Harcerství

Harcerství (pl.: Harcerstwo) je společenské a výchovné hnutí, představující polskou interpretaci skautingu. Zásady, kterými se řídí jednání harcera, shrnuje harcerský slib a harcerský zákon, u pašáků (6-10 let) jsou to slib pašáka a zákon pašáka.

Termín harcerstwo se též používá pro označení harcerských organizací v Polsku i zahraničí (v rámci polské diaspory), pokud jsou založeny na harcerském výchovném systému, případně pro označení souboru členů hnutí.

V Polsku působí tři velké harcerské organizace s celostátní působností:

Harcerství vzniklo v Polsku v letech 1910-1911 a za jeho symbolické zakladatele jsou považováni Andrzej Małkowski a Olga Drahonowska-Małkowska.

Věkové členěníEditovat

 • skřítci (pl. skrzaty, ZHR: 5-6 let)
 • pašáci (pl. zuchy, ZHP: 6-10 let, ZHR: 7-10 let)
 • harcerky a harceři (pl. harcerki i harcerze, ZHP: 10-13 let, ZHR: 10-16 let)
  • starší harcerky a harceři (pl. harcerki i harcerze starsi, jen ZHP: 13-16 let)
 • poutnice a poutníci (pl. wędrowniczki i wędrownicy, ZHP: 16-25 let, ZHR: nad 16 let)
  • staršinové (pl. starszyzna, jen ZHP: nad 25 let, pokud není instruktorem)
  • senioři (pl. seniorzy, jen ZHP: nad 55)

Instruktorem se mohou stát členové od 16 (ZHP), resp 18 (ZHR) let věku, obé organizace vyžadují zvláštní zkoušky a sliby.

HierarchieEditovat

Harcerské stupněEditovat

Harcerské stupně jsou součást harcerské výchovné metody, která má harcery motivovat k osobnímu rozvoji. Stupeň je v podstatě osvědčením toho, že jeho nositel dosáhl určité úrovně osobního rozvoje, vědění a dovedností. Vznikaly v průběhu rozvoje hnutí a jejich počet, názvy a definice se u jednotlivých organizací liší.

 • ZHP
  • ochotniczka / młodzik
  • tropicielka / wywiadowca
  • pionierka / odkrywca
  • samarytanka / ćwik
  • harcerka orla / harcerz orli
  • harcerka Rzeczypospolitej / harcerz Rzeczypospolitej
 • ZHR
  • ochotniczka / młodzik
  • tropicielka / wywiadowca
  • samarytanka / ćwik
  • wędrowniczka / harcerz orli
  • Harcerka Rzeczypospolitej / harcerz Rzeczypospolitej


Instruktorské stupněEditovat

U organizací ZHP a ZHR jsou stejné, byť se mírně liší v podmínkách, za nichž je člověk může zastávat.

 • (ZHP i ZHR):
  • průvodkyně / průvodce (pl. przewodniczka / przewodnik)
  • podharcmistryně / podharcmistr (pl. podharcmistrzyni / podharcmistrz)
  • harcmistryně / harcmistr (pl. harcmistrzyni / harcmistrz)

CitátEditovat

Harcerství je skauting plus nezávislost.
— Andrzej Małkowski

Externí odkazyEditovat