Šášina rezavá

druh rostliny

Šášina rezavá (Schoenus ferrugineus) je vlhkomilná rostlina, jeden za dvou druhů rodu šášina, které se v České republice vyskytují. Přestože je původním druhem české květeny, je pro své náročné ekologické požadavky blízko vymizení a je považována za ohroženou.

Jak číst taxoboxŠášina rezavá
alternativní popis obrázku chybí
Šášina rezavá (Schoenus ferrugineus)
Vědecká klasifikace
Říše rostliny (Plantae)
Podříše cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída jednoděložné (Liliopsida)
Řád lipnicotvaré (Poales)
Čeleď šáchorovité (Cyperaceae)
Rod šášina (Schoenus)
Binomické jméno
Schoenus ferrugineus
L., 1753
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Nákres šášiny rezavé

VýskytEditovat

Poměrně řídce se vyskytující druh je rozšířen v pásu od Britských ostrovů přes Francii, Německo a střední Evropu až do Běloruska a na Ukrajinu. Severní hranice rozšíření probíhá Dánskem, jihem Skandinávii a Pobaltím, jižní hranice Švýcarskem, Itálii a Slovinskem až po Rumunsko a Bulharsko. Obvykle se jedná jen o ostrůvkovitý výskyt s velkými vzdálenosti mezi lokalitami, souvislejší areál se nachází jen v přialpské oblasti.[1]

V České republice šášina rezavá vyrůstá jen na několika posledních lokalitách v Polabí. Ty se nacházejí v národních přírodních památkách Polabská černava a Všetatská černavaokrese Mělník a Hrabanovská černavaokrese Nymburk.[2]

EkologieEditovat

Druh potřebuje ke svému zdárnému růstu úzce vymezenou ekologickou amplitudu. Vyskytuje se pouze na slatinách nebo v okolí vývěrů minerálních pramenů, kde je stabilně vysoká hladina podzemní vody s velkým obsahem uhličitanů.[2]

PopisEditovat

Trsnatá vytrvalá rostlina dosahuje výšky 10 až 30 cm. Z plazivého oddenku rostou v hustých trsech tuhé lodyhy vespod obalené červenohnědými pochvami úzkých listů se žlábkovitou čepelí, listy dorůstají do třetinové délky lodyhy. Na konci lysé lodyhy vyrůstají ve vrcholovém květenství dva až tři rezavě hnědé klásky. Stažené květenství o průměru 1 cm je podepřeno dvěma listeny s pochvami které jsou zhruba stejně dlouhé jako květenství samo. Klásek o délce 8 mm má ve dvou řadách 6 mm dlouhé plevy s hladkým kýlem. Nejspodnější dvě až tři jsou bez květů, obvykle dvě až tři vyšší mají oboupohlavné květy a nejvyšší jen samčí květy. Květ má tři až šest okvětních štětinek, tři tyčinky a čnělku s tříramennou bliznou. Rozkvétají v červnu a červenci, opylovány jsou větrem. Rostliny jsou tetraploidy s 2n = 76.

Plody jsou trojboké tvrdé nažky s krátkým hrotem. Bývají dlouhé asi 1,5 mm a váží 0,3 mg. Po dozrání drží dlouho ve květenství, po okolí se na krátké vzdálenosti rozšiřují větrem, případně je mohou roznášet zvířata v srsti. Rostlina se také rozmnožuje rozrůstáním oddenku.[2][3][4][5]

OhroženíEditovat

Původní lokality šášiny rezavé zanikly v mnoha případech odvodněním stanovišť, těžbou rašeliny nebo intenzifikaci zemědělství. Likvidaci druhu podporuje i kosení travnatých porostů nebo jejich spásání v době, kdy rostlinám ještě nedozrála semena. Stejné problémy s jejím úbytkem jsou téměř ve všech okolních zemích. V České republice je šášina rezavá prohlášena za kriticky ohrožený druh a je chráněna zákonem podle §1 „vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb. ve znění vyhl. č. 175/2006 Sb.“. Do stejné kategorie (C1t) je zařazena i novým „Červeným seznamem cévnatých rostlin České republiky z roku 2012“.[2][4][6][7]

ReferenceEditovat

  1. DÍTĚ, Daniel; PUKAJOVÁ, Drahoslava. Schoenus ferrugineus L., ohrozený druh flóry. Buletin Slovenskej botanickej spoločnosti [online]. Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, Bratislava, 2003 [cit. 24.01.2015]. Čís. 25, s. 99-107. Dostupné online. ISSN 1337-7043. (slovensky) 
  2. a b c d DÍTĚ, Daniel. BOTANY.cz: Šášina rezavá [online]. O. s. Přírodovědná společnost, BOTANY.cz, rev. 31.10.2008 [cit. 2015-01-24]. Dostupné online. (slovensky) 
  3. LAUBER, Konrad; WAGNER, Gerhart. Flora Helvetica. Bern: Verlag Paul Haupt 1613 s. ISBN 3-258-05735-4. Kapitola Cyperaceae, s. 1282. (německy) 
  4. a b Databáze C1 rostlin: Šášina rezavá [online]. Informační systém ochrany přírody, AOPK ČR, Praha [cit. 2015-01-24]. Dostupné online. (česky) 
  5. ANDERBERG, Arne. Den virtuella floran: Schoenus ferrugineus [online]. Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, SE, rev. 08.07.2008 [cit. 2015-01-24]. Dostupné online. (švédsky) 
  6. Vyhláška MŽP ČR . 395/1992 Sb. ve znění vyhl. č. 175/2006 Sb. [online]. Ministerstvo životního prostředí ČR [cit. 2015-01-24]. Dostupné online. (česky) 
  7. GRULICH, Vít. Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia [online]. Botanický ústav, AV ČR, Průhonice, 2012 [cit. 24.01.2015]. Roč. 84, čís. 3, s. 631-645. Dostupné online. ISSN 0032-7786. (anglicky) 

Externí odkazyEditovat