Skauting

celosvětové hnutí zabývající se výchovou dětí a mládeže

Skauting (z angl. scout – zvěd, průzkumník, pozorovatel[1], ze starofrancouzského escoute – špeh[2], arch. junáctví) je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova, osamostatnění a sebevýchova dětí a mladých lidí. Jeho členové se nazývají skauti. Český skauting je specifickou národní formou tohoto mezinárodního hnutí a je reprezentován celou řadou různorodých spolků.

Lilie jako obecný symbol skautského hnutí

Myšlenkové základy skautingu

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Idea skautingu.

Posláním skautingu je všestranně rozvíjet děti a mladé lidi k plnění povinností vůči sobě, svému okolí i vyšším hodnotám. Tyto tři principy jsou vyjádřeny ve skautském slibu a zákoně, které je konkretizují do podoby morálního kodexu pro každodenní život. Činnost skautského hnutí je pak naplňována skautskou výchovnou metodou, která kromě slibu a zákona zahrnuje učení se zkušeností, pobyt v přírodě, samosprávu malých skupin členů podobného věku podporovaných dospělými (družinový systém), individuální program osobního růstu (např. skrz skautskou stezku), používání symbolů a symbolických rámců a zapojení do společnosti na různých úrovních dění.[3]

Mezinárodní skauting

editovat
 
Robert Baden-Powell

Skauting vznikl v roce 1907 v Anglii na základě myšlenek zakladatele Roberta Baden-Powella,[4] významného britského generála, hrdiny druhé búrské války. Hnutí se postupně šířilo do dalších států a bylo také ovlivňováno dalšími osobnostmi (např. Ernest Thompson Seton ve Spojených státech).

V současnosti skauting existuje prakticky ve všech státech světa, je pouze několik výjimek – vesměs totalitních států (Andorra, Čína, Kuba, Severní Korea, Laos). Celkem má přes padesát milionů členů.[5]

Hnutí se skládá z několika zastřešujících organizací. Největší z nich je Světová organizace skautského hnutí – WOSM (World Organization of the Scout Movement), která sdružuje přes 50 milionů členů ze 224 států a teritorií.[6] Některé skautky, zejména ty z čistě dívčích organizací, sdružuje Světová asociace skautek – WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), která čítá asi 10 milionů členek ze 150 států světa;[7] dospělé skauty a skautky pak zastřešuje Mezinárodní společenství skautů a skautek – ISGF (International Scout and Guide Fellowship) s 45 tisíci dospělých skautek a skautů ze 66 států světa.[8] Tyto organizace tvoří hlavní proud hnutí a úzce spolu spolupracují. Z každé země přitom přijímají pouze jednu členskou organizaci; tam, kde existuje více skautských organizací, musí spolu vytvořit federaci, jako např. v některých západoevropských zemích. V Česku je členem těchto organizací spolek Junák – český skaut.

Mezi další (nezávislé) mezinárodní organizace patří Světová federace nezávislých skautů – WFIS (World Federation of Independent Scouts), která měla v roce 2014 přibližně 200 000 členů ve 41 zemích, a Samostatná mezinárodní asociace Skautů Evropy UIGSE – FSE (L'Union Internationale des Guides et Scouts d'Europe – Fédération du Scoutisme Européen).

Mezinárodním dnem skautů je svátek sv. Jiří, patrona skautů, který se v Česku slaví 24. dubna. Významným dnem je rovněž Den zamyšlení 22. února.

Český skauting

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Český skauting.

Skauting na území dnešního Česka existuje od roku 1911; za jeho zakladatele je považován Antonín Benjamín Svojsík. Pod vedením Svojsíka byl český skauting zamýšlen pouze pro chlapce. Již o dva roky později ale zahájila svou skautskou činnost první dívčí družina Sasanek, o jejíž vznik se zasloužila Vlasta Koseová a Anna Berkovcová. V roce 1915 byl ustanoven dívčí odbor Junáka a dívčí oddíly se tak staly nedílnou součástí českého skautingu.[9] Během své historie byl český skauting z ideologických důvodů zakazován totalitními režimy (v roce 1940 nacisty, v roce 1950 a pak znovu 1970 komunisty). Dnes existují skautské oddíly ve většině českých měst a v mnoha venkovských obcích.[10]

V současnosti dominantní českou skautskou organizací je Junák – český skaut, z. s., s počtem členů překračujícím 75 tisíc a nadále rostoucím.[11] Je zakládající a jedinou českou členskou organizací WOSM, WAGGGS a ISGF. Vedle Junáka působí v Česku několik dalších skautských organizací, např. Svaz skautů a skautek České republiky[12] nebo Skaut – Český skauting ABS.

Skautské symboly

editovat

Skautským symbolem je lilie, převzatá ze středověké rytířské symboliky jako odkaz na čistotu; na starých mapách byla rovněž používána jako ukazatel směru. Lilie je dnes součástí znaku většiny skautských organizací.

Skautský pozdrav

editovat

Skauti se po celém světě zdraví zdviženou pravou rukou k rameni. Ruka je obrácená dlaní vpřed u skautů a skautek (mládež většinou od 12 do 15 let) se vztyčenými třemi prsty, u světlušek a vlčat (děti od 6 do 11 let) se vztyčují jen prsty dva. U starších skautů tři prsty představují tři body skautského slibu a přitom palec překrývá malíček, což symbolizuje ochranu slabších silnějšími. Spojením palce a malíčku vzniká kruh, který znamená přátelství skautů a skautek celého světa.

Čeští skauti se slovně zdraví Nazdar! a při setkání se zdraví podáním levé ruky se zaklesnutým malíčkem. Rukou při tom netřesou pouze ji stisknou.

Kontroverze

editovat
Související informace naleznete také v článku Kontroverze a konflikty skautingu.

Skauting, stejně jako každá jiná organizace, má i své kontroverzní stránky – například týkající se morálky, náboženství, antisemitismu, nacionalismu, pedofilie či kauz okolo LGBTQ+ osob.

Reference

editovat
 1. REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2004. ISBN 80-85927-85-3. S. 574. 
 2. Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. www.cnrtl.fr [online]. [cit. 2021-11-30]. Dostupné online. 
 3. Scout Method. www.scout.org [online]. [cit. 2020-10-12]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-03-11. (anglicky) 
 4. LOM, Miloň; ŠEBEK, Jaroslav. Junácký sněm 1990. Mladá Boleslav: Soukromé nakladatelství Šebek-Pospíšil, 1990. ISBN 80-852-10-01-0. Kapitola Po skautských cestách. 
 5. National Scout Organizations. www.scout.org [online]. [cit. 2020-10-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. World Organization of the Scout Movement 2017-2018 Annual Report. www.scout.org [online]. [cit. 2020-10-12]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-06-21. (anglicky) 
 7. Who we are. WAGGGS [online]. [cit. 2020-10-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 8. Census. www.isgf.org [online]. [cit. 2020-10-12]. Dostupné online. 
 9. Český skauting. www.skaut.org [online]. [cit. 2022-02-21]. Dostupné online. 
 10. Najděte nejbližší oddíl pro své dítě. skaut.cz [online]. [cit. 2020-10-12]. Dostupné online. 
 11. Výroční zpráva Junáka – českého skauta 2022. Zavzpomínej na všechno, co jsme dokázali – Skautské zpravodajství
 12. Svaz skautů a skautek České republiky - Kdo jsme. www.svazskautu.cz [online]. [cit. 2019-05-13]. Dostupné online. 

Literatura

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat