Otevřít hlavní menu

Šineár (hebrejsky שִׁנְעָר Šin'ar, Septuaginta Σεννααρ Sennaar, "říční krajina") je širší označení pro Mezopotámii, které bylo v osmi případech použito v Hebrejské bibli.[1] V knize Genesis 10:10 je psáno, že počátkem Nimrodova království byl "Babylón, Erek, Akad a Kalné v zemi Šineáru".[2] Další kapitola, 11:2, popisuje Šineár jako pláň, osídlenou po povodni, kde lidstvo, stále ještě hovořící jediným jazykem, postavilo Babylonskou věž. V knize Genesis 14:1,9 je Šineár zemí pod vládou krále Amrafela, který vládl Babylónu. "Šineár" je dále zmiňován v Knize Jozue 7:21; Izajášově 11:11; a Zacharjášově 5:11, v podstatě jako synonymum pro Babylonii.

Starověká
Mezopotámie
Dějiny Mezopotámie
Eufrat - Tigris
Sumer
Eridu - Kiš - Uruk - Ur
Lagaš - Nippur
Elam
Súsy - Anšan
Akkadská říše
Akkad - Mari
Amorité
Isin - Larsa - Ekallatum
Babylonie - Novobabylonská říše
Babylón - Borsippa - Chaldea
Přímořská říše
Asýrie - Novoasyrská říše
Aššúr - Nimrud
Dúr Šarrukín - Ninive
Chronologie panovníků
Sumer
Akkad
Asýrie
Babylonie
Enúma eliš - Gilgameš
Marduk - Aššúr - Sín
Enlil - Anunnaki
Jazyky
Sumerština - Elamština
Akkadština - Aramejština
Churritština - Chetitština

Pokud se Šineár skládal z Babylónu i z Erechu (biblický název pro Uruk), pak souhrnně označoval celou jižní Babylonii. Jakákoliv příbuznost se Šumerem, akkadským pojmenováním nesemitské populace (kteří se sami nazývali Kengirové), není vědecky dokázána a je předmětem nejrůznějších spekulací. Egyptské pojmenování Babylonie/Mezopotámie bylo Sngr (Sangara), totožné s názvem Sanhar uváděného v Amarnské korespondenci. Někteří učenci posouvají Šineár až na sever Mezopotámie, poukazujíce na Knihu Jubileí 9:3, která přisuzuje "Šineár" Aššúru. I když, kapitola 10:20 tvrdí, že Věž byla postavena z bitumenu pocházejícího "z moře Šineárského". Jiní vědci (např. David Rohl) věří, že Babylonská věž se nacházela v Eridu, kdysi ležícího v Perském zálivu. Zde byly nalezeny masivní ruiny starověkého zikkuratu, postaveného z živice.

ReferenceEditovat

  1. Jewish Encyclopedia (1906): Shinar
  2. Gn 10, 10 (Kral, ČEP)