Skauting v Česku je součástí celosvětového skautského hnutí, založeného na počátku 20. století Robertem Badenem-Powellem v Anglii. Cílem hnutí je výchova mladých lidí k plnění povinností vůči sobě, svému okolí a vyšším principům a hodnotám.

Skautky na třebíčském Karlově náměstí při Dnu v krojích (24. dubna 2009)

Za ideového otce českého skautingu je považován Antonín Benjamin Svojsík, který kromě britského skautingu čerpal i z tradice lesní moudrosti (woodcraftu) Ernesta Thompsona Setona. V českých zemích působí skautské spolky od roku 1911; v současnosti má několik českých skautských organizací dohromady více než sedmdesát tisíc členů.

Současné skautské organizace v Česku

editovat

Největší česká skautská organizace se nazývá Junák – český skaut. V současné době (2023) je Junák největší dětskou organizací v Česku s více než 75 000 členy[1] a zažívá rychlý růst členské základny.[2]

Z nejrůznějších důvodů (ideologických, organizačních) kromě této organizace existují ještě další (podstatně menší)[3][4] skautské organizace, které však nejsou členy celosvětových skautských sdružení WOSM nebo WAGGGS:

Samostatným hnutím návratu k přírodě, „útěku do lesů“, blízkým junáctví, který se v České republice rozvinul, je tramping, založený na individualitě, živelnosti mimo organizace, avšak s tradicí pravidel slušnosti a ohleduplnosti vůči přírodě. Tramping byl zároveň původně označován jako "divoký skauting", dokud nenašel své pojmenování tramping inspirované romány Jacka Londona[9].

Činnost

editovat

Akce pro veřejnost

editovat

Čeští skauti pořádají řadu akcí pro veřejnost, například před Vánoci rozvážejí po celé zemi Betlémské světlo.[10]

Specifika

editovat

Světově unikátním prvkem českého skautingu je táboření v podsadových stanech.

Formulace skautského slibu v největší domácí skautské organizaci Junák – český skaut neobsahuje explicitní odkaz na Boha a byla proto předmětem kontroverzí při jednání o přijetí obnoveného Junáka do mezinárodních skautských organizací po Sametové revoluci.

Historie

editovat
 
Zakladatel českého skautingu A. B. Svojsík
Související informace naleznete také v článku Historie českého skautingu.

Zakladatelem českého skautingu byl středoškolský profesor a první náčelník skautské organizace Antonín Benjamin Svojsík, který vycházel ze skautingu Baden-Powellova. Neméně výrazný vliv měl na obsah českého skautingu před první světovou válkou a v meziválečné době i kanadský spisovatel a zálesák Ernest Thompson Seton, který u nás působil hlavně skrze Miloše Seiferta, ale Svojsíka rovněž významně ovlivnil.[11] Ve skutečnosti to byla především jeho díla, která v prvních desetiletích 20. století výrazně ovlivňovala činnost českých skautů, ať už se formálně hlásili ke Svojsíkovu Junáctví nebo k woodcraftu. Český skauting byl také od počátku uskupením nenáboženským, byť zvláště s woodcraftem do něho nepřímo pronikaly některé prvky spirituality a od sametové revoluce je duchovní dimenze skautingu plně přítomna ve slibu i principech většiny organizací. Český skauting poválečný a v závěru šedesátých let se ideově hledal. Hlavní organizace českých skautů byla i přes snahu neprovokovat nový totalitní systém třikrát rozpuštěna (1940, 1950, 1970). Český skauting po roce 1989 opět reprezentuje celá řada nezávislých spolků, které se svůj program snaží upravit pro potřeby a zájmy dětí 21. století.

Reference

editovat
 1. TROJAK, Barbora. Skautek a skautů v Česku už je přes 75 tisíc. skaut.cz [online]. 2023-03-15 [cit. 2023-11-07]. Dostupné online. 
 2. Junák - Český skaut, z.s. - Výroční zpráva 2014. www.skaut.cz [online]. [cit. 2016-03-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-12-08. 
 3. Čeští skauti mění oficiální název. Zkrátil se, ale Junák v něm zůstal. iDNES.cz [online]. 2014-03-29 [cit. 2020-03-16]. Dostupné online. 
 4. JECH, Vladislav. 100 let skautingu jako občanské iniciativy [online]. [cit. 2020-03-30]. Dostupné online. 
 5. Webové stránky YMCA skauti: https://ymcaskaut.cz/
 6. Webové stránky společnosti Skauti - S. S. V.: http://www.pesaci.skaut-ssv.cz
 7. Webová prezentace Klubu Pathfinder: http://www.pathfinder.cz
 8. Webové stránky Harcerstwo polskie: http://www.harcerstwo.cz/
 9. HURIKÁN, Bob. Dějiny trampingu. Praha: Novinář, 1990. ISBN 80-7077-432-0. 
 10. Betlémské světlo se začalo šířit z Brna do celého Česka. Skauti ho přivezli i do Českého rozhlasu. iROZHLAS [online]. Český rozhlas [cit. 2020-01-03]. Dostupné online. 
 11. ŠANTORA, Roman; NOSEK, Václav; JANOV, Slavomil, DOSTÁL, Václav. Skautské století. 1. vyd. Praha: Junák - svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum, 2012. ISBN 978-80-86825-72-4. 

Literatura

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat