Podsadový stan

druh stanu z dřevěné podsady a na ní umístěné plachty ve tvaru A

Podsadový stan je specifický druh obytných stanů rozšířený mezi organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží (jde zejména o turistické oddíly mládeže, tábornické oddíly, pionýry, skauty etc.) zejména v Česku.

Podsadový stan

Podsadový stan byl poprvé použit českými skauty v roce 1913 na táboře Jana Pulkrábka u Pelíškova Mostu na Sázavě.[1]

Stan se skládá se z dřevěné podsady (tj. konstrukce) a konstrukce pro upevnění plachty – tj. plátěné střechy. Obvykle má stan dvě postele při každé ze stran, může však mít i postele tři (tj. tzv. účko), kdy postele jsou při každé straně stanu nebo tzv. letiště, které pokrývá celou plochu stanu.[2]

Rozměry stanu jsou většinou cca 2x2 metry s výškou podsady cca 75 cm.

Podsadový stan vznikl jako jednoduchý způsob dlouhodobého táboření. Původně se podsady vyráběly na místě táboření z krajinek (odpadové dřevo) a jako plachta sloužily dvě spojené kosočtvercové celty.

Reference

editovat
  1. ŠANTORA, Roman; NOSEK, Václav; JANOV, Slavomil, DOSTÁL, Václav. Skautské století. 1. vyd. Praha: Junák - svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum, 2012. ISBN 978-80-86825-72-4. 
  2. JANOUŠKOVÁ, Martina. Letní tábory a jejich specifika pro děti se zrakovým postižením. České Budějovice, 2015 [cit. 2018-07-25]. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. Vedoucí práce Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.. s. 33. Dostupné online.