine ;
But seas between us braid hae roar’d
sin’ auld lang syne.

CHORUS

And there’s a hand, my trusty fiere !
And gies a hand o’ thine !
And we’ll tak a right gude-willie-waught,
for auld lang syne.

CHORUS
Může snad stará známost být zapomenuta,

aniž by někdy vytanula na mysli?
Může snad stará známost být zapomenuta,
byť to je už dávno?

REFRÉN:
Po dlouhé době, můj drahý,
po dlouhé době,
ještě si jednou připijem na vlídnost,
a na tu dlouhou dobu.

A jistě si koupíš pintový pohár!
a já si koupím svůj!
A připijem si na vlídnost,
Po tu dlouhou dobu.

REFRÉN

My dva jsme běhali kolem kopců,
a trhali krásné sedmikrásky;
často jsme putovali na nohou znavených,
tehdy před dlouhou dobou.

REFRÉN

My dva jsme se brouzdali v proudu,
od rána až do oběda ;
avšak potom nás oddělily řvoucí hlubiny moře
Tehdy před dlouhou dobou.

REFRÉN

Můj věrný příteli, podej mi ruku!
A já ti podám svou!
Tak tedy pravicí pravidí dobré vůli,
po celou tu dlouhou dobu..

REFRÉN
Jak, - staré lásky zapomnít,

kde druhu druh stál blíž? –
jak, - staré lásky zapomnít,
snad, že to dávno již?

REFRÉN
Tak dávno, brachu můj,
tak dávno již,
však srdečně si připijem
na „dávno již“!

My květy spolu trhali
přes mnoho dol a výš;
a šli jsme cestou trnitou
tak dávno již.

REFRÉN

My šplouchali se v potoce
zda ještě o tom víš?
pak loučila nás mořská hloub
tak dávno již.

REFRÉN

Zde ruka, věrný příteli,
a k mému srdci blíž!
tak hlubý doušek nepili
jsme dávné již!

REFRÉN

Ty jistě do dna dopiješ
a já svou do dna číš:
bud´zdrávo vše, jak bývalo
tak dávno již!

REFRÉN
Jak zapomenout na ten čas,

kdy stáli jsme si blíž?
Jak zapomenout na ten čas,
snad že to dávno již?

REFRÉN
Tak dávno, dávno, brachu můj,
tak dávno, dávno již,
však srdečně si zapějem
na dávno, dávno již.

My květy spolu trhali
přes mnohý dol a výš,
a šli jsme cestou trnitou,
tak dávno, dávno již.

REFRÉN

My brouzdali se v potoce,
zda o tom ještě víš?
pak dělila nás mořská hloub,
tak dávno, dávno již

REFRÉN

Zde ruka věrný příteli,
a k mému srdci blíž
tak dobrou vůli neměli
jsme dávno, dávno již

REFRÉN

Proč s tím se máme rozejít,
co každý z nás měl rád,
proč s tím se máme rozejít
bez víry na návrat

REFRÉN 2:
To není, není loučení,
ač chvěje se nám hlas,
jsme spolu pevně spojeni
a sejdeme se zas.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Auld Lang Syne na anglické Wikipedii.

Externí odkazyEditovat