Abraxas (mytologie)

Abraxas (řecky Αβρασαξ, Abrasax) je jméno, jímž egyptský gnostik Basileidos (kolem r. 130) označuje symbol nejvyšší bytosti, reprezentující Dobro i Zlo, v jedné entitě uctívané božstvo i obávaný démon. Z této bytosti pak vychází pět prasil: duch, slovo, prozřetelnost, moudrost a moc. Basileidovi následovníci uctívali Abraxa jako nejvyššího boha, který na svět poslal i Ježíše Krista (jehož považovali za ducha).

Abraxas
Αβρασαξ (Abrasax)
Gema se zpodobněním Abraxa, na opačné straně jsou řecky psaná jména „Iao“, „Abrasax“ a „Sabaoth“
Gema se zpodobněním Abraxa, na opačné straně jsou řecky psaná jména „Iao“, „Abrasax“ a „Sabaoth
Symboly hadi místo nohou, kohoutí hlava, bič

EtymologieEditovat

Někteří vidí původ jména v kopštině 1. století n. l., v níž by mohlo znamenat „svaté slovo“ či „svaté jméno“. Valentinus, nazývaný „nejhlubším učencem gnoze“, vykládal jméno velkého gnostického božstva Abraxas jako složeninu ze slov Ab nebo Af („budiž“) + rax nebo rak („uctíváno“) + sas nebo sax, pův. ze sadži („jméno“). Kurt Rudolph, světově uznávaný odborník na gnózi, však uvádí, že se původně jednalo o „tajemný opis jména židovského boha Jahveho, psaného čtyřmi (hebrejsky: arba = abra) souhláskami (tetragram)."[1]

MytologieEditovat

 
Starověký římský amulet s gemou Abraxa
 • Kolem 1. století n. l. se symbol Abraxas hojně vyskytoval ve formě amuletů a pečetí. Amulet, známý jako Abrasax, je symbolem gnostického slunečního božstva, podobně jako židovský Jahve[zdroj?], starověký íránský Mithra[zdroj?], keltský Belenus[zdroj?], stejně jako byl i Jesua (Ježíš) spojován se Sluncem[zdroj?]. Slovo Abraxas manifestuje to, co je mimo věc, kterou vyměřuje – odkazuje přímo na Prvotní zdroj[zdroj?]. Podobně jak se s tím setkáváme u hebrejského pojmu Ejn Sof, jež také odkazuje k pravému ne-antropomorfnímu Bohu.
 • Podle starých perských pramenů vyjadřuje tento archetyp sílu spojující vládu nad sedmi planetami, podobně jako křesťanský archanděl Michael, který je rovněž jejich vládcem.[zdroj?]
 • V sanskrtu se s tímto prapůvodním principem setkáváme v příběhu o Abhimanyovi a při tvoření vesmíru tvůrcem Brahmou.[zdroj?]
 • Ve 13. století byl symbol Abraxa také používán templářskými rytíři. Abraxas je zpodobněn na jedné z templářských pečetí s nápisem „TEMPLI SECRETUM“, která možná měla symbolizovat řádové tajemství.
 • Kult Abraxase zůstal živý až do středověku a našel v renesanci mnoho následovníků.[zdroj?] Ještě dnes existuje řada umělců, kteří se nechávají inspirovat atavistickým charakterem kultu Abraxase.[zdroj?]
 • Ve středověku byl (jako jedna z mnoha reakcí církve na rostoucí vliv masových heretických hnutí) pod tlakem inkvizice Abraxas přiřazen do démonizované kategorie čarodějnictví a černé magie. Proto je i dnes často mylně spojován se satanismem.[zdroj?]

Jméno Abraxas je spojeno s magickou formulí slova abrakadabra – jedním z názvů (původem íránského) boha Mithry[zdroj?]. Je psáno 7 hláskami, přičemž každá symbolizuje jeden den Stvoření, a jsou-li písmena jména čtena řeckým způsobem jako čísla, dávají 365 (tj. počet dní v roce). Tento symbol se nachází jak na egyptských čarodějnických papyrech[zdroj?], tak na starověkých kamenných amuletech. Na četných řeckých i římských gemách z pozdního starověku je bytost tohoto jména zobrazována s trupem člověka, hlavou kohouta (symbol fronésis, prozíravosti), nohama v podobě hadů Loga (slova) a Núse (rozumu), držící štít (symbol sofie, moudrosti) a bič (symbol dynamis, síly/potence). Abraxas v sobě spojuje a harmonicky sjednocuje božské i temné stránky, světlo a tmu, mužský a ženský princip.

VýskytEditovat

 
Gema Abraxa v knize The Gnostics and their remains, Charles W. King, 19. století

Vyskytuje se

 • na kamenných antických magických amuletech (postava s lidským tělem, kohoutí hlavou a hady místo nohou),
 • v helénistických kouzelných papyrech (symbol celosti, magické znamení a jako číslo 7),
 • na egyptských čarodějnických papyrech[zdroj?],
 • jako starožidovský symbol Boha jehož skutečné jméno je Iao.

Magická symbolikaEditovat

Je ochranným symbolem, znamením vítězství a štěstí. Jako bojovník s bičem je znamením moci a jako nositelem štítu je znamením opory a bezpečí. Abraxas je nejmocnější znamení pro neutralizaci sil černé magie a proto je od svého vzniku používán jako ochranný a podpůrný amulet.

Ve zvířecí říši byl Abraxas manifestován havranem (věřilo se, že Abraxas se může lidem zjevit v této podobě). V numerologii s číslem 7 (vládne sedmi planetám, sedmi dnům Stvoření, má 7 písmen). Mezi planetami znázorňuje Slunce (vládce všech planet, vládce světla, vítěz nad temnotou). Jako časový úsek znázorňuje celý cyklus. Je symbol celistvosti a jméno boha roku (číselná hodnota jména je 365; a = 1, b = 2, r = 100, x = 60, s = 200). Abraxas je kouzelné slovo složené z počátečních písmen hebrejského Božího jména.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. RUDOLPH, Kurt. Gnóze. Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7021-947-8. S. 309. 

Externí odkazyEditovat