Integrovaná doprava Plzeňského kraje

integrovaný dopravní systém v Česku

Integrovaná doprava Plzeňského kraje (IDPK), dříve Integrovaná doprava Plzeňska (IDP), je integrovaný dopravní systém veřejné osobní dopravy v Plzeňském kraji s přesahy do Karlovarského, Ústeckého, Středočeského a Jihočeského kraje. Systém byl spuštěn roku 2002 v oblasti asi do 15 km od středu Plzně, v roce 2012 byl rozšířen do okruhu asi 35 km od Plzně a v roce 2018 do zbytku kraje. V roce 2023 IDPK zahrnoval již přes 80 zón včetně šesti v sousedním Bavorsku.[1] Do systému je zahrnuta městská hromadná doprava v Plzni (tramvaje, trolejbusy, autobusy), regionální autobusové linky a také regionální i dálková železniční doprava na území IDPK včetně vlaků kategorie IC a EC.

Integrace spočívá jednotném jízdním dokladu, který funguje mezi všemi zapojenými dopravci, na následujících nosičích jízdného - papírová jízdenka, mobilní aplikace, Plzeňská karta a příbuzné karty (Mariánská, Karlovarská). V letech 2002–2007 vykonávala činnosti organizátora systému společnost Plzeňský holding a. s., stoprocentně vlastněná městem Plzní, která byla k 1. lednu 2007 zrušena. V následujících letech faktickým organizátorem byly Plzeňské městské dopravní podniky a. s. K 1. květnu 2010 založil Plzeňský kraj (66 %) společně s městem Plzní (34 %) společnost POVED s. r. o. (Plzeňský organizátor veřejné dopravy), která vykonává servisní služby pro své zřizovatele i další obce a fakticky se ke dni svého založení stala mimo jiné i organizátorem IDP.[2]

Způsob integrace a tarif editovat

Integrace spočívá v možnosti zakoupení a aktivace předplatného časového jízdného na Plzeňské kartě, toto předplatné časové jízdné je uznáváno na linkách a spojích všech dopravců začleněných do IDPK. Plzeňskou kartu je možné využít jako elektronickou peněženku pouze u dopravců začleněných do IDPK tj. PMDP, Arriva střední Čechy s.r.o. a AD-Miroslav Hrouda, Město Blovice a ČSAD autobusy Plzeň. Projekt Plzeňské karty byl uveden do provozu 1. května 2004 společností Plzeňský holding, a. s., později byl převeden na Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Jednotlivé jízdenky prodávané dopravci (včetně elektronických jízdenek aktivovaných na kartě Plzeňská jízdenka) zůstávají nepřestupné a nejsou integrovanými jízdními doklady Integrované dopravy Plzeňska. Časové předplatní jízdenky je možné zakoupit a aktivovat na Plzeňské kartě v rozsahu - roční (380denní) a šestiměsíční (190denní) a tzv. volný tarif (1–123 dní), žákovské časové předplatní jízdenky pro vnější tarifní zónu nebo více zón nebo jejich kombinaci s vnitřní zónou mají navíc měsíční variantu.

Pro nepravidelné cestující existují čipové předplatní Plzeňské jízdenky, které slouží jako elektronická peněženka a nosič pro aktivaci jednotlivých jízdenek.

Od roku 2020 bude integrováno i jednotlivé jízdné v rámci IDPK, které bude platit ve všech autobusových linkách objednávaných krajem i ve všech vlacích a na vybraných linkách MHD včetně všech linek MHD v Plzni. 14. června bude zaveden nový tarif pro linkové autobusy, cena za jednu jízdu v linkovém autobuse bude 12 Kč, 6 Kč a 3 Kč (plné a zlevněné jízdné). Od 1. července 2020 proběhne další vlna integrace, bude zaveden přestupní tarif IDPK.[3]

 • Pro cesty v rámci území IDPK osobními a spěšnými vlaky je možné použít pouze tarif IDPK, pokud si cestující kupujet jízdenku na nádraží nebo ve vlaku. Pokud k nákupu jízdenky použije e-shop ČD nebo mobilní aplikaci Můj vlak, i v těchto prodejních kanálech se nabídne jízdenka IDPK (u regionální dopravy jako primární nabídka); tarif ČD TR10 se uznává pouze pro mezikrajské cesty a v rámci síťových nabídek.
 • Pro cesty v rámci území IDPK rychlíkem nebo expresem může cestující využít jak tarif IDPK, tak tarif dopravce.
 • Pro cesty mimo území IDPK cestující využije tarif dopravce.
 • Ve vlacích ČD i nadále na území IDPK platí tyto jízdenky: IN100, IN Business, IN Senior, Celodenní jízdenka (síťová), Skupinová víkendová jízdenka (síťová), Jízdenka na léto, Kilometrická banka či všechny mezinárodní jízdní doklady

Tarifní zóny editovat

Původní podoba editovat

Původně, od 1. ledna 2002, se síť dělila na vnitřní (centrální) tarifní zónu P (IDP-P, město Plzeň a několik okolních obcí) a vnější zónu Z (IDP-Z), která zahrnovala oblast asi do 13–17 km od středu Plzně. K vnitřní tarifní zóně P patřily kromě města Plzně i obce Dýšina, Chrást, Kyšice v okrese Plzeň-město, Starý Plzenec, Vejprnice a Tlučná v okrese Plzeň-sever a Smědčice v okrese Rokycany.

Úpravy 2012 editovat

Od 1. dubna 2012 nese vnitřní zóna označení 001 Plzeň a byla omezena jen na území města Plzně, na němž může město Plzeň svými nařízeními v mezích zákona regulovat ceny. Vnější oblast, za hranicemi města Plzně, byla rozdělena do řady tarifních zón. Tarifní zóny od 1. dubna 2012 (většina zón zahrnuje více obcí, pojmenována je podle nejvýznamnější):

Pokrytí celého kraje editovat

S rozšížením IDP na území celého kraje v roce 2018 vznikly další zóny, celkem existovalo 40 zón.[4] S reorganizací v roce 2020 se hranice některých zón změnily, také vznikly další čtyři zóny na území Plzeňského kraje a čtyři v sousedních krajích.

V roce 2023 již existovalo v rámci IDPK přes 80 zón, z toho 12 převážně na území sousedních krajů a šest v zahraničí na území Bavorska.[1]

Rozsah sítě editovat

Součástí systému IDPK jsou všechny linky MHD Plzeň.

Regionální či dálkové autobusové linky má do systému IDPK začleněny především dominantní celokrajský dopravce ČSAD autobusy Plzeň a. s.

Arriva Střední Čechy a. s. má do systému začleněny pouze úseky linek:

 • 210046 Hořovice – Plzeň
 • 149101 Praha – Plzeň – Tachov (pouze do března 2012)
 • 210035 Hořovice – Komárov – Strašice (od 1. dubna 2012)
 • 470800 Strašice – Praha (od 1. dubna 2012)

Autobusová doprava-Miroslav Hrouda má v systému začleněny linky:

 • 470560 Zbiroh – Lhota pod Radčem – Holoubkov – Plzeň
 • 470540 Rokycany – Holoubkov – Zbiroh (od 1. dubna 2012)
 • 470530 Zvíkovec – Zbiroh – Rokycany – Hrádek (od 1. dubna 2012)
 • 475010 Rokycany, aut. nádraží – Jižní předměstí – nemocnice – městský hřbitov (MHD Rokycany, od 1. dubna 2012)

Město Blovice má do systému IDP od 1. dubna 2012 začleněnu jednu autobusovou linku, kterou samo provozuje:

 • 450007 Blovice – Štítov – Chocenice – Ždírec – Blovice

Do systému jsou do března 2012 zahrnuté osobní a spěšné vlaky na tratích a úsecích:

Kromě úseků označených podle čísel tratí je samostatně zmiňovaná takzvaná Plzeňská linka Kozolupy – Plzeň hlavní nádraží – Blovice, která je provozována jako linka průjezdná uzlem Plzeň hlavní nádraží a je vedena průběžně po trati 170 (směr Plzeň - Cheb) a trati 190 (Plzeň - České Budějovice).

Po změnách od 1.7. 2020 budou již integrované všechny železniční linky na území Plzeňsého kraje.

Rozšíření v roce 2012 editovat

Od 1. dubna 2012[5] došlo k rozšíření území IDP z dosavadních 44 obcí Plzeňského kraje na 194 obcí (původně avizováno 196 obcí), tj. do IDP bylo začleněno 150 nových obcí (zdroj zmiňuje 152 obcí). Systém IDP byl rozšířen do okruhu asi 35 km od Plzně a zahrnoval například obce Radnice, Mýto a Mirošov v okrese Rokycany, Blovice, Přeštice, Merklín a Stod v okrese Plzeň-jih, Plasy, Heřmanova Huť, Plešnice, Všeruby a Dolní Bělá okrese Plzeň-sever, přičemž údajně neměl žádný nový dopravce přibýt,[6] podle zveřejněného seznamu linek však bylo v systému zapojeno i město Blovice jako provozovatel jedné autobusové linky.

Rozšíření v roce 2018 editovat

1.7. 2018 bylo území IDP rozšířeno na celý Plzeňský kraj a do vybraných lokalit za hranicemi kraje.[4] Do systému bylo zařazeno dalších 531 obcí.

Vývoj veřejné dopravy v Plzeňském kraji editovat

Na začátku roku 2012 začal Plzeňský kraj s vyhlašováním výběrových řízení na provozování autobusové dopravy.

Na základě rozboru z roku 2010 byl jako první vybrán provozní celek Radnicko (včetně Zbirožska) v severním Rokycansku. Před výběrovým řízením kraj v této oblasti přispíval ročně 34 miliony korun včetně DPH na 26 linek, z nichž 20 provozovala ČSAD autobusy Plzeň a. s. a 6 linek Autobusová doprava Miroslav Hrouda. Výběrové řízení, historicky první tendr na autobusovou dopravu v Plzeňském kraji, bylo vypsáno na 20 linek na období od 9. prosince 2012 do prosince 2020, za 8 let by dotace měla činit cca 200 milionů Kč bez daně.[7] V říjnu 2012 uspěla v tomto výběrovém řízení Autobusová doprava Miroslav Hrouda, za ní se podle vyhodnocení umístili další zájemci, PROBO BUS a. s., ČSAD autobusy Plzeň a. s. a ČSAD Slaný a. s.[8][9][10]

Další výběrové řízení se má týkat autobusové dopravy na Kralovicku od prosince 2013, do roku 2019 pak musí projít soutěžemi všechny autobusové a vlakové linky.[7]

Zúčastnění dopravci editovat

Související články editovat

Reference editovat

 1. a b Plánky a schémata. idpk.cz [online]. [cit. 2023-08-13]. Dostupné online. 
 2. Informace o členech ČAOVD a jejich systémech Archivováno 13. 5. 2012 na Wayback Machine., Česká asociace organizátorů veřejné dopravy
 3. Tarif od 14. 6. 2020 [online]. POVED [cit. 2020-06-02]. Dostupné online. 
 4. a b Rozšíření IDP od 1. 7. 2018 do celého kraje [online]. [cit. 2020-06-02]. Dostupné online. 
 5. Linky IDP od 1. 4. 2012[nedostupný zdroj]
 6. Integrovaná doprava Plzeňska se rozšíří Archivováno 22. 12. 2011 na Wayback Machine., POVED, 15. 9. 2011, Gabriela Karníková
 7. a b Plzeňský kraj začal s vyhlašováním tendrů na autobusovou dopravu, iDnes.cz, 21. 1. 2012, jak (Jaroslava Šašková)
 8. Rada Plzeň. kraje: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v nabídkovém řízení, BUSportál.cz, 30. 10. 2012, dabra
 9. Rada Plzeňského kraje, usnesení č. 6402/12 ve věci: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v nabídkovém řízení Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v Plzeňském kraji pro celek Radnicko, zasedání č. 118, datum konání 22. 10. 2012, odkaz (již nefunkční)[nedostupný zdroj], Google cache[nedostupný zdroj]
 10. Veřejná zakázka: Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v Plzeňském kraji pro celek Radnicko (nabídkové řízení)[nedostupný zdroj], Centrální nákup

Externí odkazy editovat