Západočeská univerzita v Plzni

veřejná vysoká škola

Západočeská univerzita v Plzni (zkracováno ZČU) je univerzitní česká vysoká škola se sídlem v Plzni, která byla založena roku 1991 sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty v Plzni.

Západočeská univerzita v Plzni
latinsky Universitas Bohemiae occidentalis
Logo univerzity
Logo
Zkratka ZČU
Rok založení 1991
Typ školy veřejná
Vedení
Rektor doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
Kvestor Mgr. Marta Kollerová
Prorektor pro rozvoj a vnější vztahy doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.
Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.
Prorektor pro výzkum a vývoj doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D.
Prorektor pro internacionalizaci Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA
Předseda akademického senátu RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
Počty akademiků (k roku 2018[1])
Počet bakalářských studentů 6407
Počet magisterských studentů 3562
Počet doktorandů 556
Počet studentů 10 525
Počet akademických pracovníků 958
Další informace
Počet fakult 9
Adresa Univerzitní 2732/8, Plzeň, 301 00, Česko
Zeměpisné souřadnice
http://www.zcu.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

HistorieEditovat

Vzniku univerzity předcházely dvě starší vysokoškolské instituce – Vysoká škola strojní a elektrotechnická a Pedagogická fakulta v Plzni. Vysoká škola strojní a elektrotechnická vznikla v roce 1949 jako pobočka Českého vysokého učení technického v Praze. Dne 27. června 1950 byla z plzeňské VŠSE vytvořena oddělená fakulta v čele s děkanem a fakultní radou, aby z ní 1. října 1953 vznikla samostatná vysoká škola, řízená rektorem.[2] Roku 1960 došlo k rozdělení na fakulty strojní a elektrotechnickou a v roce 1990 pak vznikly fakulty aplikovaných věd a ekonomická. Pedagogická fakulta vznikla v roce 1948 jako pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1953 byla jen Vyšší pedagogickou školou, pak od roku 1959 Pedagogickým institutem a od roku 1964 samostatnou Pedagogickou fakultou. Dne 28. září 1991 byly obě vysoké školy zákonem č. 314/1991 Sb. sloučeny do vysoké školy s názvem „Západočeská univerzita“.[3] Tu oficiálně tvořilo celkem 5 fakult – Fakulta aplikovaných věd, Fakulta ekonomická, Fakulta elektrotechnická, Fakulta pedagogická a Fakulta strojní.[2]

V letech 1992–1993 došlo k přesunu Fakulty aplikovaných věd a Fakulty strojní do nového univerzitního areálu na tzv. Zelený trojúhelník Bory. Plán na jeho výstavbu byl přitom schválen již v roce 1973.[2]

V roce 1993 byla zřízena Fakulta právnická a v roce 1999 Fakulta humanitních studií,[4] která byla roku 2005 na návrh prvního děkana Ivo T. Budila[zdroj?] přejmenována na Fakultu filozofickou. V roce 2004 byl zřízen Ústav umění a designu jako samostatný vysokoškolský ústav; v roce 2013 povýšil na Fakultu umění a designu, která se o rok později přejmenovala na Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara. V roce 2008 se s univerzitou spojila soukromá Vysoká škola v Plzni a vznikla tak Fakulta zdravotnických studií.[5]

Na konci první dekády nového tisíciletí proběhla na Fakultě právnické plagiátorská aféra a skandál s údajnými, nicméně soudně neprokázanými,[zdroj?] podvody v procesu udělování akademických titulů a řádného studia.[6]

Univerzita obdržela v roce 2009 certifikát DS Label, který je dokladem, že anglicko-český dodatek diplomu naplňuje formálně i obsahově požadavky doporučené Evropskou komisí. V roce 2012 pak univerzita obdržela certifikát ECTS Label. Ten je nejprestižnějším evropským oceněním v oblasti terciárního vzdělávání. Je považován za doklad naplnění strategických cílů univerzity v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání. Je tak jednou z 10 českých univerzit držících tento certifikát.[7][8]

V žebříčku vysokých škol U-Multirank skončila ZČU na 7. místě v kategorii ekonomické zapojení. Taktéž univerzita obdržela nejvyšší hodnocení A za společné publikování se svými průmyslovými partnery a počet absolventů zaměstnaných v regionu. Do zmíněného žebříčku se zapojilo 850 vzdělávacích institucí ze 70 zemí světa.[9]

Seznam rektorůEditovat

Fakulty a součástiEditovat

 
Fakulta elektrotechnická, kampus Bory
 
Kampus Bory

Fakulta aplikovaných vědEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Fakulta aplikovaných věd.

Fakulta aplikovaných věd je fakultou inženýrsko-přírodovědného profilu a klade si za cíl připravovat budoucí inženýry, magistry, bakaláře a doktory (Ph.D.) v oborech vyžadujících zvlášť hluboké znalosti matematiky, geomatiky, fyziky, mechaniky, stavitelství, informatiky a kybernetiky.

Fakulta ekonomickáEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Fakulta ekonomická Západočeské univerzity.

Jedná se o fakultu ekonomického zaměření. Sídlo má v Plzni a v Chebu. Výuka se realizuje v pěti bakalářských programech, třech navazujících magisterských programech a v jednom doktorském programu.

Fakulta elektrotechnickáEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity.

Technická fakulta realizující studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Jedná se o jednu z nejstarších fakult univerzity.

Fakulta filozofickáEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Fakulta filozofická Západočeské univerzity.

Fakulta humanitního zaměření. Studovat lze v 11 bakalářských a 14 navazujích magisterských programech. Taktéž se realizuje doktorské studium v 5 programech.

Fakulta pedagogickáEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Fakulta pedagogická Západočeské univerzity.

Fakulta pedagogická připravuje své studenty zejména k budoucímu povolání učitele. Nabízí studijní programy bakalářské (Bc.), magisterské (Mgr.) a doktorské (Ph.D.). Před vznikem ZČU fungovala jako samostatná pedagogická fakulta.

Fakulta právnickáEditovat

 
Fakulta právnická
Podrobnější informace naleznete v článku Fakulta právnická Západočeské univerzity.

Jedna ze čtyř právnických fakult v České republice. Studium se provádí ve dvou studijních programech – Právo a Veřejná správa.

Fakulta strojníEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Fakulta strojní Západočeské univerzity.

Na fakultě lze studovat dva bakalářské studijní programy (Strojní inženýrství a Strojírenství). V navazujícím magisterském programu škola nabízí 8 oborů. Na fakultě je možné studovat v doktorském studijním programu. Jedná se o jednu z nejstarších fakult univerzity.

Fakulta designu a umění Ladislava SutnaraEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity.

Umělecká fakulta nesoucí jméno Ladislava Sutnara, plzeňského rodáka a česko-amerického designéra, která provozuje Galerii Ladislava Sutnara.

Fakulta zdravotnických studiíEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity.

Nejmladší fakulta Západočeské Univerzity. Studium probíhá ve 4 bakalářských studijních programech.

Ústav jazykové přípravyEditovat

Jedná se o pracoviště, které zajišťuje jazykovou výuku studentů ZČU. Poskytuje výuku osmi jazyků.

Nové technologie – výzkumné centrumEditovat

Výzkumné centrum ZČU. Soustředí se na výzkum, vývoj a inovace především v technické oblasti.

Jednotky fakultEditovat

 
Budova NTIS

Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumuEditovat

CTPVV slouží jako zázemí fakultě aplikovaných věd. Cílem projektu vytvoření objektu, který umožní posílení a zkvalitnění výuky studentů FAV. Budova centra je propojena s NTIS.

Nové technologie pro informační společnostEditovat

Na fakultě aplikovaných věd bylo v roce 2014 vybudováno evropské centrum excelence, Nové technologie pro informační společnost. Výzkumné programy centra jsou zaměřené na výzkum, vývoj a inovace v oboru informační společnosti a materiálů.

Centrum afrických studií v EtiopiiEditovat

ZČU založila v první polovině roku 2014 pobočku v Etiopii. Byla zřízena na univerzitě v Jimmě jako společné vzdělávací a výzkumné pracoviště pod názvem Centrum afrických studií. Univerzita tak učinila se záměrem stát se ohniskem výzkumu a vzdělávání zaměřeného na subsaharskou Afriku.[10] [11]

Katedra tělesné výchovy a sportuEditovat

Je součástí fakulty strojní a zajišťuje tělesnou výchovu studentům celé univerzity.

Univerzitní knihovnaEditovat

 
Budova univerzitní knihovny

Univerzitní knihovna ZČU v Plzni byla zřízena v roce 1998. Tvoří ji 5 dílčích knihoven: Knihovna Bory, Filozofická a právnická knihovna, Knihovna zdravotnických studií, Pedagogická knihovna a Ekonomická knihovna v Chebu. Součástí univerzitní knihovny jsou i Oddělení vydavatelství a Oddělení tiskových služeb.

Centrum informatizace a výpočetní technikyEditovat

Centrum informatizace a výpočetní techniky provozuje a rozvíjí informační technologie a informační systémy pro potřeby ZČU. Je zde také vyvíjen informační systém pro administraci studijní agendy IS/STAG, který užívá 14 vysokých škol a univerzit v Česku.

Informační a poradenské centrumEditovat

Informační a poradenské centrum ZČU nabízí studijní, sociální, psychologické a právní služby. Jeho klienty jsou uchazeči o studium a stávající studenti, případně absolventi. Poradenští pracovníci pomáhají klientům s řešením problémů a překonáváním nesnází v osobním, studijním nebo profesním životě. Systém podpory je doplněn o organizaci pomoci pro osoby se specifickými potřebami. Centrum také koordinuje aktivityAkademického centra univerzity a zabývá se projektovou činností.

Mezinárodní letní jazyková školaEditovat

Od roku 1990 se každoročně koná Mezinárodní letní jazyková škola. Kromě českého jazyka pro cizince nabízí letní škola studium angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a od léta 2006 i portugalštiny. O výuku cizích jazyků zajišťují jak domácí učitelé, tak rodilí mluvčí. Počet zájemců o letní školu každý rok stoupá. V rocích 2005 a 2006 bylo dosaženo 700, v roce 2007 přesáhla návštěvnost 800. Od roku 1996 se letní škola koná na kampusu Bory.[12]

TechmaniaEditovat

 
Areál Techmania Science Center

Univerzita je jedním ze zřizovatelů vědeckého centra Techmania. Cílem projektu je „podnítit nebo posílit zájem veřejnosti o vědu a techniku a inspirovat děti a mládež ke spojení jejich profesní kariéry s výzkumem a technickými obory.“

ArtCampEditovat

Od roku 2005 pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara mezinárodní letní školu umění, neboli ArtCamp. Koná se většinou během července a jeho cílem je umožnit zájemcům o umění projevit svůj talent, setkání se s českými i zahraničními odborníky umění, případně připravit zájemce k přijímacím zkouškám na umělecké vysoké školy.

Zámek NečtinyEditovat

 
Zámek Nečtiny

ZČU je vlastníkem zámku Nečtiny, který slouží jako její školící a rekreační středisko. Jsou zde kapacity pro konference a školení, sportovní a turistické akce, ubytování a stravování, možnost individuální rekreace. Zámecký park je volně přístupný veřejnosti.

Akademici PlzeňEditovat

Akademici Plzeň jsou hokejovým týmem Západočeské univerzity. Tým pořádá každoroční hokejovou bitvu o Plzeň, kdy se střetnou hráči ZČU s týmem lékařské fakulty UK.[13]

ReferenceEditovat

 1. Výroční zpráva o činnosti Západočeské univerzity v Plzni za rok 2018 [online]. Západočeská univerzita v Plzni, 2019-06-19 [cit. 2019-12-02]. S. 143, 146, 163. Dostupné online. 
 2. a b c 10 let Západočeské univerzity v Plzni. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. 40 s. ISBN 80-7082-886-2. 
 3. § 1 písm. c) a § 4 zákona č. 314/1991 Sb., o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity. Dostupné online.
 4. Profil fakulty [online]. Fakulta filozofická Západočeské univerzity [cit. 2017-04-13]. Dostupné online. 
 5. Historie [online]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni [cit. 2015-03-07]. Dostupné online. 
 6. MORAVEC, Václav. Josef Průša, rektor Západočeské univerzity. Rádio Impuls [online]. 2009-11-03 [cit. 2015-03-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-04-02. 
 7. ODSTRČILOVÁ, Helena. České univerzity dostaly ocenění za výbornou podporu mobility studentů. Novinky.cz [online]. 2009-06-23 [cit. 2014-09-25]. Dostupné online. 
 8. Západočeská univerzita získala prestižní certifikát. Qap.cz [online]. 2013-01-23 [cit. 2014-09-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-09-12. 
 9. ULBRICH, Martin. ZČU vévodí univerzitám v ekonomickém zapojení, ukázal nový žebříček EU. StudentMag [online]. 2014-7-19 [cit. 2014-07-08]. Dostupné online. 
 10. Čeští studenti vytvořili výzkumné pracoviště v Etiopii. Lidovky.cz [online]. 2014-02-20 [cit. 2014-09-25]. Dostupné online. 
 11. OUDOVÁ, Alena. Západočeská univerzita založila v Etiopii Centrum afrických studií. Novinky.cz [online]. 2014-02-9 [cit. 2014-09-25]. Dostupné online. 
 12. Ingo Herzig. Mezinárodní letní jazyková škola v Plzni. In: Globalizace versus regionalismus. Technická univerzita Liberec 2006, s. 365–371, ISBN 80-7372-088-4
 13. Strhne se další hokejová bitva o Plzeň. ZČU zaútočí na hattrick. Plzeňský Deník. 2015-09-20, roč. 2015. Dostupné online [cit. 2015-11-03]. 

Externí odkazyEditovat