Skautská stezka

pomocný materiál při skautské výchově

Skautská stezka je pomocný materiál při skautské výchově, pomáhající rozvoji a seberozvoji skautů v České republice. Jedná se o sešitek se seznamem úkolů, znalostí, kompetencí a dovedností, které by měl skaut určité věkové kategorie ovládat. Splnění bodu se obvykle potvrzuje podpisem (vedoucího, ale u některých bodů třeba rodiče, učitele, kamaráda nebo samotného plnícího skauta). Snahou stezky je všestranný rozvoj osobnosti v různých oblastech (osobní, skautské, občanské, ekologické, sociální...). Stezka se dle věku a vyspělosti skauta dělí na stupně. Za splněný celý stupeň stezky získává skaut nášivku či odznáček na kroj. Používání stezky není povinné a mnohé oddíly s ní nepracují, popř. mají stezky vlastní, tzv. novou stezku platnou od roku 2008 používá při své činnosti více než polovina oddílů. [1]

Verze skautské stezkyEditovat

Pro mladší členy jsou určeny stezka vlčat a stezka (cestička) světlušek.[2] Před rokem 1994 nebyla podoba skautské stezky ujednocena a každý oddíl (používal-li vůbec stezku) měl vlastní verzi.

Stará stezkaEditovat

V České republice se od roku 1994 (1997) používala "Stezka skautů a skautek". Dělila se na 3 části - Nováček, 1. stupeň a 2. stupeň. Splnění bodu podepisoval skautovi rádce či vůdce. Jako podpůrný materiál sloužila kniha Skautskou stezkou od Václava Břicháčka. [3]

Nová stezkaEditovat

Tzv. nová stezka se používá od roku 2008. Stezka je motivovaná symbolickým rámcem a existuje v základní nebo fantasy variantě. Je dělena na části Nováček [4] (doba plnění cca 3 měsíce) a 4 stupně pojmenované dle živlů - Cesta země, vody, vzduchu a ohně[5], každý stupeň se plní asi jeden rok. Na novou stezku je navázána karetní hra Sacculus (hra).

Experimentální stezkaEditovat

Od roku 2016 probíhá revize skautské stezky a vzniká nová verze, známá jako experimentální stezka, která se bude několik let testovat než bude uvedena do ostrého provozu.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat