Železniční trať Rakovník–Mladotice

železniční trať v Česku

Železniční trať Rakovník–Mladotice je jednokolejná regionální trať. Provoz na trati byl zahájen v roce 1899. Sjízdný úsek Rakovník – Kralovice u Rakovníka je v jízdním řádu pro cestující uváděn v tabulce číslo 162.

Rakovník–Mladotice
Trať mezi zastávkami Lubná a Zavidov
Trať mezi zastávkami Lubná a Zavidov
Stát ČeskoČesko Česko
Číslo 162
Provozovatel dráhy Správa železnic
Technické informace
Délka 37,8 km
Rozchod koleje 1435 mm (normální)
Napájecí soustava neelektrizovaná trať
Maximální sklon 24 ‰
Počet kolejí 1
Maximální rychlost 60 km/h
Mapa trati
Map
Externí odkazy
Geodata (OSM) OSM, WMF
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Průběh trati
Legenda
Rakovník
trať do Mostu
1,173 Odb Rakona trať do Bečova n. T.
4,669 Lubná
6,766 Příčina
11,165 Zavidov
14,782 Všesulov
17,442 Čistá
Strachovický most
21,531 Strachovice
24,621 Kožlany
26,955 Kralovice u Rakovníka
31,59 Trojany
Mladotický potok
trať do Žatce
38,895 Mladotice
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Historie editovat

Trať byla postavena akciovou společností Místní dráha Rakovník–Mladotice, k jejímu zprovoznění došlo 9. července 1899. Pro stavbu dráhy poskytla česká země 70% garanci základního kapitálu, který činil 3 860 350 korun. Kromě toho poskytla také garanci zúročení prioritních akcií ve výši 4,76 % základního kapitálu. Stát pomohl trati převzetím kmenových akcií ve výši 375 400 korun, zbylou částku 614 000 korun sehnali místní zájemci.[1] Od počátku zde byl provoz zajišťován státními drahami (kkStB, později ČSD). Společnost Místní dráha Rakovník–Mladotice, vlastník tratě, byla zestátněna v roce 1925 podle zákona č. 156/1925 Sb.[2][3]

Zastavení provozu v úseku Čistá – Mladotice editovat

K 1. lednu 1997 byla kvůli špatnému technickému stavu trati zastavena doprava z Čisté do Mladotic, České dráhy zajistily náhradní autobusovou dopravu, místními nazývanou „vlakobus“.

Obnovení provozu v úseku Čistá – Kralovice u Rakovníka editovat

V roce 2001 byl zrekonstruován traťový úsek z Čisté do Kralovic u Rakovníka a byl na něm obnoven provoz. Oprava 9,5 km dlouhého úseku stála 38 milionů korun. V prosinci 2001 se tak obyvatelé Kralovic a Kožlan opět dočkali vlakového spojení se Středočeským krajem.

Od jízdního řádu 2013/2014 měl být na tomto úseku opět zastaven provoz, protože Plzeňský kraj odmítl objednat dopravu na svém úseku. Na provoz tří párů vlaků o víkendu a jednoho v pracovní dny se pak rozhodla přispívat města Kralovice a Kožlany.[4]

Zrušení každodenního provozu editovat

V roce 2021 oznámil Středočeský kraj záměr zastavit nebo výrazně omezit dopravu na některých lokálních tratích po celém kraji z důvodu nízkého využití a vysokých nákladů. Mezi ně byla zařazena i tato trať. Pravidelný každodenní provoz vlaků zde byl v prosinci 2021 ukončen.[5]

Víkendový provoz Rakovník – Kralovice editovat

Podle jízdního řádu 2021/2022 jezdil na trati pouze jeden sezónní víkendový pár Rakovnického rychlíku dopravce KŽC Doprava.[6] Provoz pokračoval i v jízdním řádu 2022/2023.[7]

Poté, co Středočeský kraj dopravu na trati odmítl objednávat, od 10. prosince 2023 svazek 77 obcí ODORAK (Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti) spolu s Plzeňským krajem zajistil v úseku Kralovice – Rakovník pravidelnou celoroční víkendovou dopravu u dopravce Die Länderbahn CZ čtyřmi páry vlaků každou sobotu i neděli, motorovými jednotkami RegioSprinter. Dopravu většinově hradí spolek ODORAK namísto Středočeského kraje, zbylou část hradí Plzeňský kraj. Plzeňský kraj přitom deklaroval snahu obnovit trať a prodloužit provoz až do nové zastávky u Mariánské Týnice. Na lince platí tarif Pražské integrované dopravy, jízdenky Integrované dopravy Plzeňského kraje jsou zde uznávány, ale nikoliv vydávány. Na lince je uznáván také tarif dopravce.[8] Součástí plánu bylo i ukončení provozu Rakovníckého rychlíku.[7]

Pro jízdní řád 2024 (od prosince 2023) byly Rakovnické rychlíky ukončeny v Rakovníku. Náhradou za ně zavedl týž dopravce Kralovický rychlík, který jezdí v dřívější trase Rakovnického rychlíku, ale nestaví nikde mezi Berounem a Rakovníkem a jezdí pouze příležitostně, pětkrát do roka (v červnu Noc kostelů v Mariánské Týnici a Kralovická pouť, v červenci Anenská pouť v Čisté, v září divadelní pouť v Mariánské Týnici a v prosinci jako Mikulášský vlak), a oproti Rakovnickému rychlíku jede výrazně později. Zatímco Rakovnický rychlík v roce 2023 dojížděl do Kralovic kolem 12 hodin a zpět vyjížděl po půl třetí, Kralovický dojíždí do Kralovic před půl šestou večer a zpět vyjíždí před tři čtvrtě na sedm. Zatímco na Rakovnickém rychlíku platí i tarif PID a tarif ČD, v Kralovickém rychlíku pouze tarify KŽC a OneTicket.

Další osud nesjízdného úseku Kralovice u Rakovníka – Mladotice editovat

 
Most přes Mladotický potok v roce 2011

Úsek Kralovice u Rakovníka – Mladotice, na němž se nachází ještě stanice Trojany, zůstává nadále nesjízdný. Na řadě míst jsou rozkradené kolejnice, křížení se silnicemi již ani nejsou označena jako železniční přejezdy, trať je silně zarostlá náletem.

V úseku byla i po zprovoznění tratě z Čisté do Kralovic zachována náhradní autobusová doprava. Od roku 2012 byla podle článku ZSPD „začleněna mezi linky ČSAD“, nadále na ní však platí tarif ČD.[9]

Na návrh SŽDC bylo 29. listopadu 2010 zahájeno správní řízení o zrušení úseku Kralovice u Rakovníka – Mladotice. Dne 9. prosince 2010 rozhodlo ministerstvo o přerušení řízení z důvodu, že SŽDC v žádosti chybně identifikovala dráhu GPS souřadnicemi. Žadatel byl vyzván, aby nedostatek v přiměřené lhůtě odstranil. Ke 30. srpnu 2012 bylo správní řízení o zrušení trati v úseku Kralovice u Rakovníka – Mladotice kvůli odmítavému stanovisku dotčených obcí a drážních spolků zastaveno.[10]

Trať byla následně nabídnuta k prodeji. Její odkup by však vyšel na desítky milionů korun.[11] Oprava trati by podle propočtů SŽDC z roku 2004 stála 80 milionů korun, pokud by po ní jezdily jen lehké vlaky omezenou rychlostí. Pokud by po trati měly jezdit namísto lokálky klasické osobní a nákladní vlaky, pak by v cenách roku 2004 stála oprava 140 milionů. Jen obnova mostu přes Mladotický potok by spotřebovala nejméně 20 milionů.[12]

 
Opuštěné nádraží v Trojanech, zarostlé v lese pobliž Olšanské hájovny, pěšky i autem zhruba 2,5 km od vsi Trojany
 
Zarostlá trať poblíž Mladotic v roce 2024
 
Přechod obnovené Staré plaské cesty přes nesjízdný úsek trati v místě u Mariánské Týnice, kde by město Kralovice chtělo zřídit zastávku
 
Většina přejezdů na zrušeném úseku je již stavebními úpravami znehodnocena, na snímku přejezd na zhlaví nádraží Trojany

V letech 2012 a 2013 byla traťová tabulka 162 v knižním jízdním řádu nazvaná „Rakovník – Kralovice u Rakovníka a zpět“, ale pod ní byl otištěn ještě zjednodušený výpis jízdního řádu části autobusové linky 460790 (jedná se o linku Kralovice – Manětín – Rabštejn nad Střelou) s poznámkou, že v úseku Kralovice, žel. st. – Mladotice, žel. st. na ní platí také tarif ČD. Ačkoliv se poznámka věnovala tomu, které zastávky jsou tarifními body ČD, kilometrické údaje pro tento úsek nebyly uvedeny ani v jedné z tabulek. Zároveň knižní vlakový jízdní řád uváděl, že pro spojení Královice–Plzeň lze o sobotách a nedělích použít též vybraných spojů linky 460805, ale k nim žádnou tarifní informaci neuváděl.

V knižním jízdním řádu pro rok 2014 byla již trať 162 zkrácena a přejmenována do úseku „Rakovník – Čistá a zpět“. Traťová tabulka platná od 7. dubna 2014 však trať opět prodloužila do Kralovic se třemi páry víkendových spojů (ráno, odpoledne a večer) jedoucími až do Kralovic, odpolední pár spojů v některých obdobích jezdí dokonce denně. O náhradní dopravě mezi Kralovicemi a Mladoticemi již v jízdním řádu pro rok 2014 není žádná zmínka.

V listopadu 2014 byla trať Kralovice – Mladotice (11,345 km, nabídková cena v prvním kole 27 115 060 Kč) jednou z pěti tratí, které stát nabídl k prodeji.[13]

4. června 2015 se na webu petice24.com objevila petice za záchranu trati v celé její délce. Od 4. června 2015 do 20. října 2020 zde nasbírala 874 podpisů. Jedním z členů petičního výboru byl starosta Mladotic Zdeněk Slach, obecní úřad v Mladoticích byl také udán jako adresa pro zasílání podepsaných petičních archů. Druhým členem petičního výboru byl starosta Kralovic Karel Popel, třetím Pavel Tintěra z Čisté.[14]

Správa železniční dopravní cesty trať opakovaně nabízela k prodeji, ovšem neúspěšně. O rozkradenou a zarostlou trať neměl nikdo zájem. V roce 2018 ji Správa železniční dopravní cesty nabídla bezúplatně obcím. Mladotice o trať zájem měly, jenže podmínkou bylo zajištění nejméně čtyř spojů denně, zatímco Plzeňský kraj, který obnovu podpořil, přislíbil pouze dva. Vzhledem k tomu, že podle mluvčí SŽDC Radky Pistoriusové vyčerpala státní organizace všechny legální kroky pro záchranu trati, zahájilo ministerstvo dopravy v roce 2018 na návrh SŽDC správní řízení o jejím zrušení.[15]

Obce podél trati však i po letech usilovaly o to, aby se provoz na trati obnovil.[16] Proto byl založen spolek s názvem Místní dráha Rakovník – Mladotice, který o záchranu tratě usiluje.[17]

Rok 2019 se nesl v duchu oslav 120 let dráhy Rakovník–Mladotice. Při této příležitosti byl v sobotu 7. září vypraven „retrorychlík“ z pražského hlavního nádraží jedoucí přes Křivoklát, Rakovník až do Kralovic u Rakovníka, kde provozovaná část trati končí. Dále byl z Rakovníka do Kralovic vypraven motorový vůz M131 a z Plzně do Mladotic vyjela historická parní souprava. Ta měla ještě uskutečnit mimořádnou jízdu tam a zpět mezi Mladoticemi a Plasy, ovšem tak se nestalo. V nesjízdném úseku mezi Kralovicemi u Rakovníka a Mladotice bylo možné se svézt náhradní autobusovou dopravou, kterou tvořila Škoda 706 RTO. Spolek Místní dráha Rakovník – Mladotice nechal vydat knihu nazvanou Sto dvacet let z Rakovníka do Mladotic po kolejích, která byla k dostání na akci za akční cenu 195 korun a dále se prodávala výroční turistická známka „No. 2451 - 120 let dráhy Rakovník - Mladotice“.[18]

Stanice a zastávky editovat

Navazující tratě editovat

Rakovník editovat

Mladotice editovat

 • Trať 160 Plzeň – Mladotice – Blatno u Jesenice – Žatec (– Most)

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. PAVLÍČEK, Stanislav. Naše lokálky. Místní dráhy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-13-6. S. 100. 
 2. Zákon ze dne 25. června 1925, podle kterého nabývá stát drah zaručených státem anebo zemí českou [online]. Aspi.cz [cit. 2013-06-11]. Dostupné online. 
 3. JELEN, Miroslav. Zrušené železniční tratě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Dokořán, 2009. ISBN 978-80-7363-129-1. S. 107–108. 
 4. Michal Jaroš: Provoz vlaků do Kralovic bude částečně utlumen, ŽelPage.cz, 10. 12. 2013
 5. HOLAKOVSKÝ, Milan. Osud 12 lokálek je zpečetěn. Na polovině tratí se doprava zastaví, rozhodl kraj [online]. Deník.cz, 2021-08-30 [cit. 2021-12-11]. Dostupné online. 
 6. Jízdní řád 2022. [s.l.]: Správa železnic, 2021. Dostupné online. S. 347.  Archivováno 5. 12. 2021 na Wayback Machine.
 7. a b SŮRA, Jan. Na lokálku z Rakovníka do Kralovic se má vrátit celoroční provoz. Zdopravy.cz [online]. Avizer Z, 2023-07-29 [cit. 2023-07-30]. Dostupné online. 
 8. Vracíme život na koleje, informační leták z října 2023
 9. Zrušená trať Kralovice-Mladotice Archivováno 25. 5. 2013 na Wayback Machine., Zlínský spolek přátel dopravy, 19. 3. 2013
 10. Veřejná vyhláška - Opravné usnesení o přerušení řízení ve věci zrušení části regionální dráhy Kralovice – Mladotice[nedostupný zdroj], Ministerstvo dopravy, 7. 1. 2011
 11. Železničáři zastavili zrušení mladotické trati. Nechcete ji?, Denik.cz, 11. 9. 2012
 12. Obce na Plzeňsku se nechtějí vzdát opuštěné tratě, stát ji chce prodat, iDNES.cz, 13. 7. 2011
 13. Michal Pavec: Chcete si koupit železnici? Stát poprvé prodá funkční tratě, Lidovky.cz, 20. 11. 2014
 14. Obnova železniční dopravy na trati Rakovník-Kralovice-Mladotice, Petice.com, petice vložena 4. 6. 2015
 15. Lukáš Milota, jik: Nechte nám železnici! Volají obyvatele Mladotic a Kralovic, Český rozhlas Plzeň, 25. 4. 2019
 16. Nad budoucností železniční tratě mezi Mladoticemi a Kralovicemi visí otazník, Český rozhlas Plzeň, 16. 4. 2017, čer, jik
 17. Místní dráha Rakovník Mladotice, z.s.. mistni-draha-rakovnik-mladotice.webnode.cz [online]. 2018-10-12 [cit. 2024-03-03]. Dostupné online. 
 18. S.R.O, Gappa Solutions. Turistické známky. www.turisticke-znamky.cz [online]. [cit. 2024-03-03]. Dostupné online. 

Literatura editovat

 • FÁK, Jiří; HARTL, Roman. Sto dvacet let z Rakovníka do Mladotic po kolejích. Mladotice: Spolek Místní dráha Rakovník - Mladotice, 2019. 112 s. ISBN 978-80-270-6992-7. 

Externí odkazy editovat